ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନସମୂହବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନସମୂହ

ମୃତ୍ୟୁପରେ କ'ଣ ହୁଏ?

ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିରାପତ୍ତା ବାଇବଲ ସମ୍ମତ କି?

ଥରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ କି?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟମତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ୍ କ'ଣ କୁହେ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଗୁରୁତ୍ବ କ'ଣ ଅଟେ? ମୁଁ କାହିଁକି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଛାଡପତ୍ର ଏବଂ ପୁନଃବିବାହ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରବାଦ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ / ପ୍ରାକ ବୈବାହିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ମହିଳା ପାଳିକାଗଣ / ପ୍ରଚାରିକାଗଣ? ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଜୁଆଖେଳ ପାପ ଅଟେକି? ଜୁଆଖେଳ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ସୁରାପାନ / ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସୁରାପାନ / ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାପ ଅଟେ କି?

ଟାଟୁ / ଶରୀର ଖୋଦେଇ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ୍ କ'ଣ କୁହେ?

ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନଃଉତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନି ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲେ?

ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାନ କ'ଣ?

ବହୁଜାତି ବିବାହ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ୍ କ'ଣ କୁହେ?

ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ / ପଶୁମାନେ ସ୍ବର୍ଗକୁ ଯିବେ କି? ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ / ପଶୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛିକି?

ଡାଏନୋସରସ୍ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ୍ କ'ଣ କୁହେ? ବାଇବଲରେ ଡାଏନୋସରସ୍ ଅଛନ୍ତି କି?

କିଏ କୟିନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? କୟିନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି?

ସମଲିଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗମ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହେ? ସମଲିଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗମ କ'ଣ ଏକ ପାପ ଅଟେ?

ପୁଂମୈଥୁନ - ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପାପ ଅଟେକି?
ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ


ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନସମୂହ