Vrae oor Huwelik


Wat sê die Bybel oor die huwelik?

‘n Huwelik wat hou – wat is die geheim?

Wat sê die Bybel omtrent veelrassige huwelike?

Wat sê die Bybel omtrent egskeiding en hertrouery?

Ek is geskei. Kan ek weer trou?

Is dit reg as ‘n Christen met ‘n nie-Christen trou?

Wat word ‘n Christelike paartjie toegelaat, seksueel?

Moet ‘n vrou haar aan haar man onderwerp?

Wat vorm ‘n huwelik volgens die Bybel?

Wat beteken dit om te verlaat en aan te kleef?

Sal daar huwelike in die hemel wees?

Wat moet ‘n Christen doen indien hy/sy met ‘n ongelowige getroud is?

Wat beteken dit om een vlees te wees in ‘n huwelik?

Waarom het God poligamie/bigamie in die Bybel toegelaat?


Vrae oor Huwelik