Câu hỏi về Hội Thánh


Hội thánh là gì?

Mục đích của Hội Thánh là gì?

Điều quan trọng của phép Báp têm là gì?

Tầm quan trọng của Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa là gì? / Tầm quan trọng của Tiệc thánh Cơ Đốc giáo là gì?

Tại sao đi nhóm lại tại hội thánhquan trọng?

Ngày Sa-bát là Thứ Bảy hay Chủ Nhật? Tín hữu Cơ Đốc có phải cử hành ngày Sa-bát?

Tại sao tôi nên tin vào tổ chức tôn giáo?

Phụ nữ có nên phục vụ như là Mục sư, Truyền đạo? Kinh Thánh nói gì về phụ nữ làm mục vụ?

Sự tách biệt theo Kinh thánh nghĩa là gì?

Kinh thánh nói gì về sự sửa phạt/sự sa thải khỏi hội thánh?

Kinh Thánh nói gì về sự hình thành tổ chức lãnh đạo trong Hội Thánh?

Kinh Thánh nói gì về sự lớn lên của hội thánh?

Tại sao Tin Lành có nhiều hệ phái?

Tại sao có rất nhiều cách diễn dịch khác nhau về Kinh Thánh?

Tại sạo rất nhiều nhà lãnh đạo Cơ Đốc Nhân bị bắt trong nhiều vụ bê bối?

Lịch sử của Cơ Đốc Giáo là gì?

Cụm từ ‘chồng của một vợ’ trong 1 Ti-mô-thê 3:2 có nghĩa là gì?

Phương cách làm báp-tem nào là thích hợp?

Chúa có yêu cầu Cơ Đốc nhân giữ ngày Sa-bát không?

Hội thánh toàn cầu khác gì với Hội thánh địa phương?

Có phải Đức Chúa Trời đang khôi phục lại chức vụ sứ đồ và tiên tri trong Hội thánh ngày nay?

Có phải một người phải làm phép báp-têm trước khi dự Tiệc Thánh không?

Sự thờ phượng Cơ Đốc có ý nghĩa gì?

Mâu thuẫn/xung đột trong hội thánh nên được xử lý như thế nào?

Lập hội thánh là gì?

Một hội thánh có nên dâng phần mười từ các khoản dâng hiến mà nó nhận được?

Sự thờ phượng nên là một ưu tiên ở mức độ nào trong hội thánh?

Kinh Thánh nói gì về sự xác nhận là Cơ Đốc Nhân?

Trách nhiệm của các chấp sự trong hội thánh là gì?

Một trưởng lão trong Hội thánh có những nhiệm vụ nào?

Phụ nữ Cơ Đốc có nên trùm đầu không?

Chúng ta có được phép/có phải sử dụng nhạc cụ trong Hội Thánh không?

Chúa Giê-xu là nơi yên nghỉ của chúng ta như thế nào?

Một người đàn ông cưới một phụ nữ đã từng ly hôn thì có thể phục vụ trong lãnh đạo hội thánh không?

Đâu là sự khác biệt giữa thánh lễ và bí tích?

Chúng ta có phải vâng theo mục sư của chúng ta không?

Ngày nay còn có các tiên tri trong hội thánh hay không?

Tôi đã được báptêm không đúng theo Kinh Thánh. Tôi có cần phải được báptêm lại không?

Tảng đá được nhắc tới trong sách Ma-thi-ơ 16:18 là gì?

Nên dùng rượu hay nước nho cho Tiệc Thánh?

Liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị chấp sự trong hội thánh?

Liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị trưởng lão trong hội thánh?

Có đúng là phụ nữ phải giữ im lặng trong hội thánh?

Thành phần cho một buổi lễ thờ phượng theo Thánh Kinh gồm những gì?

Trên mọi sự chỉ trích/ không chỗ trách được là gì?

Một người hầu việc Chúa làm sao để cân đối giữa việc làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, vâng phục tổ chức của giáo hội, và tổ chức xã hội?

Những phẩm chất của các trưởng lão và các chấp sự là gì?


Câu hỏi về Hội Thánh