settings icon
share icon
Câu hỏi

Trên mọi sự chỉ trích/ không chỗ trách được là gì?

Trả lời


Tự điển định nghĩa sỉ nhục là "sự xấu hổ hay sự ô nhục hoặc điều gì đem lại sự quở trách hay phê bình cho một ai đó. Kinh Thánh nói việc "trên mọi sự chỉ trích" hay "không chỗ trách được" như là một trong những dấu hiệu đặc biệt của những người khao khát làm chức việc của người trưởng lão hay chấp sự trong hội thánh (1 Ti-mô-thê 3:2; Tít 1:6-7). Công việc của họ trong hội thánh, cũng như sự tương tác của họ với những người khác, đều có chung một phẩm chất đạo đức như nhau, để họ không mang lại sự xấu hổ hoặc theo bất kỳ cách nào làm sỉ nhục đến thân thể của Đấng Christ, hoặc danh của Đức Chúa Giê-xu. Điều này được giữ không chỉ đúng bên trong mà còn bên ngoài hội thánh nữa.

Những phẩm chất của người trưởng lão, đôi khi còn được gọi "giám mục" và người chấp sự được phác thảo bởi sứ đồ Phao-lô. Ông viết, "Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ" (1 Ti-mô-thê 3:2 cũng xem Tít 1:6-7). Chữ phải nhấn mạnh đến phẩm chất đặc biệt của việc "không chỗ trách được" là một điều kiện tiên quyết tuyệt đối của vai trò lãnh đạo trong hội thánh.

Tuy nhiên, không chỗ trách được không có nghĩa là không bao giờ phạm tội. Không một Cơ-đốc-nhân nào sống một cuộc đời hoàn toàn không phạm tội (Rô-ma 3:23; 1 Giăng 1:8), hoặc chúng ta sẽ không thể cho đến khi chúng ta đạt tới tình trạng vinh hiển trong Thiên đàng. Không chỗ trách được có nghĩa là đời sống của người giám mục được tự do khỏi những thói quen đầy tội lỗi, hay những hành vi làm ngăn trở việc thiết lập tiêu chuẩn cao nhất của người Cơ-đốc và là hình mẫu để hội thánh thi đua (Hê-bơ-rơ 13:7; 1 Phi-e-rơ 5:3). Tương tự như vậy, người giám mục không được gây cớ cho những người bên ngoài đả kích danh tốt của hội thánh. Việc không chỗ trách được có nghĩa là không một ai có thể buộc tội hay tố cáo anh ta một cách trung thực.

Thực chất, những giám mục của hội thánh phải là những người nam có đức tính đáng tin cậy, những người được đánh giá cao trong cộng đồng của họ. Những người nam như vậy đều được biết qua đời sống lành mạnh và sự chân thực không tì vết của họ. Những trưởng lão và chấp sự là những người có hạnh kiểm tốt và đáng tôn trọng. Qua sứ đồ Phao-lô, trong những bức thư của ông gởi cho Ti-mô-thê và Tít, nói đến những dấu hiệu đặc biệt của những người mong muốn là những lãnh đạo trong hội thánh, chắc chắn nó cũng không giảm thiểu sự cần thiết đối với tất cả Cơ-đốc-nhân khao khát những phẩm hạnh như vậy (1 Ti-mô-thê 5:7; 6:14; Lu-ca 1:6; Phi-líp 2:15). Không chỗ trách được phải là mục tiêu liên tục của tất cả tín hữu (Cô-lô-se 3:7-10).Trở lại trang chủ tiếng Việt

Trên mọi sự chỉ trích/ không chỗ trách được là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries