settings icon
share icon
Câu hỏi

Lập hội thánh là gì?

Trả lời


Lập hội thánh là việc thiết lập một hội có tổ chức của các tín hữu ở một địa điểm mới. Quá trình lập một hội thánh bao gồm chứng đạo, môn đệ hóa các tín hữu mới, huấn luyện những người lãnh đạo hội thánh, và tổ chức hội thánh đó theo mô hình Tân Ước. Thường thì, quá trình cũng bao gồm việc viết ra một bản hiến chương hội thánh và/hoặc tuyên ngôn về giáo lý/niềm tin và tìm một chỗ để nhóm lại hay mua bất động sản và dựng một tòa nhà mới.

Lập hội thánh là một tiêu điểm đặc biệt trong công tác lớn hơn của “các hội truyền giáo”. Những người lập hội thánh là các giáo sĩ, những người tập trung những nỗ lực của họ vào việc giảng và dạy Lời Đức Chúa Trời. Các giáo sĩ khác, là những người có chuyên môn trong một số kỹ năng nhất định có thể không được xem là “những người lập hội thánh” một cách chính thức, nhưng họ cung ứng sự phục vụ có giá trị cho những người lập hội thánh. Các giáo sĩ hỗ trợ như thế bao gồm những người làm công tác phát thanh, các phi công, những người in ấn, những người phiên dịch Kinh Thánh, và các nhân sự y tế.

Mục đích tối hậu của hầu hết những người lập hội thánh là làm vinh hiển Chúa trong một cộng đồng bằng cách thành lập một hội tự trị, tự sinh sôi nảy nở của những kẻ tin. Một khi mục tiêu này đã và đang được đạt tới và hội thánh có khả năng tự đứng vững, người lập hội thánh thường sẽ dời đi đến một cộng đồng khác và bắt đầu lại quá trình đó.

Tiêu điểm lập hội thánh là theo Kinh Thánh. Khi sứ đồ Phao-lô đi khắp một vùng, ông thường cố gắng dành đủ thời gian ở mỗi thành phố để thiết lập một hội thánh địa phương của các tín hữu và đào tạo những người lãnh đạo (Công Vụ 15:41, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2). Các hội thánh mà ông đã thành lập chính họ sau đó sẽ phái các giáo sĩ đi ra và như thế công tác lập hội thánh đã tiếp tục (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Lập hội thánh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries