settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao cầu nguyện?

Trả lời


Đối với một người Cơ Đốc, việc cầu nguyện giống như việc thở, nó diễn ra một cách tự nhiên. Chúng ta cầu nguyện vì nhiều lý do khác nhau. Một trong số đó, cầu nguyện là một hình thức phục vụ Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:36-38) và vâng lời Ngài. Chúng ta cầu nguyện vì Thiên Chúa phán dạy chúng ta phải cầu nguyện (Phi-líp 4:6-7). Cầu nguyện là tấm gương cho chúng ta bởi Chúa và Hội Thánh đầu tiên (Mác 1:35; Công vụ 1:14, 2:42, 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Nếu Chúa Giê-xu nghĩ rằng cầu nguyện là quan trọng, chúng ta cũng nên như vậy. Nếu Ngài cần cầu nguyện để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều hơn.

Lý do khác để cầu nguyện là Đức Chúa Trời chỉ định rằng sự cầu nguyện là phương tiện nhận lãnh các giải pháp của Ngài trong những tình cảnh khác nhau. Chúng ta cầu nguyện để chuẩn bị cho các quyết định quan trọng (Lu-ca 6:12-13); để vượt qua những ngăn trở của ma quỷ (Ma-thi-ơ 17:14-21); để tập hợp những công nhân cho mùa thu hoạch thuộc linh (Lu-ca 10:2); để nhận được sức mạnh vượt qua sự cám dỗ (Ma-thi-ơ 26:41); và để nhận lãnh các phương tiện nâng đỡ cho những người khác về mặt tâm linh (Ê-phê-sô 6:18-19).

Chúng ta đến với Chúa bằng những sự cầu xin cụ thể của chúng ta, và chúng ta được Đức Chúa Trời hứa rằng những lời cầu nguyện của chúng ta không phải là vô ích, thậm chí nếu chúng ta không nhận được cụ thể những gì chúng ta cầu xin. (Ma-thi-ơ 6:6; Rô-ma 8:26-27). Ngài đã hứa rằng khi chúng ta cầu xin những điều đẹp ý Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin (I Giăng 5:14-15). Đôi khi Ngài trì hoãn sự trả lời theo sự khôn ngoan của Ngài và vì lợi ích cho chúng ta. Trong các tình huống này, chúng ta phải siêng năng và nhẩn nại cầu xin. (Ma-thi-ơ 7:7; Lu-ca 18:1-8). Cầu nguyện không nên xem như là phương tiện chúng ta đòi hỏi Đức Chúa Trời làm theo ý của chúng ta trên thế gian, nhưng đúng hơn là như một phương tiện để nhận được ý muốn Đức Chúa Trời thực hiện trên thế gian. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt trội hơn của chính mình.

Đối với tình huống mà chúng ta không biết ý muốn cụ thể của Đức Chúa Trời, cầu nguyện là một phương tiện tìm xem ý muốn của Ngài. Nếu người phụ nữ Sy-ri có con gái bị quỷ ám đã không cầu nguyện với Chúa cứu thế, con gái của bà sẽ không có thể được chữa lành hoàn toàn. (Mác 7:26-30). Nếu người mù ở bên ngoài Giê-ri-cô đã không gọi lớn với Chúa cứu thế, ông sẽ vẫn mù (Lu-ca 18:35-43). Đức Chúa Trời đã nói rằng chúng ta không nhận được bởi vì chúng ta không cầu xin (Gia-cơ 4:2). Theo một khía cạnh nào đó, cầu nguyện giống như chia sẻ phúc âm với mọi người. Chúng ta không biết ai sẽ đáp lại những sứ điệp của phúc âm cho đến khi chúng ta chia sẻ nó ra. Trong cùng một cách như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ thấy những kết quả của lời cầu nguyện được nhậm trừ khi chúng ta cầu nguyện.

Thiếu cầu nguyện chứng tỏ thiếu niềm tin và sự trông cậy vào Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện để bày tỏ đức tin của chúng ta trong Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ làm như lời Ngài hứa và ban phước cho cuộc sống của chúng ta dồi dào hơn điều chúng tôi cầu xin hoặc mong đợi (Ê-phê-sô 3:20). Cầu nguyện là phương tiện chính của chúng ta để nhìn thấy Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống của người khác. Bởi vì nó là phương tiện để chúng ta "kết nối" quyền năng của Đức Chúa Trời, nó là phương tiện để chúng ta đánh bại Satan và quân đội của hắn mà chính chúng ta không có quyền lực để vượt qua. Vì vậy, xin Thiên Chúa luôn thường thấy chúng ta đứng trước ngôi của Ngài, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẫm trên trời là Đấng có thể đồng cảm với tất cả những điều mà chúng ta trải qua (Hê-bơ-rơ 4:15-16). Chúng ta có lời hứa của Ngài rằng sự cầu nguyện nhiệt thành của người công bình sẽ linh nghiệm nhiều (Gia-cơ 5:16-18). Cầu xin Đức Chúa Trời vinh hiển danh của Ngài trong đời sống của chúng ta khi chúng ta tin vào Ngài, đủ để đến với Ngài thường xuyên bằng lời cầu nguyện.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao cầu nguyện?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries