settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao chúng ta luôn kết thúc lời cầu nguyện bằng ‘A-men’?

Trả lời


Chữ trong tiếng Hê-bơ-rơ được dịch là “a-men” có nghĩa đen là “thật như vậy” hoặc “đúng như vậy”. “A-men” cũng được tìm thấy trong Tân Ước (bản Hi Lạp) và mang ý nghĩa tương tự. Gần phân nữa Kinh Thánh Cựu Ước sử dụng chữ a-men được tìm thấy trong sách Phục truyền Luật lệ ký. Trong mỗi trường hợp, dân chúng đang bày tỏ đáp ứng trước những lời rủa sả của Đức Chúa Trời đối với những tội lỗi khác nhau. Theo sau mỗi lời công bố là những hướng dẫn cùng với câu “cả dân sự phải đáp: A-men” (Phục truyền 27:15-26). Điều này chỉ ra rằng dân sự đang ca ngợi sự công chính được thi hành bởi Đấng Thánh của họ qua lời đáp “Điều đó đúng như vậy.” Chữ “A-men” chứng thực rằng người nghe được thuyết phục hoàn toàn bởi những gì họ nghe là đáng tin, chính xác, và chắc chắn.

Có 7 trong số các tài liệu tham khảo Kinh Thánh Cựu Ước liên kết chữ a-men với lời ngợi khen. Câu “Cả dân sự đều đáp rằng: A-men! và ngợi khen Đức Giê-hô-va”, đã được tìm thấy trong I Sử ký 16:36, nhấn mạnh sự kết nối giữa a-men và lời ngợi khen. Trong Nê-hê-mi 5:13 và 8:6, dân Y-sơ-ra-ên đồng ý chắc chắn về sự chúc tụng mà Ê-xơ-ra dâng lên Đức Giê-hô-va qua sự thờ phượng và vâng lời Ngài. Đỉnh cao bày tỏ lòng tôn kính Chúa chính là sự vâng lời, và khi chúng ta nói “a-men” với mạng lệnh và lời tuyên bố của Ngài thì lời ngợi khen của chúng ta là bài ca tuyệt vời đến tai Ngài.

Các tác giả Tân Ước sử dụng “a-men” ở cuối thư tín của họ. Sứ đồ Giăng dùng chữ này vào cuối sách Phúc Âm của ông, trong cả 3 bức thư tín, và riêng trong sách Khải Huyền được dùng 9 lần. Trong mỗi lần, chữ này được kết nối với sự ngợi khen và tôn vinh hiển lên Đức Chúa Trời và cũng đang hướng đến sự trở lại lần thứ hai và thời kỳ cuối cùng. Phao-lô nói “a-men” với những lời chúc phước mà ông công bố cho các Hội thánh nhận thư tín của ông, cả Phi-e-rơ, Giăng, và Giu-đe cũng làm như vậy trong thư tín của họ. Điều này ám chỉ rằng họ đang nói, “Cầu xin Đức Chúa Trời sẽ thật sự ban những phước lành này trên anh em.”

Khi các Cơ Đốc Nhân nói “a-men” ở cuối lời cầu nguyện thì chúng ta đang thực hiện theo gương mẫu của các sứ đồ, đang cầu xin Chúa “vui lòng để cho những điều chúng con cầu xin được thành hiện thực.” Cần nhớ rằng sự nối kết giữa a-men và lời chúc tụng của sự vâng lời, nên tất cả lời cầu nguyện phải đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Để khi chúng ta nói “a-men”, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp lời “được như vậy” và Ngài sẽ ban cho chúng ta điều đã cầu xin (Giăng 14:13; 1 Giăng 5:14).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao chúng ta luôn kết thúc lời cầu nguyện bằng ‘A-men’?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries