settings icon
share icon
Câu hỏi

Bài cầu nguyện chung là gì và chúng ta có nên cầu nguyện theo?

Trả lời


Bài cầu nguyện chung là lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài trong Ma-thi-ơ 6:9-13 và Lu-ca 11:2-4. Ma-thi-ơ 6:9-13 nói: "Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! " Nhiều người hiểu sai Bài cầu nguyện chung là một lời cầu nguyện cho chúng ta học thuộc lòng từng lời từng chữ. Một số người xem Bài cầu nguyện chung như là một công thức phép thuật, như thể những lời chính bài cầu nguyện này có một số quyền năng cụ thể hoặc có khả năng tác động tới Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh dạy ngược lại. Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng của chúng ta hơn là lời nói khi chúng ta cầu nguyện."Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. "(Ma-thi-ơ 6:6-7). Trong sự cầu nguyện, chúng ta tuôn đổ lòng chúng ta ra với Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:6-7), không chỉ đơn giản lập lại những từ ngữ thuộc lòng với Chúa.

Bài cầu nguyện của Chúa nên được hiểu như là một ví dụ, một mẫu điển hình về cách thức cầu nguyện. Bài cầu nguyện chung cho chúng ta những "thành phần" nên đi vào lời cầu nguyện. Đây là cách mở lời: "Cha của chúng tôi ở trên trời" dạy cho chúng ta biết mình hướng về ai khi cầu nguyện- Đức Chúa Cha. "Danh cha được nên thánh" nói cho chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời và ca ngợi Ngài vì Đấng xứng đáng như thế. Cụm từ "Nước cha được đến, ý cha được nên ở đất cũng như ở trời." là một lời nhắc cho chúng ta nhớ chúng ta cầu nguyện theo kế hoạch của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta và trên thế giới, không phải kế hoạch riêng của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thực hiện không phải vì những ham muốn riêng của chúng ta. Chúng ta được khuyến khích để xin Chúa những điều chúng ta cần trong lời "Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày". "Xin tha nợ cho chúng tôi cũng như chúng tôi tha thứ những người mắc nợ chúng tôi" nhắc cho chúng ta xưng nhận tội lỗi của chúng ta với Chúa để từ đó thay đổi chúng và cũng để tha thứ cho người khác như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Kết luận Bài cầu nguyện chung: "Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, nhưng cứu chúng tôi khỏi điều ác" là một lời nài xin để được giúp đỡ trong việc đạt được chiến thắng trên tội lỗi và yêu cầu che chở khỏi các cuộc tấn công của ma quỉ.

Vì vậy, một lần nữa, Bài cầu nguyện chung không phải là lời cầu nguyện để chúng ta thuộc lòng và trả bài lại cho Thiên Chúa. Bài cầu nguyện chung chỉ là một hình mẫu về cách chúng ta nên cầu nguyện. Thuộc lòng Bài cầu nguyện chung có gì sai không? Tất nhiên không! Lặp lại lời cầu nguyện cho Đức Chúa Trời có gì sai không? Không sai nếu tấm lòng của bạn đang ở trong đó và bạn thực sự hiểu ý nghĩa những lời bạn nói. Hãy nhớ rằng, trong lời cầu nguyện Đức Chúa Trời thích giao tiếp với chúng ta và Ngài quan tâm rất nhiều đến tấm lòng của chúng ta hơn những lời nói cụ thể mà chúng ta sử dụng. Phi-líp 4:6-7 tuyên bố: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ."

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Bài cầu nguyện chung là gì và chúng ta có nên cầu nguyện theo?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries