Klausimai apie neteisingas doktrinas


Kas yra ateizmas?

Kas yra agnosticizmas?

Ar anihilizmas/sunaikinimas yra biblinis?

Ką Biblija moko apie klestėjimo evangeliją?

Ar universalizmas / visuotinis išgelbėjimas yra biblinis?

Koks yra preteristinis paskutiniųjų laikų požiūris?

Kas yra arianizmas?

Kas yra atviras teizmas?

Kas yra dualizmas?

Kas yra JEDP teorija?

Kas yra kontempliatyvi malda?

Kas yra kontempliatyvus dvasingumas?

Kas yra moralinis reliatyvizmas?

Kas yra panteizmas?

Kas yra pelagianizmas ir pusiau-pelagianizmas?

Kas yra politeizmas?

Kas yra redakcinė kritika ir aukštesnė kritika?

Kas yra sinoptinė problema?


Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Klausimai apie neteisingas doktrinas