settings icon
share icon
Întrebare

Ar trebui să ne închinăm Duhului Sfânt?

Răspuns


Ştim că numai lui Dumnezeu trebuie să Îi fie adusă închinare. Numai Dumnezeu cere închinare și numai Dumnezeu merită închinare. La întrebarea dacă ar trebui să ne închinăm Duhului Sfânt se poate răspunde simplu determinând dacă Duhul Sfânt este Dumnezeu. Contrar părerilor altor culte, Duhul Sfânt nu este doar o „forţă", ci o personalitate. La El se face referire în termeni personali (Ioan 15.26, 16.7-8, 13-14). Acţionează cum ar acţiona o Fiinţă cu personalitate – vorbeşte (1 Timotei 4.1), iubeşte (Romani 15.30), învaţă (Ioan 14.26), mijloceşte (Romani 8.26) şi aşa mai departe.

Duhul Sfânt posedă natura dumnezeirii – împărtăşeşte atributele lui Dumnezeu. Ca esenţă, nu este nici angelic nici uman. Este etern (Evrei 9.14). Este prezent pretutindeni (Psalmul 139.7-10). Duhul Sfânt este omniscient, adică cunoaşte „totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu" (1 Corinteni 2.10-11). El i-a învăţat pe apostoli „toate lucrurile" (Ioan 14.26). A fost implicat în procesul Creaţiei (Genesa 1.2). Despre Duhul Sfânt se vorbeşte în asociere intimă atât cu Tatăl, cât şi cu Fiul (Matei 28.19, Ioan 14.16). Ca Persoană, poate fi minţit (Fapte 5.3-4) şi întristat (Efeseni 4.30). Mai unele pasaje din Vechiul Testament care Îi sunt atribuite lui Dumnezeu Îi sunt aplicate Duhului Sfânt în Noul Testament (vezi Isaia 6.8 alături de Fapte 28.25 şi Exodul 16.7 alături de Evrei 3.7-9).

O Persoană divină e vrednică de închinare. Dumnezeu e „vrednic de laudă" (Psalmul 18.3 NTRL). Dumnezeu e mare şi „foarte vrednic de laudă" (Psalmul 96.4). Ni se porunceşte să ne închinăm lui Dumnezeu (Matei 4.10, Apocalipsa 19.10, 22.9). Dacă, aşadar, Duhul Sfânt este divinitate, a treia Persoană a triunicului nostru Dumnezeu, El este vrednic de închinare. Filipeni 3.3 ne spune că adevăraţii credincioşi, aceia a căror inimă a fost tăiată împrejur, I se închină lui Dumnezeu în Duhul, se laudă cu Cristos şi se bucură în Cristos. Iată o imagine minunată a închinării aduse la toţi cei trei membri ai Dumnezeirii.

Cum ne închinăm Duhului Sfânt? În acelaşi fel în care ne închinăm Tatălui şi Fiului. Închinarea creştină este spirituală, curgând din lucrările produse în interior de Duhul Sfânt, la care răspundem oferindu-I Lui viaţa noastră (Romani 12.1). Ne închinăm Duhului Sfânt prin ascultarea de poruncile Lui. Referindu-se la Cristos, apostolul Ioan explică faptul că „cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat" (1 Ioan 3.24). Vedem aici legătura dintre ascultarea de Cristos şi Duhul Sfânt care locuieşte în noi, convingându-ne de toate lucrurile – în special de nevoia de închinare prin ascultare – şi împuternicindu-ne în închinare.

Închinarea în sine este o funcţie a Duhului Sfânt. Isus spune că ne „închinăm în duh şi în adevăr" (Ioan 4.24). Cei care sunt duhovniceşti sunt aceia în care locuieşte Duhul Sfânt, care ne confirmă că Îi aparţinem Lui (Romani 8.16). Prezenţa Lui în inima noastră ne permite să ne întoarcem înspre El cu închinare în Duhul. Suntem în El aşa cum El este în noi, întocmai cum Cristos este în Tatăl şi Tatăl este în noi, prin Duhul Sfânt (Ioan 14.20, 17.21).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ar trebui să ne închinăm Duhului Sfânt?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries