settings icon
share icon
Câu hỏi

Cụm từ ‘chồng của một vợ’ trong 1 Ti-mô-thê 3:2 có nghĩa là gì?

Trả lời


Có ít nhất ba cách diễn giải khác nhau về cụm từ "chồng của một vợ" trong 1 Ti-mô-thê 3:2. 1) Có thể chỉ đơn giản nói rằng một người đa thê không đủ phẩm chất được làm trưởng lão, chấp sự hoặc mục sư. Đây là cách giải thích chữ trực nghĩa của cụm từ, nhưng có vẻ không hẳn được cho là như thế vì chế độ đa thê là khá hiếm hoi trong lúc Phao-lô viết thư này. 2) Cụm từ cũng có thể được dịch là "người đàn ông chỉ với một phụ nữ." Điều này cũng cho thấy một giám mục phải tuyệt đối chung thủy với người phụ nữ mà mình đã kết hôn. Sự giải thích này tập trung nhiều vào sự trong sạch đạo đức hơn là tình trạng hôn nhân. 3) Cũng có thể hiểu cụm từ được dùng để tuyên bố rằng muốn là một trưởng lão/chấp sự/mục sư, người đàn ông chỉ có thể được kết hôn một lần, ngoại trừ trường hợp của một người góa vợ tái hôn.

Cách giải thích 2) và 3) là phổ biến nhất hiện nay. Giải thích 2) có vẻ là mạnh nhất, chủ yếu là bởi vì Kinh Thánh dường như cho phép ly dị trong trường hợp đặc biệt (Ma-thi-ơ 19:9; 1 Cô-rin-tô 7:12-16). Điều cũng quan trọng không kém là cần phân biệt giữa người đàn ông đã ly dị và tái hôn trước khi trở thành Cơ-đốc nhân với người ly dị và tái hôn sau khi trở thành Cơ-đốc nhân. Nếu không thì không nên loại trừ người đàn ông đủ điều kiện lãnh đạo hội thánh chỉ bởi vì hành động của ông đã làm trước khi tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình. Mặc dù 1 Ti-mô-thê 3:2 không hẳn loại trừ người đàn ông đã ly dị hoặc tái hôn trong công tác phục vụ như là trưởng lão/chấp sự/mục sư, nhưng vẫn còn có những vấn đề khác cần xem xét.

Tiêu chuẩn đầu tiên của một người trưởng lão/chấp sự/mục sư là phải "không chổ trách được” (1 Ti-mô-thê 3:2). Nếu kết quả của việc ly hôn và/hoặc sự tái hôn của người đàn ông không phải là lời chứng tốt cho hội thánh hoặc cộng đồng, thì tiêu chuẩn "không chổ trách được” sẽ loại trừ người ấy chớ không phải là yêu cầu “chồng của một vợ”. Một trưởng lão/chấp sự/mục sư là một người mà hội thánh và cộng đồng có thể tôn trọng như là một tấm gương của người giống như Đấng Christ và là một người lãnh đạo tin kính. Nếu tình trạng ly hôn và/hoặc tái hôn làm giảm giá trị mục tiêu này, thì có lẽ người ấy không nên phục vụ ở vị trí trưởng lão/chấp sự/mục sư. Điều quan trọng cần nhớ là, mặc dù, một người không đủ tiêu chuẩn để làm công việc phục vụ như là trưởng lão/chấp sự/mục sư, người ấy vẫn là một chi thể quý giá trong thân thể Đấng Christ. Mỗi Cơ-đốc nhân đều có những ân tứ khác nhau (1 Cô-rin-tô 12:4-7) và được kêu gọi để góp phần trong việc gây dựng những tín hữu khác với các ân tứ đó (1 Cô-rin-tô 12:7). Một người không đủ tiêu chuẩn để làm trưởng lão/chấp sự/mục sư vẫn có thể dạy dỗ, giảng dạy, phục vụ, cầu nguyện, thờ phượng, và đóng vai trò quan trọng nào đó trong hội thánh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Cụm từ ‘chồng của một vợ’ trong 1 Ti-mô-thê 3:2 có nghĩa là gì? Một người đàn ông đã ly dị có thể phục vụ như là một mục sư, trưởng lão, hay chấp sự được không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries