Ce înseamnă să umblăm prin Duhul?


Întrebare: Ce înseamnă să umblăm prin Duhul?

Răspuns:
Credincioşii au Duhul lui Cristos, nădejdea slavei în ei (Coloseni 1:27). Cei care umblă prin Duhul vor arăta zilnic, clipă de clipă, sfinţenia. Acest lucru se întâmplă prin alegerea serioasă prin credință de a ne baza pe Duhul Sfânt pentru a ne conduce gândirea, vorbirea şi faptele (Romani 6:11-14). A nu se baza pe Duhul Sfânt pentru îndrumare, va duce pe cel credincios să nu trăiască la standardul chemării pe care mântuirea i le oferă, (Ioan 3:3, Efeseni 4:1; Filipeni 1:27). Putem şti că umblăm prin Duhul, în cazul în care în vieţile noastre este văzută mai departe Roada Duhului, dacă viețile noastre arată roada duhului care este, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, şi auto-controlul, sau înfrânarea poftelor (Galateni 5:22,23 ). A fi umplut (sau a umbla), cu Duhul este asemănător cu a-I da voie Cuvântului Lui Cristos (Biblia), să locuiască din belșug în noi (Coloseni 3:16).

Rezultatul umblării prin Duhul, este mulțumirea, cântarea și bucuria (Efeseni 5:18-20; Coloseni 3:16). Copiii lui Dumnezeu sunt conduși de Duhul Lui Dumnezeu (Romani 8:14). Când creştinii aleg să nu umble prin Duhul păcătuind și întristând pe Duhul Sfânt, Dumnezeu a rânduit o cale de restaurare prin mărturisirea păcatului (Efeseni 4:30; 1 Ioan 1:9). A „umbla” prin Duhul înseamnă să urmezi conducerea Lui. Aceasta este, în esenţă, o „umblare cu” Duhul, permiţându-I să-ți conducă paşii şi să conformeze mintea ta la gândul Lui. În concluzie, așa cum L-am primit pe Cristos prin credinţă, El ne cere ca tot prin credinţă să umblăm cu El, până când vom fi luați la cer şi vom auzi de la Stăpân, „Bine, rob bun și credincios!” (Coloseni 2:05; Matei 25:23).

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce înseamnă să umblăm prin Duhul?

Află cum să ...

petreci veșnicia cu Dumnezeuprimești iertare de la Dumnezeu