settings icon
share icon

Câu hỏi về Cầu Nguyện

Tại sao cầu nguyện?

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Bài cầu nguyện chung là gì và chúng ta có nên cầu nguyện theo?

Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

Làm thế nào để Chúa trả lời điều tôi cầu nguyện?

Cầu nguyện lặp đi lặp lại cho một việc có được không hay chúng ta chỉ nên cầu nguyện cho một điều gì đó một lần?

Cầu nguyện chung có quan trọng không? Cầu nguyện chung có năng quyền hơn cầu nguyện cá nhân hay không?

Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời nghĩa là thế nào?

Cầu thay là gì?

Năng quyền của sự cầu nguyện là gì?

Cầu nguyện không ngừng nghỉ nghĩa là gì?

Mối liên hệ giữa sự kiêng ăn và cầu nguyện là gì?

Một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ thường gặp những trở ngại gì?

Cầu nguyện đi bộ là gì?

Cầu nguyện trong Thánh Linh là gì?

Làm sao tôi biết chắc được mình đang cầu nguyện theo ý Chúa?

Cách nào để cầu nguyện cho đúng?

Cầu nguyện thầm có đúng Kinh Thánh không?

Chúng ta sẽ cầu nguyện với ai, với Cha, với Con hay là với Chúa Thánh Linh?

Chìa khóa dẫn đến lời cầu nguyện hiệu quả là gì?

Có bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện không?

Lectio Divina là gì?

Tại sao trong Bài cầu nguyện chung không có sự cảm tạ? Mọi lời cầu nguyện của chúng ta không nên có sự bày tỏ lòng biết ơn đúng không?

Kinh Thánh dạy gì về việc cầu nguyện cho người chết?

Lời cầu nguyện của Gia-bê là gì?

Chuỗi hạt cầu nguyện là gì? Có được dùng chuỗi hạt lúc cầu nguyện không?

Bày mớ lông chiên" trước Chúa trong lời cầu nguyện có chấp nhận được không?

Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth là gì? Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth có đúng theo Kinh Thánh dạy không?

Sự cầu xin trong lời cầu nguyện là gì?

Làm thế nào tôi có thể trở thành một chiến sĩ cầu nguyện?

Lời cầu nguyện tiên tri là gì?

Lời cầu nguyện công khai có thuộc Kinh thánh không? Cầu nguyện công khai có được không?

Lời cầu nguyện dầm thấm là gì?

Lời cầu nguyện gồm những cách thức nào?

Một Cơ Đốc Nhân nên đáp ứng như thế nào với sự cầu nguyện không được nhậm?

Tại sao cầu nguyện hàng ngày lại quan trọng?

Đức Chúa Trời có nghe lời cầu nguyện của tôi không?

Tại sao chúng ta luôn kết thúc lời cầu nguyện bằng ‘A-men’?

Có bất kỳ điều kiện nào để lời cầu nguyện được đáp lời không?

Đức Chúa Trời có nhậm lời cầu nguyện không?

Có được phép sử dụng nến/ chân đèn trong khi cầu nguyện?

Giá trị của một buổi cầu nguyện chung là gì?

Lời cầu nguyện nào mà chúng ta nên cầu nguyện cho người chưa tin?

Kinh Thánh nói gì về việc không cầu nguyện?

Có phải Cầu nguyện với câu Kinh Thánh có hiệu quả hơn những lời cầu nguyện khác?

Tại sao cầu nguyện cho người khác là quan trọng?

Việc lặp đi lặp lại trong lời cầu nguyện có nghĩa gì?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Câu hỏi về Cầu Nguyện
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries