settings icon
share icon
Câu hỏi

Chuỗi hạt cầu nguyện là gì? Có được dùng chuỗi hạt lúc cầu nguyện không?

Trả lời


Chuỗi hạt cầu nguyện, đôi khi được gọi là tràng mân côi, được dùng trong việc thực hành suy niệm và cầu nguyện. Những lời cầu nguyện được lặp đi lặp lại một vài lần tương ứng với số hạt. Xâu chuỗi cầu nguyện hay tràng mân côi theo truyền thống có liên quan đến Công giáo nhưng việc sử dụng xâu chuỗi cầu nguyện rất phổ biến với nhiều truyền thống tôn giáo kết hợp dùng chúng.

Chuỗi tràng hạt cơ bản được làm từ 59 hạt xâu lại với nhau theo hình của vòng cổ. Mỗi hạt trên xâu chuỗi tượng trưng cho một lời cầu nguyện được nói ra trong khi lần từng hạt. Trong số những hạt này, 53 hạt dùng để nói về "Kính mừng Maria". Sáu hạt còn lại nói về kinh "Lạy Cha". Những hạt này mang đến một phương pháp thuộc thể để đếm số lần cầu nguyện khi các ngón tay lần theo từng hạt khi mỗi lời cầu nguyện được đọc lên.

Lịch sử của chuỗi hạt mân côi trong Cơ đốc giáo được tìm thấy thời Thập tự chinh. Các nhà sử học cho rằng những người lính Thập tự chinh đã tiếp nhận thực hành này từ người Ả-rập, và người Ả-rập thì sao chép sự quan sát việc sử dụng những hạt này từ Ấn độ. Những phát hiện khảo cổ gần đây tiết lộ rằng người Ê-phê-sô cổ đại dùng những hạt như thế để thờ phượng Đi-anh, được biết đến là Ạc-tê-mít, đền thờ những thần này là một trong bảy kỳ quan của thế giới (Công vụ 19:24-41)

Chuỗi hạt cũng được Công giáo La Mã dùng để giúp những thực hành theo dõi khoảng 180 lời cầu nguyện từ tràng hạt Mân Côi. Những ví dụ của những lời cầu nguyện như thế là kinh Lạy Cha, Kính Mừng (Kinh Kính Mừng) và Sáng danh. Việc thực hành kinh mân côi là dựa trên giả định rằng việc lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện có thể giúp cho người đọc có được sự thương xót của Đức Chúa Trời để thoát khỏi hình phạt của lửa địa ngục.

Việc sử dụng chuỗi hạt cầu nguyện không có trong Kinh Thánh. Chính Chúa Jesus trừng phạt những lãnh đạo tôn giáo trong thời Ngài vì việc cứ lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện. Kỳ thực, Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài không được bắt chước họ bằng việc dùng "những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm" (Ma-thi-ơ 6:7). Lời cầu nguyện không phải chỉ được lặp đi lặp lại cách đơn thuần như những công thức tự động. Ngày nay nhiều người dùng chuỗi hạt cầu nguyện cho rằng tràng mân côi giúp họ tập trung vào chính mình và vào Đấng Cứu Thế, nhưng câu hỏi là thật sự một trong những hiệu quả của việc lặp đi lặp lại một cụm từ như một câu thần chú như để ra vẻ.

Cầu nguyện là một đặc ân lạ thường của Cơ Đốc Nhân, như thể chúng ta được Đấng Tạo Hóa của vũ trụ mời đến một cách "mạnh dạn" trong sự hiện diện của Ngài và trò chuyện với Ngài. Lời cầu nguyện là phương tiện để chúng ta tôn vinh Ngài, tôn thờ Ngài và cảm tạ Ngài, dâng mình cho Ngài và mang đến trước Ngài lời khẩn cầu cho chính chúng ta và cầu thay cho những người khác. Thật khó để hình dung làm sao để thắt chặt sự giao thông mật thiết với Ngài qua việc lặp đi lặp lại những lời kinh đơn thuần qua chuỗi hạt cầu nguyện.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chuỗi hạt cầu nguyện là gì? Có được dùng chuỗi hạt lúc cầu nguyện không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries