ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରବାଦ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?ପ୍ରଶ୍ନ: ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରବାଦ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?

ଉତ୍ତର:
ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରବାଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଧାରଣା ବିଷୟକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ | ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଧାରଣା ଯାହା ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ବିଷୟରେ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ | ଈଶ୍ବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସୀମ ଭାବେ ମହାନ୍ ଅଟନ୍ତି; ଅତଏବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବାର ଆଶା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ, ପିତା ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି | ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ, କେବଳ ଜଣେ ଈଶ୍ବର ହିଁ ଅଛନ୍ତି | ଯଦିଓ ଆମେ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ଘଟନା ବୁଝିପାରିବା, ଚୂଡାନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗମ୍ୟ ବୋଧ ଅଟେ | ଅଥଚ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରବାଦ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହା ବାଇବଲରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ |

ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଏକ ଈଶ୍ବର | ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ, ଏହା କୌଣସି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟି ଈଶ୍ବର ନୁହନ୍ତି | "ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବର" ଶବ୍ଦ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ | ଏହା ତିନି ଈଶ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ପରସ୍ପର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସତ୍ତା ଅଛି | ବାସ୍ତବ ଗୁରୁତ୍ବ ହେଉଛି ଏହି ଧାରଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ "ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବର" ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ | ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବିଷୟ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହେ: ୧) କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ବର ଅଛନ୍ତି (ଦ୍ବିତୀୟ ବିବରଣ ୬:୪; ୧କରିନ୍ଥୀୟ ୮:୪; ଗାଲାତୀୟ ୩:୨୦; ୧ତିମଥି ୨:୫) | ୨) ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବର ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ (ଆଦି ୧:୨, ୨୬; ୩:୨୨; ୧୧:୭; ଯିଶାଇୟ ୬:୮, ୪୮:୧୬, ୬୧:୧; ମାଥିଉ ୩:୧୬-୧୭, ୨୮:୧୯; ୨କରିନ୍ଥୀୟ ୧୩:୧୩) | ଆଦି ୧:୧ରେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାର ବହୁହଚନ ସର୍ବନାମ Elohim (ଇଲୋହୀମ୍) ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି | ଆଦି ୧:୨୬, ୩:୨୨, ୧୧:୭ ଏବଂ ଯିଶାଇୟ ୬:୮ "ଆମ୍ଭେ" ଶବ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ବହୁବଚନ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି | Elohim (ଇଲୋହୀମ୍) ଶବ୍ଦ ଏବଂ "ଆମ୍ଭେ" ସର୍ବନାମ ବହୁବଚନ ଆକାରରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକକୁ ସୂଚାଉଛି | ଯଦିଓ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବର ନିମନ୍ତେ ଏହା ସବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତ ଏକ ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଏକାଧିକତ୍ବକୁ ସୂଚାଏ | ଈଶ୍ବରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ Elohim (ଇଲୋହୀମ୍) ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ବିଚାର କରେ |

ଯିଶାଇୟ ୪୮:୧୬ ଓ ୬୧:୧ରେ ପିତା ଏବଂ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲା ସମୟରେ ପୁତ୍ର କହୁଅଛନ୍ତି | ପୁତ୍ର କହୁଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯିଶାଇୟ ୬୧:୧ ଏବଂ ଲୂକ ୪:୧୪-୧୯ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ | ମାଥିଉ ୩:୧୬-୧୭ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଘଟନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ | ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଈଶ୍ବର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ଅବତରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ପିତା ଈଶ୍ବର ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି | ମାଥିଉ ୨୮:୧୯ ଏବଂ ୨କରିନ୍ଥୀୟ ୧୩:୧୩ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ତିନି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ଅଟେ |

ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏକକୁ ଆରେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି | ପୁରାତନ ନିୟମରେ , " LORD" (ସଦାପ୍ରଭୁ) " Lord" (ସଦାପ୍ରଭୁ) ଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନା ଯାଆନ୍ତି | LORD (ସଦାପ୍ରଭୁ)ଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି (ଗୀତ ୨:୭, ୧୨; ହିତୋପଦେଶ ୩୦:୨-୪) | ଆତ୍ମା " LORD" (ସଦାପ୍ରଭୁ) (ଗଣନା ୨୭:୧୮) ଓ "God" (ଈଶ୍ବର) (ଗୀତସଂହିତା ୫୧:୧୦-୧୨)ଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି | ପୁତ୍ର ଈଶ୍ବର ପିତା ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି (ଗୀତ ୪୫:୬-୭; ଏବ୍ରୀ ୧:୮-୯) | ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ଈଶ୍ବରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି (ଯୋହନ ୧୪:୧୬-୧୭) | ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ପିତା କିମ୍ବା ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁ ନ ଥିଲେ | ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକଗୁଡିକରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ କଥା କହିଥିବାର ଆଦେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ | ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲେ? ନା | ସେ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାଙ୍କ କହୁଥିଲେ |

୩) ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି | ପିତା ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି (ଯୋହନ ୬:୨୭; ରୋମୀୟ ୧:୭; ୧ପିତର ୧:୨) | ପୁତ୍ର ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି (ଯୋହନ ୧:୧, ୧୪; ରୋମୀୟ ୯:୫; କଲସୀୟ ୨:୯; ଏବ୍ରୀ ୧:୮; ୧ଯୋହନ ୫:୨୦) | ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି (ପ୍ରେରିତ ୫:୩-୪; ୧କରିନ୍ଥୀୟ ୩:୧୬) | ୫) ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ବା ବଶ୍ୟତା ସ୍ବୀକାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି | ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଏ ଯେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଅଧିନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଅଧିନରେ ଅଛନ୍ତି | ଏହା ଏକ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଏବଂ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଈଶ୍ବରତ୍ବକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରେନାହିଁ | ଏହା ସରଳ ଭାବେ ଏକ ପରିସର ଅଟେ ଯାହାକି ଅସୀମ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସସୀମ ମନ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ | ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଲୂକ ୨୨:୪୨; ଯୋହନ ୫:୩୬; ଯୋହନ ୨୦:୨୧ ଦେଖନ୍ତୁ | ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋହନ ୧୪:୧୬, ୧୪:୨୬, ୧୫:୨୬, ୧୬:୭ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଯୋହନ ୧୬:୧୩-୧୪) |

୬) ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଛି | ପିତା ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ବା ବିଶ୍ବବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୮:୬; ପ୍ରକାଶିତ ୪:୧୧); ସ୍ବର୍ଗୀୟ ପ୍ରକାଶନ (ପ୍ରକାଶିତ ୧:୧); ପରିତ୍ରାଣ (ଯୋହନ ୩:୧୬୧-୧୭); ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟସକଳ (ଯୋହନ ୫:୧୭, ୧୪:୧୦)ର କାରଣ ଅଟନ୍ତି | ପିତା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି |

ପୁତ୍ର କାରକ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପିତା ନିମ୍ନ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ କରନ୍ତି: ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଲାଳନପାଳନ (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୮:୬; ଯୋହନ ୧:୩; କଲସୀୟ ୧:୧୬-୧୭); ସ୍ବର୍ଗୀୟ ପ୍ରକାଶନ (ଯୋହନ ୧:୧, ୧୬:୧୨-୧୫; ମାଥିଉ ୧୧:୨୭; ପ୍ରକାଶିତ ୧:୧); ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ (୨କରିନ୍ଥୀୟ ୫:୧୯; ମାଥିଉ ୧:୨୧; ଯୋହନ ୪:୪୨) | ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ କାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି |

ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପିତା ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସକଳ କରନ୍ତି: ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଲାଳନପାଳନ (ଆଦି ୧:୨; ଆୟୁବ ୨୬:୧୩; ଗୀତସଂହିତା ୧୦୪:୩୦); ସ୍ବର୍ଗୀୟ ପ୍ରକାଶନ (ଯୋହନ ୧୬:୧୨-୧୫; ଏଫିସୀୟ ୩:୫; ୨ପିତର ୧:୨୧); ପରିତ୍ରାଣ (ଯୋହନ ୩:୬; ତିତସ ୩:୫; ୧ପିତର ୧:୨); ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସକଳ (ଯିଶାଇୟ ୬୧:୧; ପ୍ରେରିତ ୧୦:୩୮) | ଏହିପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପିତା ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି |

ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି | ଅଥଚ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟାକ୍ୟାଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ | ଅଣ୍ଡା (କିମ୍ବା ଏପଲ୍) ଏହା ବ୍ୟାକ୍ୟା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ଖୋଳ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଓ କେଶର ଅଣ୍ଡାର ଏକ ଏକ ଅଂଶ, ଏହା ନିଜେ ନିଜେ ଅଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେପରି ଏପଲରେ ଥିବା ଚୋପା, ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଏପଲ ନ ହୋଇ ଏପଲର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି | ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଏକ ଏକ ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି; ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି | ଜଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେବ, ତଥାପି ଏହା ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ବିଫଳ ଅଟେ | ତରଳ, ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବରଫ ହେଉଛି ଜଳର ତିନୋଟି ଆକାର | ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଆକାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି | ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ୟାଗୁଡିକ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଏକ ଛବି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ | ଜଣେ ଅସୀମ ଈଶ୍ବରଙ୍କୁ କଦାପି ଏକ ସସୀମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |

ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବର ତତ୍ତ୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମଗ୍ର ଇତିହାସରେ ଏକ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଆସିଛି | ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ବଷ୍ଟଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକ ସେପରି ଭାବେ ସବିଶେଷ ସ୍ବଷ୍ଟ ନୁହେଁ | ପିତା ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି - କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ବର ହିଁ ଅଛନ୍ତି | ତାହା ହେଉଛି ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ୍ ତତ୍ତ୍ବ | ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡିକ କିଛି ପରିମାଣରେ ତର୍କଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ | ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରଙ୍କୁ ଆମ ସସୀମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଆମେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ମହାନତା ଏବଂ ଅସୀମ ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା | "ଆହା ! ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନରୂପ ନିଧି କେଡେ ଗଭୀର ! ତାହାଙ୍କର ବିଚାରସବୁ କିପରି ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥସବୁ କିପରି ଅନନୁସନ୍ଦେହ! କାରଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କିଏ ଜାଣିଅଛି? କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଅଛି?" (ରୋମୀୟ ୧୧:୩୩-୩୪)ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ବରବାଦ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ?