settings icon
share icon
Întrebare

Ce este puterea Duhului Sfânt?

Răspuns


Puterea Duhului Sfânt este puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, a treia Persoană din Sfânta Treime, a apărut în toată Scriptura ca o Ființă prin care și de către care lucrări mari de putere sunt arătate. Puterea Lui a fost văzută pentru întâia dată în actul creației, fiindcă prin puterea Lui lumea a luat ființă (Genesa 1.1-2, Iov 26.13). De asemenea, Duhul Sfânt a capacitat oameni în Vechiul Testament pentru a duce la îndeplinire voia lui Dumnezeu: „Samuel a luat cornul cu untdelemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare." (1 Samuel 16.13, vezi și Exodul 31.2-5, Numeri 27.18) Cu toate că, în perioada Vechiului Testament, Duhul Sfânt nu locuia în mod permanent în oameni, a lucrat prin ei și le-a dat puterea să realizeze lucruri pe care nu le-ar fi putut îndeplini prin ei înșiși. Toate isprăvile de putere ale lui Samson Îi sunt direct atribuite Duhului Sfânt care venea peste el (Judecătorii 14.6, 19, 15.14).

Isus a promis Duhul Sfânt ca un permanent călăuzitor, învățător, ca o pecete a mântuirii și ca mângâietor pentru credincioși (Ioan 14.16-18). De asemenea, a promis că puterea Duhului Sfânt îi va ajuta pe urmașii Săi să răspândească mesajul Evangheliei în toată lumea: „Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului." (Fapte 1.8) Mântuirea sufletelor e o lucrare supranaturală care e posibilă numai prin puterea Duhului Sfânt care e la lucru în lume.

Când Duhul Sfânt a coborât asupra credincioșilor la Cincizecime, nu a fost un eveniment liniștit, ci unul cu putere. „În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească." (Fapte 2.1-4) Imediat după aceea, ucenicii le-au vorbit mulțimilor adunate în Ierusalim pentru Sărbătoarea Cincizecimii. Acești oameni proveneau dintr-o varietate de națiuni și, prin urmare, vorbeau multe limbi diferite. Imaginează-ți surpriza și uimirea lor când ucenicii au vorbit în limbile lor (versetele 5-12)! În mod clar, acesta nu a fost un lucru pe care ucenicii să-l fi putut realiza prin puterea lor fără multe luni – sau chiar ani – de studiu. Puterea Duhului Sfânt a fost arătată unui mare număr de oameni în acea zi, ducând la convertirea a aproximativ 3.000 de suflete (versetul 41).

În timpul lucrării Lui pământești, Isus a fost umplut cu Duhul Sfânt (Luca 4.1), a fost condus de Duhul Sfânt (Luca 4.14) și a fost capacitat de Duhul Sfânt să înfăptuiască miracole (Matei 12.28). După ce Isus S-a înălțat la cer, Duhul Sfânt i-a echipat pe apostoli să înfăptuiască și ei miracole (2 Corinteni 2.12, Fapte 2.43, 3.1-7, 9.39-41). Puterea Duhului Sfânt a fost arătată în mod vizibil între toți credincioșii din Biserica Primară prin distribuirea de daruri spirituale cum sunt vorbitul în limbi, profeția, învățătura, înțelepciunea și altele.

Toți aceia care își pun încrederea în Isus Cristos sunt imediat și permanent locuiți de Duhul Sfânt (Romani 8.11). Și, cu toate că unele daruri spirituale au încetat (de exemplu vorbirea în limbi și profeția), Duhul Sfânt continuă să lucreze în și prin credincioși pentru a-Și îndeplini voia. Puterea Lui ne conduce, ne convinge de păcat, ne învață și ne echipează să facem lucrarea Lui și să răspândim Evanghelia. Locuirea plină de putere a Duhului Sfânt e un dar extraordinar pe care nu trebuie niciodată să-l tratăm superficial.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este puterea Duhului Sfânt?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries