settings icon
share icon
Klausimas

Ar egzistuoja gyvenimas po mirties?

Atsakymas


Ar egzistuoja gyvenimas po mirties- tai klausimas iškylantis visiems žmonėms. Jobas apie mus visus sakė: „Žmogus, gimęs iš moters, gyvena trumpai, bet daug vargsta. Jis kaip gėlė auga ir nuvysta. Jis dingsta kaip šešėlis ir nepasilieka… Ar miręs žmogus prisikels?“ (Jobo 14:1-2, 14) Kaip ir Jobui, mums visiems neramu dėl šio klausimo. Kas iš tikrųjų mums atsitiks, kai mirsime? Nejaugi mes paprasčiausiai nustosime egzistavę? Ar gyvenimas – tai nuolatinis grįžimas į žemę siekiant asmeninio tobulumo? Ar visi patenka į tą pačią vietą, ar į skirtingas vietas? Ar tikrai egzistuoja dangus ir pragaras?

Biblijoje rašoma, kad egzistuoja ne tik gyvenimas po mirties, bet amžinasis gyvenimas, kuris yra be galo šlovingas, nes „ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli” (1 Korintiečiams 2:9). Jėzus Kristus, įsikūnijęs Dievas, atėjo į žemę, kad dovanotų mums amžinąjį gyvenimą. „Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti“ (Izaijo 53:5). Jėzus prisiėmė bausmę, kurios mes visi nusipelnėme ir paaukojo savo gyvenimą, sumokėdamas pilną kainą už mūsų kaltes. Po trijų dienų Jis prisikėlė iš mirties, tuo įrodydamas savo pergalę prieš mirtį. Tūkstančiai žmonių matė prisikėlusį Jėzų, nes Jis pasiliko žemėje dar keturiasdešimt dienų, po kurių buvo paimtas į dangų. Romiečiams 4:25 rašoma, kad Jėzus buvo paaukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums išteisinti.

Jėzaus prisikėlimas yra plačiai žinomas ir aprašytas įvykis. Apaštalas Paulius ragino žmones įsitikinti šio fakto pagrįstumu, klausiant mačiusiųjų Jėzų savo akimis, ir niekas nesugebėjo paneigti šios tiesos. Prisikėlimas – kertinis krikščioniško tikėjimo akmuo. Jėzaus Kristaus prisikėlimas įrodo, kad yra gyvenimas po mirties. Fizinė mirtis įėjo į pasaulį per vieną žmogų, Adomą, su kuriuo mes visi esame susiję. Bet visiems, kurie per tikėjimą į Jėzų Kristų priklauso Dievo šeimai, bus duotas naujas gyvenimas (1 Korintiečiams 15:20-22). Taip, kaip Dievas prikėlė Jėzaus kūną, taip ir mūsų kūnai bus prikelti, kai Jėzus sugrįš į žemę (1 Korintiečiams 6:14).

Nors visi bus prikelti, ne visi pateks į dangų. Kiekvienas žmogus privalo priimti sprendimą šiame gyvenime; sprendimą, kuris nulems, kur jis praleis visą amžinybę. Biblijoje rašoma, kad mes mirsime tik vieną kartą, o po mirties bus Dievo teismas (Hebrajams 9:27). Tie, kurie yra išteisinti tikėjimu Jėzumi Kristumi, praleis amžinybę danguje, bet tie, kurie atstūmė Kristų kaip Gelbėtoją, bus nusiųsti į pragarą (Mato 25:46). Pragaras, kaip ir dangus, nėra tik egzistencijos būsena, bet yra reali vieta. Tai vieta, kur bedieviai patirs niekada nesibaigiančią, amžiną Dievo rūstybę. Pragaras Biblijoje aprašytas kaip bedugnė (Luko 8:31; Apreiškimo 9:1), ugnies ir sieros ežeras, kuriame visi ten esantys bus kankinami dieną ir naktį visą amžinybę (Apreiškimo 20:10). Pragare bus verksmas ir dantų griežimas iš pykčio ir skausmo (Mato 13:42).

Be abejonės, Dievas nenori nusidėjėlių mirties. Jis trokšta, jog jie nusigręžtų nuo savo nedorų darbų ir galėtų gyventi (Ezechielio 33:11). Bet Jis nevers mūsų Jam paklusti; jei mes pasirinksime Jį atstumti, Jis priims mūsų sprendimą amžinai būti atskirtiems nuo Jo. Gyvenimas žemėje yra kaip išbandymas – pasiruošimas tam, kas yra ateityje. Tikintiesiems – tai amžinasis gyvenimas kartu su Dievu. Netikintiesiems- tai amžinybė ugnies ežere. Kaip mes galime gauti amžinąjį gyvenimą ir išvengti amžinybės ugnies ežere? Vienintelis kelias yra tikėjimas Jėzumi Kristumi. Jėzus pasakė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius...“ (Jono 11:25-26).

Amžinojo gyvenimo dovana yra prieinama visiems. „Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas netiki Sūnumi – gyvenimo nematys: ant jo pasilieka Dievo rūstybė“ (Jono 3:36). Mes neturėsime galimybės priimti išgelbėjimo dovanos po mirties. Mūsų amžinybė priklauso nuo mūsų pasirinkimo šioje žemėje- priimti arba atstūmti Jėzų. „Štai dabar yra priimtinas metas, štai dabar išgelbėjimo diena!” (Korintiečiams 6:2). Jeigu mes tikime, kad Jėzus savo mirtimi sumokėjo už mūsų nuodėmes, mums garantuojamas ne tik prasmingas gyvenimas čia, žemėje, bet ir amžinasis gyvenimas su Kristumi.

Jei Jūs norite priimti Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, žemiau yra pateiktas maldos pavyzdys. Atsiminkite – skaitydami šią ar bet kokią kitą maldą Jūs nebūsite išgelbėti. Tik tikėjimas Kristumi gali išgelbėti Jus iš nuodėmių. Ši malda tėra būdas išreikšti savo tikėjimą Dievu ir padėkoti Jam už išgelbėjimą. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs prieš Tave ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė tą bausmę, kurios aš nusipelniau, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš pasitikiu Tavimi, kad Tu mane išgelbėsi. Dėkoju už Tavo nuostabią malonę ir atleidimą – amžinojo gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar egzistuoja gyvenimas po mirties?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries