settings icon
share icon
Câu hỏi

Mối liên hệ giữa sự kiêng ăn và cầu nguyện là gì?

Trả lời


Mặc dù mối liên hệ giữa sự kiêng ăn và cầu nguyện không được giải thích một cách cụ thể trong Kinh thánh, nhưng dường như có một mạch chung nối kết cả hai xuyên suốt tất cả những ví dụ về sự kiêng ăn và cầu nguyện được kí thuật lại trong Kinh thánh. Sự kiêng ăn và cầu nguyện được trình bày trong Cựu Ước có liên quan đến ý thức về nhu cầu và sự phụ thuộc hoặc với ý thức về sự bơ vơ khốn khổ được thể hiện trên khuôn mặt đối với những điều xảy ra trong thực tại hoặc tai họa lường trước. Trong Cựu Ước, sự kiêng ăn và cầu nguyện được kết hợp với nhau trong lúc tang chế, trong sự ăn năn hoặc nhu cầu thuộc linh sâu sắc.

Trong chương đầu tiên của sách Nê-hê-mi miêu tả Nê-hê-mi đang kiêng ăn và cầu nguyện bởi vì nỗi đau buồn sâu sắc của ông khi biết tin thành Giê-ru-sa-lem đã bị phá hủy. Những ngày ông cầu nguyện được miêu tả bằng nước mắt, sự kiêng ăn, sự xưng tội thay cho dân tộc ông và khẩn xin sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Ông bày tỏ sự đau buồn lo lắng của mình một cách mãnh liệt đến nỗi hầu như không thể tưởng tượng được là ông có thể “nghỉ giải lao” ở giữa một sự cầu nguyện như vậy để ăn uống. Việc thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy cũng đã thúc giục Đa-ni-ên bày tỏ một thái độ giống y như vậy: “Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải sô và rắc tro lên đầu.” (Đa-ni-ên 9:3). Giống như Nê-hê-mi, Đa-ni-ên đã kiêng ăn và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhân từ Ngài trên dân sự, “Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ, chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài” (Đa-ni-ên 9:5).

Trong nhiều ví dụ trong Cựu Ước, sự kiêng ăn được liên kết với sự cầu thay. Đa-vít đã kiêng ăn và cầu nguyện cho đứa con bị bệnh của mình (II Sa-mu-en 12:16), khóc lóc trước Chúa trong sự cầu thay thành khẩn (II Sa-mu-ên 12: 21-22). Ê-xơ-tê đã yêu cầu Mạc-đô-chê và các người Giu-đa hãy kiêng ăn vì bà chuẩn bị vào diện kiến vua cũng là chồng bà (Ê-xơ-tê 4:16). Rõ ràng, sự kiêng ăn và cầu nguyện có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Có nhiều ví dụ về sự kiêng ăn và cầu nguyện trong Tân Ước, nhưng chúng không được liên kết với sự ăn năn hay sự xưng tội. Bà tiên tri An-ne “chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện” (Lu-ca 2:37). Ở tuổi 84, sự kiêng ăn và cầu nguyện của bà như là một phần hầu việc Chúa của bà trong đền thờ Ngài khi bà chờ đợi Đấng Cứu Thế đã hứa cho dân Y-sơ-ra-ên. Cũng trong Tân Ước, Hội Thánh thành An-ti-ốt đã kiêng ăn kết hợp với sự thờ phượng của họ khi Đức Thánh Linh phán với họ về việc sai phái Sau-lơ và Ba-na-ba đi lo công việc của Chúa. Lúc đó, họ đã kiêng ăn và cầu nguyện rồi đặt tay họ trên hai môn đồ và gửi họ đi. Vậy, chúng ta đã thấy những ví dụ về sự kiêng ăn và cầu nguyện này như là một thành phần trong sự thờ phượng Chúa và cầu xin ân huệ của Ngài. Tuy nhiên, không có bất cứ chỗ nào trình bày rằng Chúa thích nhậm lời cầu nguyện hơn khi con người cầu nguyện kèm theo kiêng ăn. Đúng hơn là, sự cầu nguyện kết hợp với kiêng ăn dường như ngụ ý về sự thành khẩn của người đang cầu nguyện cũng như tình trạng nguy kịch mà họ đang đối diện.

Một điều rõ ràng là: thần học về sự kiêng ăn là một thần học của quyền ưu tiên mà trong đó tín hữu nhận được cơ hội để bày tỏ chính mình một cách trọn vẹn và sự dốc lòng khẩn nguyện với Chúa và với sự quan tâm đến đời sống thuộc linh. Sự khẩn nguyện này sẽ được bày tỏ bằng cách kiêng ăn trong một khoảng thời gian ngắn khỏi những điều tốt thông thường như là thức ăn và nước uống, để tận hưởng khoảng thời gian tương giao trọn vẹn với Cha thiên thượng. “Sự dạn dĩ đi vào nơi rất thánh nhờ huyết Đức Chúa Jêsus” (Hê-bơ-rơ 10:19) của chúng ta dù có kiêng ăn hay không kiêng ăn thì cũng là một trong những phần tuyệt vời nhất trong “điều tốt hơn” của chúng ta nơi Đấng Christ. Kiêng ăn và cầu nguyện không nên là một gánh nặng hay một trách nhiệm, nhưng đúng hơn là một sự tán dương về sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mối liên hệ giữa sự kiêng ăn và cầu nguyện là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries