settings icon
share icon
Klausimas

Koks yra preteristinis paskutiniųjų laikų požiūris?

Atsakymas


Pasak preteristų, visos Biblijos pranašystės jau yra istorija. Preteristinė Šventojo Rašto interpretacija Apreiškimo knygą laiko simboliniu pirmojo amžiaus paveikslu, kuriame atsispindi tuometiniai konfliktai, o ne paskutiniųjų laikų, kurie dar tik įvyks, apibūdinimu. Terminas preterizmas yra kilęs iš lotynų žoždio praeter, kuris reiškia „praeitis“. Taigi prateristinis požiūris biblines paskutiniųjų laikų pranašystes laiko jau išsipildžiusiomis praeityje. Preterizmas yra tiesiogiai priešingas futurizmui, pasak kurio, paskutiniųjų laikų pranašystės dar išsipildys ateityje.

Preterizmas yra padalintas į dvi dalis: pilnas (pastovus) ir dalinis preterizmas. Šio straipsnio tikslas apibūdinti pilną preterizmą.

Preterizmas neigia, jog Apreiškimo knygos paranšystės yra pranašystės apie ateitį. Preteristų judėjimas moko, jog visos Naujojo Testamento paskutiniųjų laikų pranašystės buvo išpildytos 70 metais po Kristaus, kai Romėnai atakavo ir sugriovė Jeruzalę. Preteristai moko, jog kiekvienas įvykis, susijęs su paskutiniaisiais laikais- Kristaus antras atėjimas, suspaudimo laikotarpis, mirusiųjų prisikėlimas, paskutinis teismas- jau įvyko. (Galutinis teismas vis dar vykdomas). Jėzaus sugrįžimas į žemę buvo „dvasinis“ sugrįžimas, o ne fizinis.

Preteristai moko, jog Įstatymas buvo įvykdytas 70 metais po Kristaus ir Dievo sandora su Izraeliu buvo užbaigta. „Nauji dangūs ir žemė“, aprašyti Apreiškimo 21:1, pasak preteristų, yra pasaulio, egzistuojančio po naujos sandoros sudarymo, apibūdinimas. Taip kaip krikščionys yra nauji kūriniai (2 Korintiečiams 5:17), taip ir pasaulis po naujos sandoros sudarymo yra “nauja žemė“. Šis preterizmo aspektas gali lengvai priversti žmogų tikėti „pakeitimo“ teologija.

Dažnai preteristai naudoja Jėzaus žodžius nuo Alyvų kalno savo argumentui paremti. Po to, kai Jėzus apibūdino kelis paskutiniųjų laikų įvykius, Jis tarė: „Iš tiesų sakau jums: ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks“ (Mato 24:34). Preteristai tiki, jog visa, ką Jėzus kalbėjo Mato 24 skyriuje, turėjo įvykti vienos kartos, kuriai jis kalbėjo, laikotarpiu- taigi Jeruzalės sunaikinimas 70 metais po Kristaus buvo “Teismo diena”.

Yra daug problemų su preterizmo įsitikinimais. Visų pirmą, Dievo sandora su Izraeliu yra nesibaigianti (Jeremijo 31:33-36) ir ateityje Izraelis bus atstatytas (Izaijo 11:12). Apaštalas Paulius perspėjo dėl tų, kurie kaip Himenėjas ir Filetas neteisingai moko tvirtindami, jog “prisikėlimas jau įvykęs” (2 Timotiejui 2:17-18). Jėzaus paminėta “ši karta” reiškia kartą, kuri yra gyva pamatyti įvykių, aprašytų Mato 24 skyriuje, pradžią.

Eschatologija yra sudėtingas dalykas. Biblijoje panaudoti apokaliptiniai vaizdiniai, apibūdinantys daugybę pranašysčių, nulėmė įvairias paskutiniųjų laikų interpretacijas. Krikščionybėje yra šiek tiek vietos nesutarimams dėl šių dalykų. Tačiau pilnas preterizmas yra kupinas trūkumų, nes jis neigia fizinį Kristaus antrą atėjimą ir sumenkiną siaubingą suspaudimo laikotarpio natūrą, teigdami, jog tai buvo tik Jeruzalės sugriovimas.

English



Grįžti į svetainę lietuvių kalba

Koks yra preteristinis paskutiniųjų laikų požiūris?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries