Kas yra kontempliatyvus dvasingumas?


Klausimas: Kas yra kontempliatyvus dvasingumas?

Atsakymas:
Kontempliatyvus dvasingumas yra ypatingai pavojingas bet kuriam žmogui, kuris trokšta Biblija paremto gyvenimo, kurio centre būtų Dievas. Kontempliatyvus dvasingumas yra paprastai asocijuojamas su kylančios bažnyčios judėjimu, kuriame gausu klaidingų mokymų. Kontempliatyvus dvasingumas taip pat naudojamas kitų grupių, kurios neturi beveik jokio ryšio su krikščionybe.

Kontempliatyvus dvasingumas pagrinde yra susitelkęs ties meditacija, tačiau ne bibline meditacija. Biblijos ištraukos, tokios kaip Jozuės 1:8, mus skatina medituoti: „Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis.“ Atkreipkite dėmesį, kas turėtų būti meditacijos dėmesio centre- Dievo Žodis. Kontempliatyvaus dvasingumo meditacija susitelkia į nieką, tiesiogine ta žodžio prasme. Meditacijos dalyvis raginamas visiškai ištuštinti savo protą ir tiesiog „būti“. Tariamai tai turėtų padėti žmogui atsidaryti ir patirti aukštesnį dvasingumą. Tačiau Šventajame Rašte mes esame raginami pasikeisti savo protus į Kristaus protą- turėti Jo mąstymą. Proto ištuštinimas yra priešingas tokiam aktyviam ir sąmoningam pasikeitimui.

Kontempliatyvus dvasingumas taip pat ragina siekti mistiškos patirties su Dievu. Misticizmas yra įsitikinimas, jog Dievo žinojimas, dvasinės tiesos ir tikra realybė gali būti pasiektos per subjektyvią patirtį. Empirinio žinojimo sureikšminimas panaikina Šventojo Rašto autoritetą. Mes žinome Dievą pagal Jo Žodį. „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui“ (2 Timotiejui 3:16-17). Dievo Žodis yra pilnas ir užbaigtas. Mes neturime pagrindo tikėti, kad Dievas prideda papildomą mokymą ar tiesų prie savo Žodžio per mistines patirtis. Priešingai, mūsų tikėjimas ir tai, ką žinome apie Dievą, yra paremta faktais.

Kontempliatyvaus dvasingumo centro internetinė svetainė pateikia gerą apibūdinimą: „Mes visi ateiname iš skirtingų aplinkų- pasaulietiškų ir religinių. Kiekvienas iš mūsų nori praturtinti savo kelionę dvasinėmis pratybomis ir didžiųjų pasaulio dvasingumo tradicijų studijavimu. Mes trokštame priartėti prie Dvasios, kuri pripildo visą kūriniją ir kuri mus įkvėpia būti gailestingais visoms būtybėms.“ Šiuose tiksluose nėra nieko paremto Biblija. „Dvasinių tradicijų“ studijavimas yra tuštybė, nes bet kokia dvasinė tradicija, kuri neišaukština Kristaus, yra melagystė. Vienintelis kelias, vedantis arčiau Dievo, yra takas, kurį Jis pats nurodė- Jėzus Kristus ir Žodis.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kas yra kontempliatyvus dvasingumas?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga