settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Cơ Đốc nhân đã làm hỏng Kinh Thánh?

Trả lời


Một số người Hồi giáo buộc tội Cơ Đốc nhân làm hỏng Kinh Thánh. Mặc dù cáo buộc này sẽ giải thích sự khác biệt giữa Kinh Cô-ran và Kinh Thánh, nhưng cáo buộc này không có bằng chứng xác thực. Kinh Cô-ran ca ngợi Kinh Thánh, và các học giả xác minh tính xác thực của Kinh Thánh.

Kinh Thánh được khen ngợi trong Kinh Cô-ran
Hồi giáo dạy rằng Kinh Thánh đã bị hỏng. Tuy nhiên, Kinh Cô-ran khen ngợi Kinh Thánh: "Và chúng ta đã khiến Chúa Giê-xu, con trai của Ma-ri, theo bước chân của họ, xác nhận rằng điều đó đã (được tiết lộ) trước Ngài trong Ngũ Thư, và chúng ta đã ban cho Ngài Phúc Âm trong đó là sự hướng dẫn và ánh sáng, xác nhận rằng điều đó đã (được tiết lộ) trước nó trong Ngũ Thư — một sự hướng dẫn và một lời khuyên răn đối với những người tránh xa (tà ác) (Su-ra 5:46). Muhammad được chỉ huy bởi Allah đến "kể lại những gì đã được bày tỏ cho bạn về Quyển sách" (Su-ra 29:45).

Ngoài ra, Kinh Cô-ran nói rằng Lời Chúa không thể thay đổi (Su-ra 6:34; 10:34, 64), và nó không tạo nên sự khác biệt giữa các sự mặc khải khác nhau của Chúa. "Chúng tôi tin nơi Allah và nơi những điều đã được ban xuống cho chúng tôi và những điều đã được ban xuống cho Áp-ra-ham và Ích-ma-ên và Y-sác và Gia-cốp và những Hậu duệ và những điều đã được ban xuống cho Môi-se và Chúa Giê-xu và những gì đã được ban cho các tiên tri từ Chúa của họ. Chúng tôi không phân biệt kỳ thị một vị nào trong số số họ" (Su-ra 2:136).

Kinh Thánh được xác minh bởi các học giả
Bằng chứng học thuật chứng minh rằng ý nghĩa giáo lý không có gì khác trong các văn bản tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp khác nhau của Kinh Thánh. Ngoài sự thay đổi về ngữ pháp và chính tả, Kinh Thánh ngày nay về cơ bản là cùng một Kinh Thánh mà Muhammad đã ca ngợi (Su-ra 3:3).

Tân Ước đã được hoàn thành 500 năm trước khi Muhammad nhận được Kinh Cô-ran. Vậy thì không đủ để nói, "Kinh Thánh và Kinh Cô-ran là khác nhau, và do đó Kinh Thánh phải sai". Bằng chứng của sự hư hỏng phải sẵn sàng. Nếu một tác giả hiện đại đã viết một cuốn sách về Cuộc chiến Gallic bị phát hiện mâu thuẫn với lời tường thuật của Julius Caesar về cùng một sự kiện, thì văn bản cũ hơn, được chấp nhận trong lịch sử sẽ có trọng lượng hơn. Caesar, người có văn bản cùng thời với các sự kiện, sẽ có thẩm quyền hơn tác giả hiện đại. Nói cách khác, khi sự khác biệt trong một tài liệu lịch sử bị cáo buộc, thì gánh nặng của bằng chứng thuộc về văn bản mới hơn.

Kinh Thánh là chân lý
Chúa đã bảo vệ chân lý của Ngài mãi mãi. "Mọi lời của Đức Chúa Trời đều được tinh luyện. Ngài là cái khiên cho người nương cậy nơi Ngài. Đừng thêm gì vào lời Ngài. Kẻo con bị Ngài quở trách. Và bị kể là người nói dối chăng" (Châm ngôn 30:5-6; xem thêm Thi Thiên 119:160; Ma-thi-ơ 5:17,18; Lu-ca 16:17; Giăng 10:35b; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; II Ti-mô-thê 3:13-17; II Phi-e-rơ 1:20,21; Khải Huyền 22:18,19).

Những người giữ chặt lấy lời cáo buộc vô căn cứ về sự hư hỏng đang từ chối chân lý mang lại sự sống. Kinh Thánh chỉ đường lên thiên đàng. Tìm hiểu những gì Chúa truyền là cách duy nhất để thoát khỏi địa ngục và lên thiên đàng.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Cơ Đốc nhân đã làm hỏng Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries