Klausimai apie dangų ir pragarą


Ar egzistuoja gyvenimas po mirties?

Kas įvyksta po mirties?

Ar pragaras yra tikras? Ar pragaras yra amžinas?

Kas yra nauji dangūs ir nauja žemė?

Kas yra Kristaus teismo krasė?

Kas yra didelio balto sosto teismas?

Ar žmonės, esantys danguje, gali matyti mus, esančius žemėje?

Ar mes matysime ir pažinsime savo draugus ir šeima daunguje?

Ar danguje yra skirtingi lygiai?

Ar dangus yra tikras?

Ar pragare yra skirtingi bausmės lygiai?

Ką Biblija moko apie sielos miegą?

Kaip amžinybė pragare gali būti sąžininga bausmė už nuodėmę?

Kaip atrodo dangus?

Ar danguje bus santuokų?


Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Klausimai apie dangų ir pragarą