settings icon
share icon
Câu hỏi

Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ như thế nào?

Trả lời


Cụm từ "thân thể của Đấng Christ" là một phép ẩn dụ Tân Ước phổ biến cho Hội Thánh (tất cả những người thực sự được cứu). Hội Thánh được gọi là "một thân trong Đấng Christ" trong Rô-ma 12:5, "một thân" trong I Cô-rinh-tô 10:17, "thân thể của Đấng Christ" trong I Cô-rinh-tô 12:27 và Ê-phê-sô 4:12, và "thân thể" trong Hê-bơ-rơ 13:3. Hội Thánh rõ ràng được xem là ngang bằng với "thân thể" của Đấng Christ trong Ê-phê-sô 5:23 và Cô-lô-se 1:24.

Khi Đấng Christ bước vào thế giới của chúng ta, Ngài mặc lấy thân xác vật lý "đã được chuẩn bị" cho Ngài (Hê-bơ-rơ 10:5; Phi-líp 2:7). Nhờ thân xác vật lý của Ngài, Chúa Giê-xu đã thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, hữu hình và mạnh dạn — nhất là qua cái chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá (Rô-ma 5:8). Sau khi Ngài thăng thiên, Đấng Christ tiếp tục công việc của Ngài ở trần gian qua những người mà Ngài đã cứu chuộc — Hội Thánh hiện đang thể hiện tình yêu của Chúa một cách rõ ràng, hữu hình và mạnh dạn. Theo cách này, Hội Thánh hoạt động như "thân thể của Đấng Christ".

Hội Thánh có thể được gọi là Thân thể của Đấng Christ vì những sự thật này:

1) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ được kết hiệp với Đấng Christ trong sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 4:15-16).

2) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ đi theo Đấng Christ là Đầu của họ (Ê-phê-sô 1:22-23).

3) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ là đại diện vật lý của Đấng Christ trong thế giới này. Hội Thánh là tổ chức mà qua đó Đấng Christ thể hiện sự sống của Ngài với thế giới ngày nay.

4) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ được Đức Thánh Linh của Đấng Christ ngự trị (Rô-ma 8:9).

5) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ có nhiều ân tứ phù hợp với các chức năng cụ thể (I Cô-rinh-tô 12:4-31). "Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể, các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân, Đấng Christ cũng vậy" (câu 12).

6) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ chia sẻ một mối ràng buộc chung với tất cả các Cơ Đốc nhân khác, bất kể nền tảng, chủng tộc hay chức vụ. "Hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau" (I Cô-rinh-tô 12:25).

7) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ được bảo đảm trong sự cứu rỗi của họ (Giăng 10:28-30). Nếu một Cơ Đốc nhân đánh mất sự cứu rỗi của mình, thì Chúa sẽ phải thực hiện một cuộc "cắt cụt" trên Thân thể của Đấng Christ!

8) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ dự phần vào sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ (Cô-lô-se 2:12).

9) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ chia sẻ sự thừa kế của Đấng Christ (Rô-ma 8:17).

10) Các thành viên của Thân thể Đấng Christ nhận được món quà là sự công bình của Đấng Christ (Rô ma 5:17).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries