settings icon
share icon
Câu hỏi

Liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị trưởng lão trong hội thánh?

Trả lời


“Liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị trưởng lão trong hội thánh?

Câu trả lời: Có hai quan điểm chính về câu hỏi liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị trưởng lão trong nhà thờ. Quan điểm bình đẳng cho rằng phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị trưởng lão nếu họ có đủ những yêu cầu được nêu trong 1 Ti-mô-thê 3:1-7 và Tít 1:5-9. Quan điểm tương trợ thì khẳng định điều ngược lại và cho rằng phụ nữ không được phép phục vụ trong vai trò trưởng lão trong hội thánh.

Chúng ta hãy cũng nhau xem trong 1 Ti-mô-thê 3:1-7: “1 Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. 2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. 3 Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; 4 phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; 5 vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời? 6 Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. 7 Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ.”

Những chữ in đậm trong câu 1 Ti-mô-thê 3:7 ở trên là đặc biệt chỉ có tính chất nam giới theo tiếng Hy Lạp (thậm chí động từ “cai trị” (tiếng Hy Lạp là proistemi) trong câu 4 và 5. Chỉ cần đọc lướt qua đoạn này sẽ giúp một người bình thường có thể kết luận rằng vai trò của trưởng lão/giám mục phải giữ bởi một người nam. Cụm từ “chồng của một vợ” cũng chỉ ra chức vụ của trưởng lão là có ý phải được giữ bởi những người đàn ông. Những ý tương tự có thể được biện luận trong phân đoạn tương ứng trong Tít 1:5-9.

Những phân đoạn mà miêu tả những phẩm chất và nhiệm vụ của trưởng lão/giám mục không mở cánh cửa cho người nữ phục vụ trong cương vị trưởng lão. Thực tế mà nói, việc sử dụng đại từ nhân xưng và thuật ngữ chỉ về người nam một cách thống nhất nói lên cách mạnh mẽ rằng chức vụ của trưởng lão/giám mục chỉ hạn chế cho người nam mà thôi. Giống với những vấn đề khác liên quan tới vấn đề đang tranh luận này, việc cấm phụ nữ phục vụ trong cương vị trưởng lão không phải là vẫn đề “trọng nam khinh nữ”. Đây không có chút nào là về vấn đề nam tốt giỏi hơn nữ. Đúng hơn là, Chúa đã giới hạn chức vụ của trưởng lão là dành cho nam mà thôi vì đó là cách mà Chúa cơ cấu tổ chức hội thánh để vận hành. Những người đàn ông tin kính Chúa được hầu việc trong vai trò lãnh đạo, cùng với những người nữ phục vụ trong những vai trò hỗ trợ quan trọng thiết yếu.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị trưởng lão trong hội thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries