settings icon
share icon
Câu hỏi

Chìa khóa dẫn đến lời cầu nguyện hiệu quả là gì?

Trả lời


Mọi người đều muốn lời cầu nguyện của mình "hiệu quả", đến nỗi khi chúng ta tập trung vào "kết quả" của những lời cầu nguyện của mình, chúng ta không thấy được đặc ân đáng kinh ngạc mà chúng ta có trong lời cầu nguyện. Rằng bản thân việc những người như chúng ta có thể nói chuyện với Đấng Sáng Tạo Vũ Trụ đã là một điều kỳ diệu. Thậm chí đáng kinh ngạc hơn nữa là sự kiện Ngài đang lắng nghe chúng ta và hành động nhân danh chúng ta! Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu về lời cầu nguyện hiệu quả là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Đức Chúa Jêsus Christ phải chịu đau khổ và thậm chí chết trên thập giá để nhờ đó chúng ta có thể tiếp cận ngôi ân điển để thờ phượng và cầu nguyện (Hê-bơ-rơ 10: 19-25 ).

Mặc dù Kinh thánh cung cấp rất nhiều hướng dẫn về cách chúng ta có thể làm sâu sắc hơn việc giao tiếp giữa chúng ta với Đấng Tạo Hóa, nhưng cầu nguyện hiệu quả có liên quan nhiều hơn đến người cầu nguyện hơn là "làm thế nào". Thật vậy, Kinh Thánh nói, "Lời cầu nguyện của một người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm" (Gia-cơ 5:16), và "mắt Chúa đoái xem người công chính, và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ" (1 Phi-e-rơ 3:12, Thi Thiên 34:15), và, một lần nữa, "Ngài vui thích lời cầu nguyện của người ngay thẳng" (Châm ngôn 15:8). Cầu nguyện đã cứu Daniel công chính từ hang sư tử (Daniel 6:11), và ở nơi hoang vu, những người được lựa chọn của Đức Chúa Trời được hưởng lợi từ việc Môi-se được xét là công chính trước mặt Đức Chúa Trời (Xuất Ai Cập Ký 16-17). Những lời cầu nguyện kiên định và khiêm tốn của người phụ nữ hiếm muộn Hannah đã dẫn đến vị tiên tri Samuel (1 Samuel 1:20), và lời cầu nguyện của Phao-lô đã làm cho trái đất rúng động (Công vụ 16:25-26). Rõ ràng, những lời cầu nguyện nồng nhiệt của những người con công chính của Đức Chúa Trời có thể mang lại nhiều hiệu quả (Dân Số Ký 11:2).

Chúng ta cần phải chắc chắn rằng những lời cầu nguyện của mình là phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. "Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: "Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta" (1 Giăng 5:14). Cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời về bản chất là cầu nguyện phù hợp với những gì Ngài muốn, và chúng ta có thể thấy được ý muốn của Ngài được mặc khải qua Thánh Kinh. Và nếu chúng ta không biết phải cầu nguyện cho điều gì, Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng, là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tin cậy vào Chúa Thánh Linh cầu thay cho chúng ta, như "Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ" (Rô-ma 8:27). Và vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời biết rõ ý nghĩ của Ngài, lời cầu nguyện của Đức Thánh Linh luôn luôn phù hợp với ý muốn của Chúa Cha.

Ngoài ra, cầu nguyện là điều mà các tín hữu nên làm "không thôi" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Ví dụ như trong Lu-ca 18:1, chúng ta được cầu nguyện với sự kiên trì và "không bỏ cuộc." Thêm nữa, khi chúng ta trình bày các đề nghị của mình đối với Chúa, chúng ta phải cầu nguyện với đức tin (Gia-cơ 1:5, Mác 11:24), với sự tạ ơn (Phi-líp 4:6), với tinh thần tha thứ đối với người khác (Mác 11:25), trong tên của Đấng Christ (Giăng 14: 13-14), và như đã nêu ở trên, với một trái tim công chính với Đức Chúa Trời (Gia-cơ 5:16). Đó là sức mạnh của đức tin chúng ta, không phải là độ dài của lời cầu nguyện, làm vui lòng Ngài, Đấng mà chúng ta dâng lên lời cầu nguyện, vì vậy chúng ta không cần phải gây ấn tượng với Đức Chúa Trời bằng tài hung biện hay trí thông minh của mình. Rốt lại, Đức Chúa Trời biết nhu cầu của chúng ta là gì trước khi chúng ta cầu xin Ngài (Ma-thi-ơ 6: 8).

Ngoài ra, chúng ta nên chắc chắn rằng trong lòng chúng ta không còn tội lỗi chưa xưng ra khi chúng ta cầu nguyện, vì điều này chắc chắn sẽ là một trở ngại cho lời cầu nguyện hiệu quả. "Nhưng tội ác của các ngươi đã phân rẽ các ngươi khỏi Ðức Chúa Trời mình; Tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa" (Ê-sai 59: 2, Thi thiên 66:18). May mắn thay, "nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính" (1 Giăng 1:9).

Một rào cản khác để giao tiếp hiệu quả với Đức Chúa Trời là cầu nguyện với những ham muốn ích kỷ và động cơ sai trái. "Khi anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình" (Gia-cơ 4:3). Từ chối lời mời gọi của Đức Chúa Trời hoặc bỏ qua lời khuyên của Ngài (Châm ngôn 1:24-28), thờ lạy thần tượng (Giê-rê-mi 11:11-14), hoặc bịt tai không chịu nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ (Châm-ngôn 21:13) cũng bổ sung những trở ngại cho đời sống cầu nguyện hiệu quả.

Lời cầu nguyện hiệu quả là một cách để củng cố mối liên hệ của chúng ta với Cha trên trời. Khi chúng ta nghiên cứu, tuân theo Lời của Ngài và tìm cách làm hài lòng Ngài, thì chính Đức Chúa Trời đã làm cho mặt trời đứng vững trên lời cầu nguyện của Giô-suê (Giô-suê 10:12-13) mời gọi chúng ta hãy mạnh dạn trước ngôi ân điển và cầu nguyện với sự tự tin rằng Ngài sẽ mở rộng lòng thương xót và ân điển của Ngài để giúp đỡ chúng ta kịp thời (Hê-bơ-rơ 4:16).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chìa khóa dẫn đến lời cầu nguyện hiệu quả là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries