settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang Relihiyon para Kanako?

Tubag


Karong panahuna daghan nata ug mapilian. Lain-laing klase sa pagkaon, ilimnon, sinina, balay, sakyanan ug uban pa. Sa kanunay, maglisud ta ug pili kon unsa ang sakto tungod sa kadaghan nga mapilian.

Basin ing-ani usab ang imong giagi-an bahin sa relihiyon. Sa kadaghan sa relihiyon karon, lisud mag desisyon kon asa atong pili-on. Aduna kahay relihiyon nga dili ka mubati ug konsensya, walay istriktong kasuguan ug walay mga bisan unsang gina-dili? Mahimong adunay relihiyon nga sama niini. Gawasnon kang makapili sa imong gusto. Apan ang relihiyon ba sama sa butang nga mahimo nimong pili-on sama sa pagpili nimo ug pagkaon?

Daghang relihiyon ang maka-agni sa atong pagtagad karon. Kauban niini ang mga relihiyon nila Mohammad, Confucius, Buddha, Joseph Smith, Felix Manalo at Apollo Quiboloy. Nganong pili-on pa nato si Hesus? Dili ba ingon ang uban, nga ang tanang relihiyon mupaingon sa Dios? Dili ba pare-pareho lang ang tanan nga relihiyon? Adunay panultihon nga – “Adunay daghang dalan apan usa ra ang paiingnan” Apan ang tinuod, dili tanang relihiyon mupaingon ngadto sa langit - sama ra sa mga dalan nga dili tanan paingon sa Manila.

Si Jesus ra ang nagsulti nga adunay gahom gikan sa Dios tungod siya ra ang nabanhaw gikan sa kamatayon. Ang mga lawas nila Mohammad ug Confucius ug uban pa, naa lang gihapon sa ilang lubnganan hantod karon. Apan si Hesus, pinaagi sa iyang gahom, nibakud sa iyang lubnganan tulo ka adlaw pagkahuman nga siya namatay sa krus. Mas maayo natong paminawon si kinsa mang naay gahom batok sa kamatayon.

Daghang kamatuoran nga nagapamatuod nga nabuhi pag-usab si Hesus. Una, may 500 katawong testigo nga nakakita kang Cristo pagkahuman niyang mabanhaw. Dili mahimong pasagdan ang 500 katawo nga maoy nakakita sa Iyang lawas nga nabanhaw. Naa usab ang iyang lubnganan, nga wala nay sulod. Napugngan unta sa mga kaaway ni Jesus ang bahin sa pagkabanhaw kung naipakita nila ang nadunot nga patay niyang lawas, apan wala sila'y napakita tungod wala nay sulod ang lubnganan. Gikawat kaha sa mga disipolo ni Hesus ang iyang lawas? Imposible, tungod kay adunay mga guwardya nga nagbantay sa lubnganan ug aduna pay marka sa ilang labaw ang taklub niini, aron dili dali ablihan ni bisan kinsa. Usa pa, grabe ang ilang kahadlok atong gidakop ug gilansang na si Hesus. Busa dili sila mahimong makaadto sa lubnganan kay tungod sa mga sundalong Romano nga nagbantay ngadto. Busa dili mahimong makapamakak nga si Jesus nabanhaw pag-usab.

Tungod kay nabanhaw siya pag-usab, nagapamatuod kini nga napildi niya ang kamatayon. Busa angay lamang nga tagdon nato ang iyang mga gisulti. Matud niya, siya lang ang dalan aron maluwas ang tawo (Juan 14:6).

Nagatawag Siya sa mga tawo ug miingon “Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo (Mateo 11:28). Nagkinabuhi kita karon sa kalibutan nga puno sa mga kalisud ug problema. Daghan kanato ang nakaagi ug padayon pang makaagi niini. Unsa karon imong pili-on? Ang kapahulayan nga gihalad ni Hesus o relihiyon? Si Jesus nga buhi nga manluluwas ba o ang mga propeta o katong mga gabuhat ug relihiyon nga namatay na ug wala nabanhaw? Ang kinabuhi ba nga adunay relasyon sa Dios o katong mga walay silbi nga mga ritwal ng relihiyon? Pili-on nato si Jesus siya lang ang tinuod.

Si Jesus ang tinuod nga “relihiyon” kon gapangita ka ug kapasayloan (mga buhat 10:43). Siya usab ang tubag kon gapangita ka ug mabulukong relasyon sa Dios (Juan 10:10). Kon ang gipangita nimo ang wala'y katapusang kinabuhi sa langit, saligi si Jesus ug dawata siya nga kaugalingon nimong manluluwas (Juan 3:16). Kung gibuhat mo kini, dili ka mapakyas ug dili ka magbasol bisan kanus-a.

Kon buot ka nga makabaton ug maayo nga relasyon sa Dios, aniay pag-ampo nga mahimo nimong isugid sa Dios. Hinumdumi, ang pasulti niini nga pag-ampo dili makaluwas kanimo. Ang makaluwas kanimo gikan sa sala mao lang ang pagsalig ug pagtuo kang Cristo. Kining pag-ampo usa lang ka paagi aron maipadayag nimo sa Dios ang imong pagtuo kaniya ug pagpasalamat sa kaluwasang gihatag kanimo. "Ginoo, nasayod ko nga ako nakasala kanimo ug angayan nga silotan. Apan gikuha ni Jesu-Cristo ang silot nga angay kanako aron nga mapasaylo ako pinaagi sa pagtuo kaniya. Gisalikway na nako ang akong pagpakasala ug misalig kanimo Jesus para sa akong kaluwasan. Daghang salamat sa Imong katingalahang grasya ug pasaylo. Salamat usab sa kinabuhing walay kataposan. Amen!"

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang Relihiyon para Kanako?
© Copyright Got Questions Ministries