settings icon
share icon
Câu hỏi

Một mục sư nên có bao nhiêu thẩm quyền đối với một hội thánh?

Trả lời


Hội thánh được gọi là "bầy của Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 5: 2), "di sản của Chúa ("những người được giao cho mình", 1 Phi-e-rơ 5:3) và "Hội thánh của Đức Chúa Trời" (Công vụ 20:28). Chúa Giê-su là "đầu của Hội thánh" (Ê-phê-sô 5:23) và "Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên" (1 Phi-e-rơ 5:4). Hội thánh đúng là thuộc về Đấng Christ và Ngài là người có thẩm quyền trên nó (Ma-thi-ơ 16:18). Điều này đúng với hội thánh địa phương cũng như thân thể phổ quát của Đấng Christ.

Kế hoạch chi tiết của Chúa để xây dựng hội thánh của Ngài bao gồm cả việc sử dụng những người đàn ông trong chức vụ của mục sư. Mục sư trước hết là một người lớn tuổi, và cùng với những trưởng lão khác, mục sư có trách nhiệm làm những việc sau:

1) Giám sát hội thánh (1 Ti-mô-thê 3:1; Hê-bơ-rơ 13:7,17). Ý nghĩa chính của từ "giám mục" là "giám thị". Sự giám sát chung về chức vụ và hoạt động của hội thánh là trách nhiệm của mục sư và các trưởng lão khác. Điều này sẽ bao gồm cả việc xử lý tài chính trong hội thánh (Công vụ 11:30).

2) Cai trị hội thánh (1 Ti-mô-thê 5:17). Từ "cai trị" được dịch theo nghĩa đen có nghĩa là "đứng trước." Ý tưởng là để dẫn dắt hoặc tham dự vào, với trọng tâm là một người chăm sóc siêng năng. Điều này sẽ bao gồm trách nhiệm thi hành kỷ luật nhà thờ và khiển trách những người phạm lỗi với đức tin (Ma-thi-ơ 18:15-17; 1 Cô-rinh-tô 5:11-13).

3) Nuôi dưỡng hội thánh (1 Phi-e-rơ 5:2). Theo nghĩa đen, từ mục sư có nghĩa là "người chăn chiên". Mục sư có nhiệm vụ "chăn bầy" bằng Lời Chúa và dẫn dắt họ theo cách thích hợp.

4) Bảo vệ giáo lý của hội thánh (Tít 1:9). Lời dạy của các sứ đồ là phải cam kết với "những người trung thành", người cũng sẽ dạy người khác (2 Ti-mô-thê 2:2). Giữ gìn sự toàn vẹn của phúc âm là một trong những lời kêu gọi cao nhất dành cho một mục sư.

Một số mục sư coi nhiệm vụ "người giám sát" như một mệnh lệnh để nhúng tay vào mọi việc. Cho dù đó là vận hành hệ thống âm thanh hay chọn bài hát cho Chủ nhật hoặc lựa chọn rèm cho lớp thiếu nhi, một số mục sư cảm thấy trách nhiệm của họ là phải tham gia vào mọi quyết định. Điều này không chỉ gây mệt mỏi cho mục sư khi thấy mình tham gia mọi cuộc họp của các ban ngành, nó còn cản trở những người khác sử dụng ân tứ của họ trong hội thánh. Một mục sư có thể cùng lúc vừa giám sát và ủy thác. Ngoài ra, mô hình theo Kinh Thánh của một sự kiêm nhiệm của các trưởng lão, cùng với các chấp sự được chỉ định để hỗ trợ mục sư và những trưởng lão ngăn không cho mục sư bị kiểm soát bởi một người.

Mệnh lệnh "cai trị" hội thánh đôi khi cũng bị đưa đến sự cực đoan. Trách nhiệm chính thức của một mục sư là cai quản hội thánh cùng với các trưởng lão, và trọng tâm của ông nên chủ yếu là thuộc linh, tham gia vào các vấn đề như sửa đổi và trang bị các thánh đồ để làm công việc của mục vụ (Ê-phê-sô 4:12). Chúng ta đã nghe nói về các mục sư có vẻ độc tài hơn là người chăn bầy, đòi hỏi những người dưới quyền của họ phải xin phép trước khi đầu tư, đi nghỉ, v.v. Những người như vậy, theo chúng tôi, dường như chỉ đơn giản là muốn kiểm soát và không đủ tư cách cai trị Hội thánh của Đức Chúa Trời (xin xem 3 Giăng 9-10).

1 Phi-e-rơ 5:3 có một mô tả tuyệt vời về một mục vụ cân bằng: "chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy." Thẩm quyền của mục sư không phải là để "cai trị" hội thánh; đúng hơn, một mục sư là một ví dụ về sự thật, tình yêu và sự tin kính để đàn chiên của Chúa noi theo (so sánh 2 Cô-rinh-tô 10:8; 13:10 và 1 Ti-mô-thê 4:12.) Một mục sư là "quản gia của Đức Chúa Trời" (Tít 1:7), và là người chịu trách nhiệm trước Chúa vì sự lãnh đạo của ông trong hội thánh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Một mục sư nên có bao nhiêu thẩm quyền đối với một hội thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries