settings icon
share icon
Câu hỏi

Người Hồi giáo có nên đọc Phúc âm của Ba-na-ba là câu chuyện có thật về Isa không?

Trả lời


Bằng chứng cho thấy rằng Phúc âm của Ba-na-ba rất có thể được viết bởi một người châu Âu thế kỷ mười lăm, là người đã viết sai về cuộc đời của Chúa Giê-xu.

Niềm tin về Chúa Giê-xu rất khác nhau giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo vì nguồn của chúng khác nhau. Trong khi người Hồi giáo thường có ấn tượng về Chúa Giê-xu từ Phúc âm của Ba-na-ba, thì Cơ Đốc nhân tin vào các sách Phúc Âm được tìm thấy trong Kinh Thánh. Vì Phúc âm của Ba-na-ba khác biệt đáng kể so với các sách Phúc Âm của Kinh Thánh, nên một bên phải sai. Trước tiên, hãy kiểm tra xem Phúc âm của Ba-na-ba có phải là tiểu sử chính xác về Chúa Giê-xu không.

Tác giả: không phải Ba-na-ba
Tác giả của Phúc âm của Ba-na-ba không thể là ông Ba-na-ba trong Kinh Thánh. Ba-na-ba thật là một người khích lệ hào phóng của Hội Thánh đầu tiên (Công vụ 4:36-37). Ông không phải là một trong mười hai môn đồ ban đầu của Chúa Giê-xu như Phúc âm của Ba-na-ba tuyên bố một cách sai lầm. Ba-na-ba là người đã thuyết phục các sứ đồ rằng Phao-lô đã thay đổi từ một kẻ bắt bớ Hội Thánh thành một môn đồ của Chúa Giê-xu (Công vụ 9:27). Ba-na-ba thật là một nhà truyền giáo, rao giảng tin mừng về Chúa Giê-xu (Công vụ 13:2).

Thời đại của nguồn tác giả: thời trung cổ
Nếu Phúc âm của Ba-na-ba được viết vào thế kỷ thứ nhất, thì nó đã được trích dẫn trong các tài liệu khác trong cùng khoảng thời gian. Tuy nhiên, nó đã không được trích dẫn, chỉ có một lần duy nhất trong các tác phẩm của các cha nhà thờ hoặc giáo sĩ Hồi giáo cho đến thế kỷ mười lăm. Những người tuyên bố quyền tác giả đầu tiên của Phúc âm của Ba-na-ba có thể đề cập đến Thư tín của Ba-na-ba — một cuốn sách thế kỷ thứ nhất, mặc dù không được thần cảm.

Một bài đọc về Phúc âm của Ba-na-ba cho thấy rõ rằng nó được viết vào thời Chúa Giê-xu hoặc không lâu sau đó, như bị cáo buộc. Nó chứa quá nhiều lỗi lịch sử. Phúc âm của Ba-na-ba chứa những trích dẫn từ Dante Alighieri, đề cập đến một sắc lệnh từ Giáo hoàng Boniface và các mô tả về chế độ phong kiến. Do đó, các học giả đặt thời đại của nguồn tác giả vào khoảng thế kỷ mười lăm.

Tính hợp pháp: đầy lỗi
Các mô tả về Palestine cho thấy rằng tác giả Phúc âm của Ba-na-ba không quen thuộc với địa lý của nó. Ông ta bị cáo buộc rằng Chúa Giê-xu đã đi thuyền đến Na-xa-rét — một thành phố nội địa.

Phúc âm của Ba-na-ba nói rằng Chúa Giê-xu được sinh ra khi Phi-lát là thống đốc, nhưng lịch sử ghi lại Phi-lát trở thành thống đốc vào ngày 26 hoặc 27 sau Công Nguyên — tức là một khoảng thời gian dài sau khi Chúa Giê-xu ra đời.

Các học giả đáng tin cậy đã tiết lộ Phúc âm của Ba-na-ba là giả. Do đó, nó không thể được tin tưởng là tiểu sử của cuộc đời của Chúa Giê-xu.

Câu chuyện thật về Chúa Giê-xu là gì?
Nếu không phải là Phúc âm của Ba-na-ba, thì bạn có thể tìm thấy sự thật về Chúa Giê-xu ở đâu? Kinh Thánh chứa bốn sách Phúc âm minh họa Đấng Christ từ bốn quan điểm được thần cảm. Bằng chứng đã liên tục khẳng định các sách Phúc âm là đáng tin cậy và chính xác.

Đừng xấu hổ khi đọc về Chúa Giê-xu. Kinh Thánh nói, "Vậy, con chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn về ta, người tù của Ngài; nhưng hãy cậy quyền năng Đức Chúa Trời, cùng ta chịu khổ vì Tin Lành. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong Đấng Christ Jêsus. Ân điển ấy bây giờ mới được thể hiện qua sự hiện đến của Đấng Christ Jêsus, Cứu Chúa chúng ta, Đấng đã tiêu diệt sự chết, dùng Tin Lành làm sáng tỏ sự sống và sự bất diệt" (II Ti-mô-thê 1:8-10; xem thêm Rô-ma 1:16-17).

Để biết thêm thông tin về phúc âm của Ba-na-ba, hãy đọc liên kết bên ngoài này: http://answering-islam.org/Gilchrist/barnabas.html

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Người Hồi giáo có nên đọc Phúc âm của Ba-na-ba là câu chuyện có thật về Isa không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries