settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Cô-ran có thay thế Kinh Thánh được không?

Trả lời


Thay vì thay thế, Kinh Cô-ran kêu gọi người Hồi giáo đọc Kinh Thánh.

Nhiều người Hồi giáo chưa bao giờ đọc Kinh Thánh vì họ nghĩ rằng Kinh Cô-ran đã thay thế nó. Tuy nhiên, Kinh Cô-ran không bao giờ tuyên bố bãi bỏ Kinh Thánh. Kinh Cô-ran ca ngợi Kinh Thánh là lẽ thật mà Đức Chúa Trời hướng dẫn (Su-ra 5:46; 3:3; 10:94-95).

Một số người Hồi giáo nói rằng vì Phúc âm (Injeel) đã bãi bỏ luật pháp (Tauret), nên Kinh Cô-ran thay thế Phúc âm. Tuy nhiên, Phúc âm đã không bãi bỏ luật pháp. Chúa Giê-xu hoàn hảo đã đến, không phải để bãi bỏ luật pháp, nhưng để làm trọn luật pháp.

Chúa Giê-xu nói, "Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Vì thật, Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất" (Ma-thi-ơ 5:17-18).

Chúa Giê-xu cho thấy rằng luật pháp của Đức Chúa Trời thậm chí còn khó để giữ hơn con người nghĩ. "Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng: 'Chớ giết người; nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử.' Nhưng Ta bảo các con: Ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử; ai mắng anh em mình là 'ngu xuẩn' thì đáng bị Hội đồng Công luận xét xử; ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. Các con có nghe lời dạy: 'Chớ phạm tội tà dâm.' Nhưng Ta bảo cho các con biết: 'Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi'" (Ma-thi-ơ 5:21-22, 27-28).

Bạn đã đáp ứng được tiêu chuẩn hoàn hảo đó chưa? Kinh Thánh nói rằng không ai trong chúng ta có thể giữ được những yêu cầu của pháp luật. Chúng ta đáng chết (Rô-ma 3:23; 6:23). Thật biết ơn vì Chúa Giê-xu đã giữ hoàn hảo luật pháp của Chúa. Vì sự hy sinh hoàn hảo, nên Chúa Giê-xu đã trả hình phạt cho tội lỗi bằng cách chết trên thập tự giá. Hãy tìm hiểu về sự chết của Chúa Giê-xu đã mang lại sự sống cho những kẻ tội lỗi tin nhận Ngài như thế nào.

Hãy tin cậy Lời Chúa là Kinh Thánh, là điều không bao giờ có thể thay thế được. "Toàn bộ lời Chúa là chân thật. Các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời" (Thi thiên 119:160).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Cô-ran có thay thế Kinh Thánh được không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries