settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào tôi, một người Hồi giáo, có thể được đảm bảo về thiên đàng?

Trả lời


"Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy" (Giăng 3:36).

Chúa Giê-xu nói, "Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?" (Mác 8:36). Cuộc sống trên trái đất là ngắn ngủi. Dù thịnh vượng đến đâu, thì cuộc sống vẫn bi thảm nếu kết thúc trong sự chia cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng con đường đến thiên đàng là rất khó khăn: "Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Hãy đề phòng bọn tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé" (Ma-thi-ơ 7:13-15).

Kinh Thánh cho chúng ta biết làm thế nào chúng ta có thể vào cổng hẹp và được đảm bảo về thiên đàng.

Những việc làm tốt có thể kiếm cho tôi một vị trí trên thiên đàng không?
Nhiều người nghĩ làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời và làm việc tốt sẽ đưa họ lên thiên đàng. Ví dụ, người Hồi giáo cố gắng giữ Ngũ trụ (Năm cột trụ của Hồi giáo). Nếu những việc tốt vượt trội hơn việc xấu, thì người ta hy vọng Chúa sẽ chấp nhận họ. Nhưng Chúa nói trong Kinh Thánh rằng không ai có thể kiếm được thiên đàng.

"Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi ... vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:20,23)

Một người càng cố gắng tuân theo luật pháp của Chúa được tìm thấy trong Kinh Thánh (cuối cùng được thực hiện bằng cách yêu Chúa và người lân cận một cách hết lòng — Ma-thi-ơ 22:34-40), thì người đó càng thấy mình là một tội nhân. Chúa là một Quan án công bình với cơn thịnh nộ thánh thiện chống lại tội nhân (Rô-ma 2:5). Ngài sẽ trừng phạt những kẻ tội lỗi, bất kể đã làm những việc tốt hay đã tuân giữ luật pháp (Truyền đạo 12:14; Gia-cơ 2:10; Khải huyền 20: 11-15). Vì tội lỗi ngăn cản chúng ta lên thiên đàng, ai có thể giúp chúng ta?

Chúa Giê-xu có thể chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội nhân không?
Người thay thế, nhận hình phạt cho tội nhân, phải là người hoàn hảo. Nếu không, người thay thế đó phải nhận hình phạt của Chúa vì tội lỗi của chính mình. Người hoàn hảo duy nhất đi trên đất là Chúa Giê-xu (I Phi-e-rơ 2:22-24).

Hàng ngàn người đã chứng kiến các phép lạ, lời dạy và lời tiên tri của Chúa Giê-xu. Họ đã biết "... Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng tôi là những nhân chứng về mọi điều Ngài đã làm ở Giu-đê và Giê-ru-sa-lem. Người ta đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và hiện ra, không phải cho cả dân chúng, mà cho chúng tôi là những nhân chứng Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là những người đã ăn uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài đã truyền dạy chúng tôi phải rao giảng cho dân chúng, và minh chứng Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để phán xét người sống và kẻ chết. Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội" (Công vụ 10:38b-43).

Tất cả các tiên tri thực sự làm chứng rằng tin vào Chúa Giê-xu là cách duy nhất mà tội nhân có thể được tha thứ. Nếu không có Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn khỏi tội lỗi, bạn sẽ phải đối mặt với Chúa Giê-xu với tư cách là Quan xét với những tội lỗi của bạn được phơi bày. Hoặc là Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của bạn (mang theo cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên thập tự giá), hoặc bạn chết vì tội lỗi của bạn (mang theo cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vĩnh viễn trong địa ngục). Chúa Giê-xu nói: "Vì thế, Ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi không tin Ta là Đấng Hằng Hữu thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình" (Giăng 8:24).

Làm thế nào tôi có thể tin vào Chúa Giê-xu?
Chúa Giê-xu là ai? Bạn phải tin điều gì về Ngài để bạn không "chết trong tội lỗi của bạn"? Đọc sách Giăng trong Kinh Thánh để tìm hiểu. "Nhưng các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống" (Giăng 20:31).

Bạn sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu không chỉ là Con Người mà Ngài còn là Ngôi Lời đời đời với Chúa và là Chúa (Giăng 1:1). Bởi Ngài, Đức Chúa Cha đã tạo nên tất cả mọi thứ (Giăng 1:3). Đức Chúa Cha đã sai Chúa Giê-xu, Con trai yêu dấu của Ngài, xuống trần gian trong xác thịt con người để chết thay cho những kẻ tội lỗi tin Chúa (Giăng 3:16). Sau đó, Chúa Giê-xu đã sống lại để cho thấy Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sau 40 ngày, Ngài thăng thiên ngồi bên cạnh Đức Chúa Cha trên thiên đàng. Một ngày nọ, Ngài hứa sẽ trở lại để phán xét thế giới và cai trị mãi mãi.

Ngay cả ma quỷ cũng tin Chúa Giê-xu là Con trai của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 8:29). Để được cứu, bạn không chỉ tin vào những sự thật về Chúa Giê-xu, mà bạn phải tin vào Chúa Giê-xu.

Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cứu bạn khỏi tội lỗi. Bạn phải ăn năn tội lỗi của mình, đừng cố gắng tự chăm sóc tội lỗi mà hãy tin vào Chúa Giê-xu, Người đã chết để trả giá cho tội lỗi của bạn và giải thoát bạn khỏi tội lỗi (Giăng 8:31-36).

Những người tin vào Chúa Giê-xu — không chỉ đơn thuần biết về Ngài mà tin vào Ngài là Cứu Chúa khỏi tội lỗi và Chúa/Chủ nhân của cuộc đời họ — sẽ được cứu khỏi tội lỗi và địa ngục.

Chúa Giê-xu bảo đảm cho những ai tin vào Ngài trên thiên đàng! "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào tôi, một người Hồi giáo, có thể được đảm bảo về thiên đàng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries