settings icon
share icon
Câu hỏi

Một Cơ Đốc Nhân nên đáp ứng như thế nào với sự cầu nguyện không được nhậm?

Trả lời


Có bao nhiêu Cơ Đốc Nhân đã và đang cầu nguyện cho một ai đó, chỉ để thấy rằng những lời cầu nguyện của họ không được nhậm? Có bao nhiêu người đã và đang cầu nguyện và có lẽ đã "bỏ cuộc" bởi vì hoặc họ trở nên ngã lòng qua một sự yếu đuối của đức tin hoặc đi đến kết luận rằng bất kể họ đang cầu nguyện cho vấn đề gì đó đều không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời? Tuy vậy, cách chúng ta giải quyết sự cầu nguyện không được nhậm không phải chỉ vì ích lợi riêng của chúng ta nhưng cũng vì ích lợi của những người khác. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang tham dự vào hành động giao tiếp được Chúa ban tặng và quý báu nhất với Đấng mà chúng ta phải chịu trách nhiệm trong tất cả những vấn đề của chúng ta. Chúng ta thật sự được mua với một cái giá cao—huyết của Chúa Giê-xu Christ—và do đó chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời.

Đặc ân cầu nguyện của chúng ta là từ Đức Chúa Trời, và đặc ân đó bây giờ là của chúng ta cũng như khi nó đã được ban cho dân Y-sơ-ra-ên vậy (Phục Truyền 4:7). Nhưng, khi chúng ta cầu nguyện hay nói chuyện với Đấng ở trên Trời, có những lúc Ngài dường như không trả lời. Có thể có nhiều lý do cho điều này, và Kinh Thánh gợi ý lý do tại sao và cách những lời cầu nguyện của chúng ta được giải quyết bởi Đấng quá nhân từ và yêu thương, đấng chính mình Ngài ưa thích sự giao thông của chúng ta với Đức Chúa Cha, bởi vì Ngài, chính Ngài, là người đại diện cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15).

Một lý do chính yếu tại sao sự cầu nguyện không được nhậm là tội lỗi. Đức Chúa Trời không thể bị nhạo báng hay lừa dối, và Ngài là đấng ngồi trên ngôi cao sang biết chúng ta cách thân mật, hiểu hết mọi tư tưởng của chúng ta (Thi Thiên 139:1-4). Nếu chúng ta không bước đi trong đường lối Ngài hoặc chúng ta chất chứa trong lòng mình sự thù hằn đối với anh em mình hoặc chúng ta cầu xin điều này điều kia với những động cơ sai trái (như những tham muốn ích kỷ), thì chúng ta có thể mong đợi Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện của chúng ta bởi vì Ngài không nghe (2 Sử Ký 7:14; Phục Truyền 28:23; Thi Thiên 66:18; Gia-cơ 4:3). Tội lỗi là "cái ngăn trở" tất cả những phước hạnh tiềm tàng mà chúng ta sẽ nhận lãnh từ "chiếc bình" vô hạn chứa ơn thương xót của Đức Chúa Trời! Quả thật, có những lúc khi những lời cầu nguyện của chúng ta là ghê tởm trong mắt Chúa, đáng kể nhất là khi chúng ta rõ ràng không thuộc về Chúa hoặc bởi sự vô tín (Châm Ngôn 15:8) hay bởi vì chúng ta đang thực hành sự đạo đức giả (Mác 12:40).

Một lý do khác tại sao sự cầu nguyện dường như không được nhậm là Chúa đang rút ra từ đức tin chúng ta một sự tin cậy và phó thác sâu sắc hơn nơi Ngài, điều sẽ sinh ra từ chúng ta một tinh thần biết ơn, yêu thương và khiêm nhượng hơn. Đến lượt, điều này khiến chúng ta được ích lợi về mặt thuộc linh, bởi vì Ngài ban ơn cho người khiêm nhường (Gia-cơ 4:6; Châm Ngôn 3:34). Ôi, người ta cảm thấy thật xót xa cho người đàn bà Ca-na-an nghèo, người không ngừng nghỉ kêu xin lòng thương xót với Chúa của chúng ta khi Ngài đang viếng thăm vùng Ty-rơ và Si-đôn (Ma-thi-ơ 15:21-28)! Bà thật khó là người mà một thầy dạy luật Do Thái sẽ để ý tới. Bà không phải là một người Do Thái và bà là một người nữ, hai lý do người Do Thái đã bỏ qua bà. Chúa dường như không trả lời cho những lời cầu xin của bà, nhưng Ngài biết tất cả về tình cảnh của bà. Ngài có lẽ đã không trả lời những nhu cầu được nêu lên của bà ngay lập tức, nhưng Ngài vẫn nghe và ban cho bà điều bà cầu xin.

Đức Chúa Trời có thể dường như thường yên lặng đối với chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ đuổi chúng ta đi khỏi mà không có gì trong tay. Mặc dầu sự cầu nguyện không được trả lời, chúng ta phải nương cậy Đức Chúa Trời sẽ làm như vậy trong thời điểm riêng của Ngài. Thậm chí sự thực hành cầu nguyện là một ơn phước đối với chúng ta; đó là bởi đức tin chúng ta mà chúng ta được thúc giục bền lòng trong sự cầu nguyện. Chính đức tin làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:6), và nếu đời sống cầu nguyện của chúng ta thiếu kém, điều đó cũng chẳng phản ánh thế đứng thuộc linh của chúng ta hay sao? Đức Chúa Trời nghe những tiếng kêu cầu sự thương xót mòn mỏi của chúng ta, và sự im lặng của Ngài nung đốt chúng ta với một tinh thần bền lòng trong sự cầu nguyện. Ngài yêu thích chúng ta lý luận với Ngài. Chúng ta hãy đói khát những điều theo lòng của Đức Chúa Trời và chúng ta hãy bước đi theo đường lối Ngài chứ không phải đường lối riêng của chúng ta. Nếu chúng ta trung tín cầu nguyện không thôi, thì chúng ta đang sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời, và điều đó chẳng thể bao giờ sai trật được (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Một Cơ Đốc Nhân nên đáp ứng như thế nào với sự cầu nguyện không được nhậm?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries