settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao cầu nguyện cho người khác là quan trọng?

Trả lời


Cầu nguyện cho người khác — và điều này áp dụng cho việc cầu nguyện nói chung — là một điều dễ dẫn đến sự nghi ngờ. Tại sao chúng ta nên cầu nguyện nếu Đức Chúa Trời đã dành sẵn những điều tốt nhất cho chúng ta? Ngài khôn ngoan hơn chúng ta vô cùng. Tại sao Ngài cần chúng ta cầu nguyện? Không phải chỉ cần tin cậy Ngài làm những điều tốt nhất sẽ tốt hơn sao? Đúng là Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn chúng ta (I Cô-rinh-tô 1:25) và chúng ta nên tin cậy Ngài (Châm ngôn 3:5–6). Và chính vì những lý do đó mà chúng ta cần phải cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện cho bản thân và cầu nguyện cho người khác là điều mà Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta phải làm.

Cầu nguyện cho người khác được khuyến khích như là một nguồn chữa lành (Gia-cơ 5:16) cùng với việc xưng tội. Gia-cơ nói với chúng ta rằng “người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều”. Bây giờ, điều này có phải có nghĩa là chỉ những lời cầu nguyện của những người tốt thì mới được nghe? Không, từ công bình trong Kinh Thánh dùng để chỉ những người có đức tin và được sự công bình của Chúa Giê-su bao phủ (Rô-ma 5:1; 3:21–22; 4:2–3).

Chúa Giê-su bảo chúng ta nhân danh Ngài mà cầu nguyện (Giăng 14:13–14). Nếu bạn làm điều gì đó “nhân danh” người khác, điều đó có nghĩa là bạn làm điều đó theo ý muốn của người đó. Vì vậy, nhận biết Đức Chúa Trời và hiểu Ngài là một phần không thể thiếu trong cầu nguyện. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy tại sao cầu nguyện cho người khác lại quan trọng. Cầu nguyện không phải là để đạt được mọi điều chúng ta muốn hoặc giữ cho người khác luôn an toàn, khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì. Cầu nguyện là một cách hiệu quả để chúng ta biết được Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và nó cũng mang các tín hữu đến với nhau. Cầu nguyện hiệu quả cho người khác sẽ đưa chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hơn, bởi vì lời cầu nguyện hiệu quả dựa trên sự hiểu biết về ý muốn của Ngài (I Giăng 5:14). Nó cũng sẽ mang chúng ta đến gần hơn với những người khác, khi chúng ta tìm hiểu thêm về họ và tập trung vào những nhu cầu của họ.

Đối với hầu hết chúng ta, việc cầu nguyện cho người khác có xu hướng chạy theo những lối này: Lạy Chúa, xin chu cấp cho bạn con một công việc, phương tiện đi lại đáng tin cậy, sức khỏe tốt và an toàn. Nếu chúng ta thực sự biết rõ về một ai đó, chúng ta có thể cầu nguyện cho cuộc hôn nhân của họ hoặc các mối quan hệ khác. Không có gì sai khi chúng ta cầu nguyện cho những điều này; trên thực tế, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho mọi điều và làm như vậy, chúng ta sẽ dặp tắt những lo lắng (Phi-líp 4:6). Cầu nguyện cho sức khỏe và những điều tốt đẹp sẽ xảy ra là điều đúng đắn (III Giăng 1:2).

Tuy nhiên, hầu hết những lời cầu nguyện được chép trong Kinh Thánh là thuộc loại khác. Khi Chúa Giê-su cầu nguyện cho người khác, Ngài cầu nguyện cho đức tin của họ (Lu-ca 22:32), Ngài cầu nguyện chống lại sự cám dỗ trong cuộc sống của họ (Lu-ca 22:40), Ngài cầu nguyện cho sự hiệp nhất của họ (Giăng 17:11), và Ngài cầu nguyện cho sự thánh hóa của họ (Giăng 17:17). Phao-lô cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những người bị hư mất (Rô-ma 10:1); ông cầu nguyện để anh em sẽ đi đúng đường (II Cô-rinh-tô 13:7); ông cầu nguyện rằng các tín đồ sẽ được đứng vững bởi Thánh Linh, đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, có thể hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 3:14–19). Đây đều là những lời cầu nguyện cho sự ban phước thuộc linh; tất cả họ đều “nhân danh Chúa Giê-su” và theo ý muốn của Đức Chúa Cha — những lời cầu nguyện được đảm bảo để tìm được tiếng “Amen” trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 1:20).

Cầu nguyện cho người khác là quan trọng vì nó đáp ứng mệnh lệnh của Tân Ước. Chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả mọi người (I Ti-mô-thê 2:1). Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính phủ (I Ti-mô-thê 2:2). Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa được cứu (I Ti-mô-thê 2:3–4). Chúng ta cầu nguyện cho anh em tín hữu (Ê-phê-sô 6:18). Chúng ta cầu nguyện cho những người truyền bá phúc âm (Ê-phê-sô 6:19–20). Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh bị bách hại (Hê-bơ-rơ 13:3). Cầu nguyện cho người khác khiến chúng ta không tập trung vào bản thân và vào những nhu cầu xung quanh mình. Khi chúng ta “mang gánh nặng cho nhau,” chúng ta “sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Hãy bắt đầu cầu nguyện cho người khác ngay hôm nay và giúp nhau xây dựng thân thể của Đấng Christ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao cầu nguyện cho người khác là quan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries