Vrae oor Gebed


Wat is die sondaars gebed?

Hoekom moet ons bid?

Wat is die Here se gebed en hoe moet ons bid?

Wat beteken dit om in die naam van Jesus te bid?

Hoe kan ek my gebede deur God laat beantwoord word?

Is dit reg dat ‘n gebed vir dieselfde versoek herhaal moet word?

Is groeps gebed belangrik? Is die gebed van ‘n groep beter en meer kragtig as die gebed van ‘n individu?

Hoe kommunikeer ons met God deur middel van gebed?

Wat is intersessie-gebed?

Wat is die krag van gebed?

Wat beteken dit om sonder ophou te bid?

Wat is die verband tussen gebed en vas?

Watter hindernisse is daar ten opsigte van kragtige gebedslewe?

Wat is gebedswandeling? Is dit Bybels?

Wat beteken dit om in die Gees te bid?

Hoe kan ek seker wees dat ek ooreenkomstig God se wil bid?

Wat is die regte manier om te bid?

Stilgebed – is dit Bybels?

Tot wie moet ons bid, tot die Vader, die Seun of die Heilige Gees?


Vrae oor Gebed