settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao trong Bài cầu nguyện chung không có sự cảm tạ? Mọi lời cầu nguyện của chúng ta không nên có sự bày tỏ lòng biết ơn đúng không?

Trả lời


Có vẻ thật kỳ quặc khi trong Bài cầu nguyện chung không bao gồm những hướng dẫn về sự tạ ơn nhưng lời khích lệ của sứ đồ Phao-lô trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18 lại nói rằng "cầu nguyện không ngừng" và "cảm ơn trong mọi tình huống". Có vẻ như đặc biệt kỳ quặc kể từ khi Chúa Giê-xu làm gương về sự tạ ơn trong lời cầu nguyện ở nơi khác trong các sách Phúc Âm.

Chúa Giê-xu cảm ơn Đức Chúa Trời vì thức ăn mà Ngài đã chu cấp, bao gồm cả việc cho ăn kỳ diệu của 5.000 người (Ma-thi-ơ 14:16-21) và 4.000 (Ma-thi-ơ 15:35-38). Ngài đã cảm tạ vì chén và bánh trong Bữa Tiệc Thánh (Ma-thi-ơ 26:27). Ngài đã cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã nghe lời thỉnh cầu của Ngài để khiến La-xa-rơ sống lại từ cõi chết (Giăng 11:41). Ngài thậm chí đã cảm tạ Đức Chúa Cha về việc giữ những bí mật của vương quốc khỏi người khôn ngoan và tiết lộ chúng cho người nghèo, người ngu dốt và những người vô danh (Ma-thi-ơ 11:25). Tuy nhiên, Ngài lại không bày tỏ sự tạ ơn trong Bài cầu nguyện chung.

Nếu chúng ta xem xét phân đoạn Kinh Thánh có chứa Bài cầu nguyện chung (Ma-thi-ơ 6:9-13), trước tiên chúng ta lưu ý tại sao Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện một cách nhất định. Chúa Giê-xu đang phê phán cách mà người Pha-ri-si cầu nguyện. Họ cầu nguyện công khai bên ngoài nơi mà mọi người có thể nhìn thấy và nghe. Đây là một cách để cho mọi người biết rằng họ thánh thiện và ngoan đạo như thế nào. Chúa Giê-xu lên án cách cầu nguyện này: "Họ có phần thưởng của họ", phần thưởng được nhìn thấy bởi con người. Chúa Giê-xu đang không lên án việc cầu nguyện công khai, mà chỉ lên án việc thực hành sự cầu nguyện với mục đích là "được nhìn thấy bởi con người". Chúng ta cũng thấy Chúa Giê-xu đang phê bình cách Dân Ngoại cầu nguyện bằng cách liên tục cầu nguyện cùng một điều được lập đi lập lại như thể để làm chắc rằng thần của họ nghe họ, chẳng hạn như các thầy tế lễ của Ba-anh trên núi Cạt-mên trong I Các vua 18.

Sự sửa dạy của Chúa Giê-xu đối với những phương thức cầu nguyện này là để ban cho các môn đệ của Ngài một lời cầu nguyện mẫu. Bây giờ, chúng ta không cầu nguyện Bài cầu nguyện chung bằng cách chỉ đọc nó giống như những người Công giáo La Mã. Điều này không có nghĩa là cùng nhau đọc chung Bài cầu nguyện chung là sai. Ở đây, Chúa Giê-xu đang đề cập tới lời cầu nguyện riêng tư chứ không phải là cầu nguyện chung.

Tốt nhất nên nghĩ đến Bài cầu nguyện chung như là một sự hướng dẫn chung cho sự cầu nguyện – một phương tiện để hình thành đời sống cầu nguyện của chúng ta. Lời cầu nguyện có sáu lời cầu xin. Ba điều đầu tiên liên quan đến Đức Chúa Trời, và ba điều cuối cùng liên quan đến chúng ta. Sau khi nói Đức Chúa Trời là "Cha của chúng con ở trên trời" thì trước hết chúng ta cầu nguyện rằng danh Chúa được tôn vinh và được vinh hiển. Tiếp theo, chúng ta cầu nguyện rằng vương quốc của Chúa sẽ đến. Có một ý nghĩa mà trong đó vương quốc của Chúa đã hiện diện kể từ sự giáng sinh của Đấng Christ , nhưng chúng ta cầu nguyện cho vương quốc sắp đến trong sự trọn vẹn của nó. Thứ ba, chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời – đạo đức của Ngài, hoặc được tiết lộ hay sẽ được làm thành ở đây trên đất, bắt đầu với chúng ta. Sau ba lời cầu xin này là những điều tập trung vào sự vinh hiển và uy nghi của Đức Chúa Trời thì chúng ta tiếp tục với những lời cầu xin liên quan đến chúng ta đó là sự chu cấp hằng ngày của chúng ta, sự tha thứ tội lỗi cho chúng ta và sự giải phóng chúng ta khỏi điều ác.

Vậy thì lý do tại sao chúng ta không tìm thấy sự tạ ơn trong Bài cầu nguyện chung, câu trả lời tốt nhất đó là sự tạ ơn là thái độ mà chúng ta cầu nguyện với Chúa. Đối với những ai là con cái của Chúa thì sự tạ ơn sẽ lấp đầy tấm lòng của chúng ta và tuôn đổ ra từ miệng chúng ta cho Chúa vì chúng ta biết rằng trong số những thứ khác, tội lỗi của chúng ta được tha thứ và chúng ta có sự sống đời đời thông qua Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta càng suy ngẫm những gì Chúa đã làm cho chúng ta, thì chúng ta sẽ càng biết ơn Ngài. Sự tạ ơn trở nên tự nhiên trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa mọi lúc, dưới mọi điều kiện và trong mọi hoàn cảnh. Phao-lô viết trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, "Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy".

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao trong Bài cầu nguyện chung không có sự cảm tạ? Mọi lời cầu nguyện của chúng ta không nên có sự bày tỏ lòng biết ơn đúng không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries