settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang labing maayong paagi sa pagsangyaw sa usa ka tawo nga anaa sa kulto o sa bakak nga relihiyon?

Tubag


Ang labing mahinungdanong butang nga mahimo nato alang niadtong nalambigit sa mga kulto o mga sayup nga tinuohan mao ang pag-ampo alang kanila. Kinahanglan kitang mag-ampo nga ang Diyos magbag-o sa ilang mga kasingkasing ug mag-abli sa ilang mga mata ngadto sa kamatuoran (Ikaduhang Korinto 4: 4). Kinahanglan kitang mag-ampo nga ang Diyos mopatuo kanila sa ilang panginahanglan alang sa kaluwasan pinaagi ni Hesu Kristo (Juan 3:16). Kung wala ang gahum sa Diyos ug ang pag-agni sa Balaang Espiritu, dili gayud kita magmalampuson sa pag-agni ni bisan kinsa sa kamatuoran (Juan 16: 7-11).

Kinahanglan usab nga magpuyo kita nga usa ka diosnong Kristohanong kinabuhi, busa kadtong natanggong sa mga kulto ug tinuohan makakita sa pagbag-o nga gihimo sa Diyos sa atong kinabuhi (Unang Pedro 3: 1-2). Kinahanglan kitang mag-ampo alang sa kaalam kung unsaon nga kita makaalagad kanila sa usa ka gamhanang paagi (Santiago 1: 5). Human niining tanan, kinahanglan kitang magmaisugon sa atong lihoknong pagpakigbahin sa ebanghelyo. Kinahanglan natong imantala ang mensahe sa kaluwasan nga pinaagi ni Hesu Kristo (Roma 10: 9-10). Kinahanglan kitang kanunay nga maandam sa pagpanalipod sa atong pagtoo (Unang Pedro 3:15), apan kinahanglang buhaton nato kini kinuyogan sa kalumo ug pagtahud. Makapahayag kita sa doktrina sa hustong paagi, makadaog sa gubat sa mga pulong, apan nagpabiling nababagan ang kawsa pinaagi sa usa ka taras sa masuk-anong pagka-labaw.

Sa katapusan, kinahanglan natong itugyan ang kaluwasan niadtong atong gisangyawan ngadto sa Diyos. Maoy gahum ug grasya sa Diyos ang nagluwas sa mga tawo, dili ang atong paningkamot. Samtang maayo ug maalamon ang maandam sa paghatag sa usa ka durong panalipod ug makabaton ug kahibalo sa mga sayop nga pagtoo, wala niining mga butanga ang mosangpot sa pagkakabig niadtong natanggong sa mga bakak sa mga kulto ug sayop nga mga tinuohan. Ang labing maayo nga atong mahimo mao ang pag-ampo alang kanila, pagsangyaw kanila, ug pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi sa ilang atubangan, mosalig nga ang Balaang Espiritu mohimo sa buhat sa pagdani, pagpatuo, ug pagkabig.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang labing maayong paagi sa pagsangyaw sa usa ka tawo nga anaa sa kulto o sa bakak nga relihiyon?
© Copyright Got Questions Ministries