settings icon
share icon
Câu hỏi

Cầu nguyện chung có quan trọng không? Cầu nguyện chung có năng quyền hơn cầu nguyện cá nhân hay không?

Trả lời


u nguyện chung là một phần quan trọng trong hoạt động của Hội Thánh, cùng với sự thờ phượng, giáo lý chân thật, tiệc thánh, và thông công. Hội Thánh đầu tiên gặp nhau thường xuyên để học giáo lý từ các sứ đồ, bẻ bánh, và cầu nguyện chung với nhau (Công vụ 2:42). Khi chúng ta cầu nguyện cùng các tín hữu khác, kết quả sẽ rất tích cực. Cầu nguyện chung gây dựng và hợp nhất chúng ta vì chúng ta có chung một đức tin. Cùng một Chúa Thánh Linh ngự trong từng ngườ, sẽ làm cho lòng chúng ta vui mừng khi chúng ta nghe những lời ngợi khen ca ngợi Chúa và Cứu Chúa của chúng ta, kết nối chúng ta với nhau trong một mối sự thông công, mà không tìm thấy ở đâu khác trong đời sống thường nhật.

Với những người đang đơn độc đấu tranh với những gánh nặng của cuộc đời, nghe người khác dâng chính họ lên ngôi ân điển trong lời cầu nguyện sẽ là một khích lệ rất lớn. Nó cũng xây dựng trong chúng ta lòng yêu thương và quan tâm đến những người khác khi chúng ta cầu thay cho họ. Đồng thời, cầu nguyện chung sẽ phản ánh những tấm lòng của những cá nhân người tham dự. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong sự khiêm nhường (Gia cơ 4:10), chân thật (Thi thiên 145:18), vâng lời (1 Giăng 3:21-22), với sự tạ ơn (Phi-líp 4:6) và tự tin (Hê-bơ-rơ 4:16). Đáng buồn thay, cầu nguyện chung cũng có thể trở thành một nơi mà lời cầu nguyện không dành cho Chúa, nhưng lại hướng tới những người nghe.. Chúa Giê-xu đã cảnh báo chống lại hành vi như vậy trong Ma-thi-ơ 6:5-8 nơi Ngài khuyên dạy chúng ta không được phô trương, dài dòng, hoặc giả hình trong lời cầu nguyện của mình, nhưng cầu nguyện cách kín đáo trong phòng riêng để tránh bị cám dỗ giả hình trong lời cầu nguyện.

Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho thấy rằng cầu nguyện chung là "năng quyền hơn" lời cầu nguyện cá nhân theo ý nghĩa lay động bàn tay của Đức Chúa Trời. Quá nhiều con cái Chúa đánh đồng cầu nguyện để "nhận được nhiều điều từ Thiên Chúa," và nhóm cầu nguyện trở thành dịp tiện chủ yếu để kê ra một danh sách ước muốn của chúng ta. Tuy nhiên cầu nguyện theo Kinh Thánh, có nhiều khía cạnh bao gồm toàn bộ những khao khát tham gia vào sự hiệp thông thân mật và có thể nhận biết với Đức Chúa Trời thánh khiết, trọn vẹn, và công bình của chúng ta. Đức Chúa Trời với những đặc tính như vậy, nhưng lại ngoảnh tai nghe con cái Ngài khiến chúng ta chan chứa lòng mến mộ và ngợi khen dư dật (Thi Thiên 27:4; 63:1-8), sinh ra sự thành tâm hối cải và xưng tội (Thi Thiên 51; Lu-ca 18:9-14), tạo ra lòng biết ơn dạt dào và cảm tạ (Phi-líp 4:6; Cô-lô-se 1:12), và tạo ra sự thành khẩn cầu thay cho những người khác (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11; 2:16).

Cầu nguyện, như là một sự hiệp tác với Đức Chúa Trời để kế hoạch của Ngài được thành, không phải là nỗ lực suy chuyển ý muốn của Ngài,. Khi chúng ta từ bỏ những ham muốn riêng của chúng ta quy phục Đấng hiểu biết hoàn cảnh của chúng ta hơn chúng ta tưởng vì Ngài là Đấng "Biết những gì chúng ta cần trước khi chúng ta cầu xin" (Ma-thi-ơ 6:8), thì những lời cầu nguyện của chúng ta đạt đến mức độ cao nhất. Những lời cầu nguyện trình lên theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn được trả lời tích cực, cho dù được trình lên bởi một người hay hàng ngàn người.

Ý tưởng cầu nguyện chung có nhiều khả năng lay chuyển bàn tay của Thiên Chúa xuất phát từ việc giải thích sai câu Ma-thi-ơ 18:19-20 "Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ." Những câu này đến từ một đoạn lớn hơn mà chỉ là thủ tục trong trường hợp Hội Thánh kỷ luật một thành viên phạm tội. Giải nghĩa câu Kinh Thánh trên như là một lời hứa rằng nếu nhiều người đồng ý xin Chúa điều gì đó, cho dù nó ngu ngốc, tội lỗi đến đâu thì Chúa sẽ nhậm lời không những không phù hợp với nguyên tắc của Hội thánh, nhưng còn chối bỏ phần còn lại của Kinh Thánh, đặc biệt là quyền tể trị của Thiên Chúa .

Ngoài ra, việc tin rằng khi "hai hoặc ba người tập hợp" để cầu nguyện sẽ tự động tạo ra một loại năng quyền siêu nhiên nào đó trong lời cầu nguyện là một niềm tin không có hậu thuẫn của Kinh Thánh. Tất nhiên là Chúa Giê-xu hiện diện khi hai hay ba người cầu nguyện, nhưng Ngài cũng hiện diện như vậy khi một tín hữu cầu nguyện một mình, thậm chí nếu người đó xa cách với những người khác hàng ngàn dặm. Cầu nguyện chung quan trọng bởi vì việc đó tạo ra sự hiệp nhất (Giăng 17:22-23), là một việc quan trọng để các tín hữu khích lệ lẫn nhau (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11) và thúc giục nhau bằng tình yêu thương và những việc tốt lành (Hê-bơ-rơ 10:24).

EnglishEnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Cầu nguyện chung có quan trọng không? Cầu nguyện chung có năng quyền hơn cầu nguyện cá nhân hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries