Întrebări despre Duhul Sfânt


Cine este Duhul Sfânt?

Ce înseamnă darul vorbirii în limbi? Se mai manifestă darul vorbirii în limbi şi astăzi?

Ce este botezul cu Duhul Sfânt?

Ce este blasfemia sau păcatul împotriva Duhului Sfânt?

Mai pot să se manifeste darurile Duhului Sfânt în miracole astăzi?

Când / cum primim Duhul Sfânt?

Cum pot să fiu umplut cu Duhul Sfânt?

Cum pot şti care este darul meu spiritual?

Cum distribuie Dumnezeu darurile spirituale? Îmi va da oare Dumnezeu mie darul spiritual pe care i-l cer?

Trebuie ca un credincios să fie capabil să simtă Duhul Sfânt?

Ce înseamnă clauza filioque?

Ce este roada Duhului Sfânt?

Ce înseamnă să întristaţi / stingeți Duhul Sfânt?

Ce înseamnă să te rogi în limbi? Este rugăciunea în limbi o limbă de rugăciune dintre un credincios si Dumnezeu?

Care este rolul Duhului Sfânt în viaţa noastră astăzi?

Este străpungerea cu Duhul sau în Duhul biblică?

Duhul Sfânt va pleca vreodată de la un credincios?

Care este diferenţa dintre un talent şi un dar spiritual?

Este vorbirea în limbi o dovadă că cineva are Duhul Sfânt?

Ce înseamnă să umblăm prin Duhul?

Este cesaţionismul biblic?

Ce este mişcarea carismatică?

Ce este glossolalia?

Care sunt numele şi titlurile Duhului Sfânt?

Ce este pecetea Duhului Sfânt?

Care a fost scopul semnelor darurilor biblice?"

?


În ce fel este Duhul Sfânt ca un foc?

Este Duhul Sfânt un „el" sau o „ea", masculin, feminin sau neutru?

Care a fost rolul Duhului Sfânt în Vechiul Testament?

Există o listă biblică a darurilor spirituale?

Are vreo valoare un test/un inventar/o evaluare a darurilor spirituale?

Ar trebui să ne închinăm Duhului Sfânt?


Înapoi la pagina de început în limba Română

Întrebări despre Duhul Sfânt