settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự cầu xin trong lời cầu nguyện là gì?

Trả lời


Chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện vì nhiều lý do khác nhau như: để thờ phượng Ngài, xưng tội của chúng ta và cầu xin sự tha thứ, cảm tạ Ngài vì những ơn lành của Ngài, cầu xin điều gì đó cho chính mình, và/hoặc cầu thay cho những nhu cầu của người khác. Những từ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp thường được dịch là "sự cầu xin" trong Kinh Thánh theo nghĩa đen là "một thỉnh cầu hoặc sự cầu xin", vì vậy một lời cầu xin là đang cầu xin Đức Chúa Trời làm điều gì đó. Không giống như lời cầu nguyện nghĩa là đang cầu nguyện thay cho người khác, lời cầu xin nói chung là một lời thỉnh cầu cho người đang cầu nguyện.

Kinh Thánh bao gồm nhiều sự cầu xin trong lời cầu nguyện. Rất nhiều ví dụ được tìm thấy trong Thi thiên. Ví dụ trong Thi thiên của Đa-vít: đầy dẫy sự cầu xin lòng thương xót trong Thi-thiên 4:1, sự dẫn dắt trong Thi thiên 5:8, sự giải cứu trong Thi-thiên 6:4, sự cứu chuộc khỏi bị bắt bớ trong Thi thiên 7:1, v…v…. Dù Đa-ni-ên biết được rằng vua Đa-ri-út đã ban hành một sắc lệnh cấm cầu nguyện với bất cứ vị thần nào ngoài vua, nhưng Đa-ni-ên vẫn tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng những lời cầu nguyện tạ ơn cũng như những lời cầu xin để được Ngài giúp đỡ trong hoàn cảnh tàn khốc này.

Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu nói với chúng ta hãy cầu xin bánh hằng ngày của chúng ta trong Ma-thi-ơ 6:11, nó nhầm vào thể loại sự cầu xin trong lời cầu nguyện. Ngoài ra, trong Lu-ca 18:1-8, Chúa Giê-xu dạy chúng ta đừng từ bỏ việc cầu nguyện cho những gì chúng ta cần. Tuy nhiên, trong Gia-cơ chúng ta tìm thấy sự cân bằng: một mặt chúng ta không nhận được vì chúng ta không cầu xin (Gia-cơ 4:2). Mặt khác, chúng ta cầu xin và không nhận được vì chúng ta chỉ nghĩ đến những ham muốn xác thịt của chúng ta (Gia-cơ 4:3). Có lẽ cách tốt nhất để đến với những lời cầu xin là cầu xin Chúa một cách trung thực như những đứa trẻ nói chuyện với người Cha tốt bụng của chúng, nhưng kết thúc bằng "Ý Cha được nên" (Ma-thi-ơ 26:39), với sự đầu phục hoàn toàn theo ý muốn của Ngài.

Sau khi mô tả sự cần thiết phải mặc lấy "toàn bộ áo giáp Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:13-17), sứ đồ Phao-lô khuyến khích người Ê-phê-sô (và chúng ta) hãy tỉnh thức và cầu nguyện trong Thánh Linh, "cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ" (Ê-phê-sô 6:18). Rõ ràng, những lời cầu nguyện cầu xin là một phần của cuộc chiến thuộc linh mà mọi Cơ Đốc nhân đang tham gia. Phao-lô khuyến khích Hội Thánh Phi-líp giải toả những lo lắng của họ bằng cách trung tín trong lời cầu nguyện, đặc biệt là những lời cầu nguyện tạ ơn và cầu xin. Ông kết luận, điều này là giải pháp để đảm bảo rằng "sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Phi-líp 4:6-7).

Ở đây chúng ta thấy một khía cạnh quan trọng khác của lời cầu nguyện cầu xin là sự cần thiết của niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Những ai thuộc về Đấng Christ cũng có Đức Thánh Linh trong lòng cầu thay cho chúng ta. Bởi vì chúng ta thường không biết điều hay cách để cầu nguyện khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, Thánh Linh cầu thay và cầu nguyện cho chúng ta, giải thích lời cầu xin của chúng ta để khi chúng ta bị áp đảo bởi những thử thách và những lo lắng của cuộc sống, thì Ngài đến bên cạnh để thêm sự giúp đỡ cho những lời cầu nguyện cầu xin của chúng ta trước ngôi ân sủng (Rô-ma 8:26).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự cầu xin trong lời cầu nguyện là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries