settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ang mga Saksi ni Jehova ug unsay ilang gituohan?

Tubag


Ang sekta nga nailhan karon ingon nga mga Saksi ni Jehova nagsugod sa Pennsylvania sa 1870 isip usa ka pagtuon sa Balaang Kasulatan nga gipangunahan ni Carlos Taze Russell. Ginganlan ni Russell ang iyang pundok nga “Milenyong Managbanag sa Pagtuon sa Bibliya." Si Carlos T. Russell nagsugod sa pagsulat sa usa ka serye nga mga balasahon nga iyang gitawag ug "Ang Milenyong Managbanag," nga nakaabot ngadto sa unom ka tomo sa wala pa siya mitaliwan ug naglangkob sa kadaghanan sa teolohiya nga gihuptan karon sa mga Saksi ni Jehova. Human sa kamatayon ni Russell niadtong 1916, ang huwes nga si JF Rutherford, higala ug manununod ni Russell, misulat sa ikapito ug katapusang tomo sa serye sa Milenyong Managbanang "Ang Nahuman Nga Misteryo," niadtong 1917. Ang Bantayan sa Biblia ug Luna sa Katilingban (Watchtower Bible and Tract Society) natukod niadtong 1886 ug daling nahimong sakyanan diin ang "Milenyong Managbanang" nga kalihokan nagsugod sa pag-apod-apod sa ilang mga panglantaw ngadto sa uban. Ang pundok gitawag nga "Russellinhon (Russellites)" hangtud niadtong 1931 sa dihang, tungod sa pagkasip-ak sa kapunongan, kini ginganlan og "Mga Saksi ni Jehova." Ang pundok diin kini nabahin nahimong "mga tinun-an sa Biblia."

Unsay gituohan sa mga Saksi ni Jehova? Ang makuti nga pagsusi sa ilang doktrinal nga pagkabutang sa maong mga hilisgutan sama sa pagkadios ni Kristo, kaluwasan, Trinidad, Balaang Espiritu, ug sa halad-sakripisyo nagpakita sa walay pagduhaduha nga wala sila magkupot sa Ortodokiyang Kristohanon nga baruganan niini nga mga hilisgutan. Nagatuo ang mga Saksi ni Jehova nga si Hesus mao si Miguel Arkanghel ang kinatas-ang linalang nga kinabuhi. Kini sukwahi sa daghang bahin sa Kasulatan kansang tin-aw nga nagpahayag nga si Hesus mao ang Diyos (Juan 1: 1,14, 8:58, 10:30). Ang mga Saksi ni Jehova nagtuo nga ang kaluwasan maangkon pinaagi sa kasagulan sa pagtuo, maayong buhat, ug pagkamasulundon. Kini sukwahi sa dili maihap nga bahin sa kasulatan nga nag-asoy sa kaluwasan nga madawat diha sa grasya pinaagi sa pagtoo (Juan 3:16; Efeso 2: 8-9; Tito 3: 5). Ang mga Saksi ni Jehova nagsalikway sa Diyos Trinidad, nagatuo nga si Jesus usa ka binuhat nga kinabuhi ug ang Balaang Espiritu mao ang walay kinabuhi nga gahum sa Diyos. Gisalikway sa mga Saksi ni Jehova ang taghuna sa mapaghaliling sakripisyo ni Kristo ug naghupot hinuon sa usa ka teoriya sa paglukat, nga ang kamatayon ni Hesus usa ka bayad-lukat alang sa sala ni Adan.

Giunsa sa mga Saksi ni Jehova pagpangatarungan niining mga dili biblikanhong doktrina? Una, giangkon nila nga ang iglesia nagdaot sa Balaang Kasulatan sa nangaging kasiglohan; sa ingon, gihubad nila pag-usab ang Balaang Kasulatan ngadto sa gitawag nila nga Bag-ong Kalibutang nga Hubad (New World Translation). Gibag-o sa Bantayan sa Bibliya ug Luna sa Katilingban (Watchtwoer Bible and Tract Society) ang teksto sa Balaang Kasulata aron mahaom kini sa ilang bakak nga doktrina, inay ibaswe ang ilang doktrina kung unsa ang gitudlo sa Biblia. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad miagi ug daghang edisyon, sa dihang ang mga Saksi ni Jehova nakakaplag ug dugang pa nga mga bahin Kasulatan nga nagsumpaki sa ilang mga doktrina.

Gipasikad sa Bantayan (Watchtower) ang mga tinuohan ug doktrina niini diha sa orihinal ug gipalapdan nga pagtulun-an ni Carlos (Charles) Taze Russell, huwes nga si Jose (Joseph) Franko (Franklin) Rutherford, ug sa ilang mga manununod. Ang nagadumala nga hubon sa Bantayang Biblia ug Luna sa Katilingban (Watchtower Bible and Tract Society) mao lamang ang hubon sa maong kulto nga nagaangkon ug kagamhan paghubad sa Balaang Kasulatan. Sa laing pagkasulti, ug unsay gisulti sa nagadumalag hubon mahitungod sa bisan unsang teksto sa Balaang Kasulatan giisip ingon nga katapusan nga pulong, ug ang makinaugalingong panghunahuna kusganong gisanta. Kini direktang pagsupak sa pahimangno ni Pablo kang Timoteo (ug kanato usab) nga magtuon aron maaprobahan sa Diyos, aron dili kita maulaw sanglit husto ang pagdumala nato sa Pulong sa Diyos. Kini nga pahimangno, nga makita sa Ikaduhang Timoteo 2:15, usa ka tin-aw nga panudlo gikan sa Diyos sa matag usa sa Iyang mga anak nga mahisama sa mga Kristohanon sa Berea, nga nagsusi sa Kasulatan adlaw-adlaw aron masuta kon ang mga butang nga gitudlo kanila gitagik sa Pulong.

Tingali walay relihiyosong pundok nga labaw nga matinud-anon kay sa mga Saksi ni Jehova sa pagpamantala sa ilang mensahe. Ikasubo, ang mensahe puno sa pagtuis, pagpanglingla, ug sayop nga doktrina. Hinaut nga ablihan sa Diyos ang mga mata sa mga Saksi ni Jehova ngadto sa kamatuoran sa ebanghelyo ug sa tinuod nga pagtudlo sa Pulong sa Diyos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa ang mga Saksi ni Jehova ug unsay ilang gituohan?
© Copyright Got Questions Ministries