settings icon
share icon
Câu hỏi

Phụ nữ có thể giữ những vai trò nào trong chức vụ?

Trả lời


Phụ nữ trong chức vụ là một vấn đề mà các Cơ Đốc nhân tin Kinh Thánh có thể đồng ý và không đồng ý. Quan điểm của sự tách biệt này tập trung vào các đoạn Kinh Thánh cấm phụ nữ nói chuyện trong nhà thờ hoặc "cai trị người nam" (I Ti-mô-thê 2:12; xem I Cô-rinh-tô 14:34). Sự bất đồng trong những phân đoạn này có phải chỉ liên quan đến thời đại mà chúng được viết hay không. Một số người cho rằng, vì không còn phân biệt "người Do Thái hay người Hy Lạp. . . nam giới hay nữ giới. . . vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus (Ga-la-ti 3:28), nên phụ nữ có thể tự do theo đuổi bất kỳ lĩnh vực mục vụ nào dành cho nam giới. Những người khác cho rằng I Ti-mô-thê 2:12 vẫn được áp dụng cho đến ngày nay, vì nền tảng cho mạng lệnh này không phải là văn hóa mà là phổ quát, được bắt nguồn từ thứ tự sáng tạo (I Ti-mô-thê 2:13-14).

I Phi-e-rơ 5:1-4 trình bày chi tiết những phẩm chất cho một trưởng lão. Presbuteros là từ Hy Lạp được sử dụng 66 lần trong Tân Ước để chỉ "người giám sát nam dày dạn". Đây là hình thức nam tính của từ này. Hình thức nữ tính, presbutera, không bao giờ được sử dụng để ám chỉ đến người lớn tuổi (trưởng lão) hoặc người chăn chiên. Dựa trên những phẩm chất được tìm thấy trong I Ti-mô-thê 3:1-7, vai trò của một trưởng lão có thể thay thế được với giám mục/mục sư/người giám sát (Tít 1:6-9; I Phi-e-rơ 5:1-3). Và vì, theo I Ti-mô-thê 2:12, một người phụ nữ không nên "dạy dỗ hoặc cai trị người nam", nên có vẻ như rõ ràng rằng vị trí của các trưởng lão và mục sư, người phải được trang bị để dạy dỗ, lãnh đạo hội chúng và giám sát sự tăng trưởng thuộc linh của họ (I Ti-mô-thê 3:2) — chỉ nên dành riêng cho nam giới.

Tuy nhiên, trưởng lão/giám mục/mục sư dường như là chức vụ duy nhất dành riêng cho nam giới. Phụ nữ luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Hội Thánh, thậm chí là một trong số ít người chứng kiến sự đóng đinh của Đấng Christ khi hầu hết các môn đồ đã chạy trốn (Ma-thi-ơ 27:55; Giăng 19:25). Sứ đồ Phao-lô luôn đánh giá cao người phụ nữ, và trong nhiều bức thư của ông gửi cho các Hội Thánh, ông đã chào đón những người phụ nữ cụ thể bằng tên (Rô-ma 16:6,12; Cô-lô-se 4:15; Phi-líp 4:2-3; Phi-lê-mô 1:2). Phao-lô gọi những người phụ nữ này là "đồng nghiệp" và họ rõ ràng phục vụ Chúa vì lợi ích của cả Hội Thánh (Phi-líp 4:3; Cô-lô-se 4:15).

Các chức vụ được tạo ra trong Hội Thánh đầu tiên để phù hợp với nhu cầu của thân thể. Mặc dù nhiều hội thánh hiện đại trao đổi vị trí của các trưởng lão và chấp sự, nhưng họ không cùng chức vụ. Các chấp sự được bổ nhiệm để phục vụ trong khả năng vật chất khi nhu cầu tăng lên (Công vụ 6:2-3). Không có sự cấm đoán rõ ràng đối với phụ nữ phục vụ theo cách này. Trên thực tế, Rô-ma 16:1 có thể chỉ ra rằng một người phụ nữ tên Phê-bê là một nữ chấp sự đáng kính trong hội thánh tại Rô-ma.

Không có tiền lệ Kinh Thánh nào cấm phụ nữ phục vụ với tư cách là người lãnh đạo thờ phượng, người hướng dẫn thanh niên hoặc trẻ em. Hạn chế duy nhất là họ không đảm nhận vai trò thẩm quyền thuộc linh đối với đàn ông trưởng thành. Vì mối quan tâm trong Kinh Thánh dường như là vấn đề của thẩm quyền thuộc linh hơn là chức năng, nên bất kỳ vai trò nào không dành cho thẩm quyền thuộc linh như vậy đối với người đàn ông trưởng thành đều được cho phép.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Phụ nữ có thể giữ những vai trò nào trong chức vụ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries