settings icon
share icon

Hồi giáo Câu hỏi

Hồi giáo là gì, và người Hồi giáo tin gì?

Allah là ai?

Muhammad là ai?

Có phải Chúa Giê-xu là Con trai của Đức Chúa Trời? Làm thế nào thánh Allah, là một người, lại có một Con trai?

Có phải người Hồi giáo gọi Allah là "Cha" không?

Tín hữu Cơ Đốc và tín đồ Hồi Giáo có thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời?

Việc giữ Năm cột trụ của Hồi giáo có thể đưa tôi lên thiên đàng không?

Shahada trong Hồi giáo là gì?

Tháng Ramadan là gì?

Ý nghĩa của Mecca trong đạo Hồi là gì?

Làm thế nào tôi, một người Hồi giáo, có thể được đảm bảo về thiên đàng?

Tại sao Chúa Giê-xu phải chết?

Tại sao tôi nên tin vào sự sống lại của Đấng Christ?

Điều then chốt để làm chứng cho người Hồi giáo là gì?

Ai là Al-Masih ad-Dajjal trong lai thế học Hồi giáo?

Imam thứ 12 trong lai thế học Hồi giáo là gì?

Cơ Đốc nhân có nên quan tâm đến ý tưởng về Luật Sharia không?

Tại sao phụ nữ Hồi giáo phải đội khăn trùm đầu?

Ý tưởng Hồi giáo về thánh chiến khác với bạo lực trong Kinh Thánh như thế nào?

Jinn/djinn là gì?

Tôi là người Hồi giáo, tại sao tôi nên xem xét việc trở thành Cơ Đốc nhân?

Nếu tôi cải đạo sang Cơ Đốc giáo thì gia đình tôi sẽ cắt đứt quan hệ với tôi, và tôi sẽ bị bắt bớ. Vậy tôi có nên theo Chúa Giê-xu không?

Một số lý do cho sự thù địch giữa Cơ Đốc nhân và tín đồ Hồi giáo là gì?

Nỗi sợ Hồi giáo là gì?

Điều gì làm cho Cơ Đốc giáo trở nên độc đáo?

Có phải Cơ Đốc nhân tin vào ba vị thần không?

Tại sao các Cơ Đốc nhân không kiêng ăn giống như người Hồi giáo?

Cơ Đốc nhân có được phép ăn thực phẩm halal không?

Làm thế nào Cơ Đốc nhân có thể ảnh hưởng đến nền văn hóa Hồi giáo?

Hồi giáo Shia là gì?

Hồi giáo mật tông là gì?

Đức tin Baha'i là gì?

Hồi giáo Ahmadiyya là gì?

Chrislam là gì?

Hồi giáo Sunni là gì?

Hồi giáo Shafi'i là gì?

Sự khác biệt giữa Hồi giáo Shia và Hồi giáo Sunni là gì?

Chủ nghĩa Wahhabi là gì?

Hồi giáo Hanafi là gì?

Hồi giáo Hanbali là gì?

Hồi giáo Maliki là gì?

Phong trào Salafi trong Hồi giáo là gì?

Kinh Cô-ran là gì?

Al-Qadr là gì trong Hồi giáo?

Có lỗi sai trong Kinh Cô-ran không?

Kinh Cô-ran có thay thế Kinh Thánh được không?

Kinh Cô-ran và Muhammad xác nhận hay từ chối Kinh Thánh?

Hadith trong Hồi giáo là gì?

Người Hồi giáo có nên đọc Phúc âm của Ba-na-ba là câu chuyện có thật về Isa không?

Kinh Cô-ran được bảo quản như thế nào so với việc bảo quản Kinh Thánh?

Có phải Cơ Đốc nhân đã làm hỏng Kinh Thánh?

Kinh Thánh có tiên tri về sự đến của Muhammad không?

Làm thế nào để chúng ta biết rằng Kinh Thánh là Lời của Chúa, mà không phải là Apocrypha (Kinh ngụy tác), Kinh Cô-ran, Sách Mặc Môn, v.v.?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Hồi giáo Câu hỏi
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries