settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Cầu nguyện với câu Kinh Thánh có hiệu quả hơn những lời cầu nguyện khác?

Trả lời


Một số người nhận thấy rằng sử dụng các câu Kinh Thánh trong lời cầu nguyện của họ là một cách hiệu quả để cầu nguyện. “Cầu nguyện với Kinh Thánh trở lại với Đức Chúa Trời” dường như giúp tập trung tâm trí và đảm bảo rằng chủ đề của lời cầu nguyện là đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Gia-cơ 5:16 nói, “…Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều”. I Giăng 5: 14–15 nói, “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” Từ lòng sốt sắng có nghĩa là "đủ để tạo ra một kết quả như mong muốn." Lòng sốt sắng (lòng nhiệt thành) có nghĩa là "liên tục, tích cực và mãnh liệt." Cả Gia-cơ và Giăng đều nói với chúng ta rằng để những lời cầu nguyện của chúng ta có kết quả, chúng phải sốt sắng, có ý nghĩa và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Một cách để biết rằng những lời cầu nguyện của chúng ta là ý muốn của Đức Chúa Trời đó là cầu nguyện với những câu Kinh Thánh cụ thể bày tỏ những gì trong lòng chúng ta. Kinh Thánh không nên được sử dụng như một loại thần chú ma thuật nào đó, lặp đi lặp lại một cách vô tâm như thể bản thân lời nói có sức mạnh. Sức mạnh của lời cầu nguyện chỉ đến từ Đức Chúa Trời đối với một tấm lòng “sốt sắng”. Nhưng khi chúng ta tìm thấy một mệnh lệnh hoặc lời hứa bày tỏ những gì trong lòng, chúng ta biết rằng chúng ta đang đồng ý với Đức Chúa Trời khi sử dụng nó như một lời cầu nguyện. Rốt cuộc, đó là Lời của Ngài. Chúng ta càng ghi nhớ và suy ngẫm về Kinh Thánh, thì Kinh Thánh càng trở thành một phần của chúng ta. Sự thật mà chúng ta đã nghiên cứu xuất hiện trong đầu khi chúng ta cầu nguyện và thường là câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm. Thông thường, khi chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì, Kinh thánh có thể cho chúng ta những lời. Sách Thi thiên chứa đựng hàng trăm lời cầu nguyện, và nhiều câu Kinh Thánh trong số đó đã đưa những suy nghĩ của chúng ta thành lời cầu nguyện.

Chúa Giê-su đưa ra ví dụ tốt nhất cho chúng ta về sự cầu nguyện hiệu quả. Lời cầu nguyện dài nhất được ghi lại của Ngài là “Lời cầu nguyện của thầy tế lễ thượng phẩm”, được tìm thấy trong Giăng 17. Điều đầu tiên chúng ta nhận thấy là sự hiệp nhất tâm linh mà Chúa Giê-su có với Chúa Cha. Ngài bắt đầu bằng lời cầu nguyện, "Cha ơi, giờ đã đến." Chúa Giê-xu không nói với Cha bất cứ điều gì Ngài không biết. Đúng hơn, Chúa Giê-su thừa nhận rằng Cha và Ngài đã có một cam kết. Ngài đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện sốt sắng đến nỗi Ngài hiểu được ý muốn của Đức Chúa Cha. Đó là mục tiêu của lời cầu nguyện hữu hiệu: hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và sắp xếp ý muốn của chúng ta với ý muốn của Ngài. Cho dù bằng cách sử dụng lời nói của chính chúng ta hay những lời được viết ra từ hai ngàn năm trước, thì chìa khóa để cầu nguyện hiệu quả là nó xuất phát từ tấm lòng và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện theo Kinh Thánh như một hành động cống hiến cá nhân là điều tốt để nhận biết chúng ta đang cầu nguyện một cách hiệu quả. Ví dụ, chúng ta có thể lấy Ga-la-ti 2:20 và sử dụng nó như một lời cầu nguyện cho sự thánh hóa. Lời cầu nguyện có thể nghe như thế này: “Lạy Cha, hôm nay con đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà con sống, không phải là con sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong con; nay con còn sống trong xác thịt, ấy là con sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu con, và đã phó chính mình Ngài vì con”. Khi cầu nguyện theo cách này, chúng ta lấy ý muốn của Đức Chúa Trời và biến nó thành mục tiêu của mình. Không có gì kỳ diệu trong lời nói, nhưng chúng ta có thể biết mình đang cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời khi chúng ta sử dụng Lời của Ngài làm khuôn mẫu cho mình.

Chúng ta phải cẩn thận không xem Kinh Thánh như thể mọi phân đoạn được viết riêng cho hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta không thể lấy các câu ra khỏi ngữ cảnh chỉ vì chúng ta muốn chúng đúng với hoàn cảnh của chúng ta. Ví dụ, Đức Chúa Trời đã hứa với Sa-lô-môn về sự “giàu có, của cải và tôn vinh” trong 2 Sử-ký 1:11–12. Nhưng chúng ta không thể cầu nguyện câu đó như thể Chúa đã hứa với chúng ta. Chúng ta không thể tìm kiếm những câu Kinh Thánh riêng biệt để nói lên những gì chúng ta muốn họ nói và sau đó “yêu cầu” chúng. Tuy nhiên, có những lúc Đức Chúa Trời ấn tượng một câu nào đó trong lòng chúng ta như một thông điệp riêng của Ngài cho chúng ta, và chúng ta có thể và nên cầu nguyện về câu Kinh Thánh đó.

Nếu chúng ta cố gắng áp dụng mọi câu như thể nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ gặp vấn đề với những câu như 1 Sa-mu-ên 15:3: “Vậy, hãy đi đánh dân A-ma-léc và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó...” Chúng ta phải luôn đọc Kinh Thánh trong ngữ cảnh của nó và tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời từ những nguyên tắc mà chúng ta tìm thấy. Đức Chúa Trời có thể sử dụng phân đoạn Kinh Thánh đó để nói với chúng ta về việc phá hủy thế gian trong cuộc sống của chúng ta và không để lại tàn dư của nó. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, giống như Chúa đã bảo dân Y-sơ-ra-ên hủy diệt hoàn toàn mọi thứ đại diện cho sự xấu xa của người A-ma-léc, con muốn loại bỏ mọi thần giả trong đời con và không giữ lại gì ngoài Ngài. Xin hãy thanh tẩy tấm lòng con như họ đã thanh tẩy vùng đất của họ”.

Lời cầu nguyện sốt sắng và hiệu quả có thể đến từ Kinh thánh hoặc từ sâu thẳm trong tấm lòng của chúng ta. Mục tiêu khi chúng ta trưởng thành là cả hai trở nên gắn kết với nhau. Ngay cả khi trên thập tự giá giữa đau đớn khủng khiếp, Chúa Giê-su đã kêu lên những lời từ Thi thiên 22: “Lạy Chúa tôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Nhiều học giả tin rằng Ngài đã trích dẫn toàn bộ đoạn văn khi Ngài bị treo trên thập tự giá, cầu nguyện lại với Đức Chúa Trời như một hành động thờ phượng ngay cả khi chết. Chúng ta càng học hỏi và cá nhân hóa nhiều Kinh Thánh, lời cầu nguyện của chúng ta càng phản ánh ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng sẽ càng hiệu quả hơn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Cầu nguyện với câu Kinh Thánh có hiệu quả hơn những lời cầu nguyện khác?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries