settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra didelio balto sosto teismas?

Atsakymas


Didelio balto sosto teismas, aprašomas Apreiškimo 20:11-15, yra paskutinis teismas prieš įmetant pražuvusiuosius į ugnies ežerą. Iš Apreiškimo 20:7-15 mes žinome, kad šis teismas įvyks po tūkstantmetinės karalystės ir po to, kai šėtonas- pabaisa- ir netikri pranašai bus įmesti į ugnies ežerą (Apreiškimo 20:7-10). Knygose, kurios yra atverčiamos (Apreiškimo 20:12), yra surašyti visų žmonių darbai, geri ir blogi, nes Dievas žino viską, kas buvo pasakyta, padaryti ar galvota. Jis apdovanos arba nubaus kiekvieną pagal jo darbus (Psalmių 28:4; 62:12; Romiečiams 2:6; Apreiškimo 2:23; 18:6; 22:12).

Taip pat šiuo metu bus atverčiama kita knyga- „Gyvenimo knyga“ (Apreiškimo 20:12). Ši knyga nulems, ar žmogus paveldės amžinąjį gyvenimą su Dievu, ar gaus amžiną bausmę ugnies ežere. Nors tikintieji yra atsakingi už savo veiksmus, jie turi atleidimą Kristuje ir jų vardai yra „įrašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio sutvėrimo“ (Apreiškimo 17:8). Mes taip pat iš Šventojo Rašto žinome, kad šiame teisme bus teisiami mirusieji “iš užrašų knygose pagal jų darbus” (Apreiškimo 20:12), ir kad “kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje“ bus „įmestas į ugnies ežerą“ (Apreiškimo 20:15).

Faktas, kad tikinčiųjų ir netikinčiųjų laukia galutinis teismas, yra aiškiai patvirtintas Šventajame Rašte. Kiekvienas žmogus vieną dieną stovės prieš Kristų ir bus teisiamas dėl jos ar jo darbų. Nors labai aišku, kad didelio balto sosto teismas yra paskutinis, tikintieji nesutaria, kaip šis teismas susijęs su kitais teismais, minimais Biblijoje. Daugiausia nesutarimų kelia klausimas, kas bus teisiami didelio balto sosto teisme.

Kai kurie tikintieji tiki, kad Šventasis Raštas skelbia, job bus trys teismai. Pirmasis teismas bus avių ir ožių teismas arba tautų teismas (Mato 25:31-36). Šis teismas įvyks po suspaudimo laikotarpio, bet prieš prasidedant tūkstantmečio karalystei. Šio teismo tikslas yra nustatyti, kas gali įeiti į karalystę. Antrasis teismas yra tikinčiųjų darbų teismas, dažnai vadinamas “Kristaus teismo krase [bema]” (2 Korintiečiams 5:10). Šio teismo metu tikintieji bus apdovanoti už jų tarnystę Dievui. Trečiasis teismas yra didelio balto sosto teismas tūkstantmetinės karalystės pabaigoje (Apreiškimo 20:11-15). Šio teismo metu netikintieji bus teisiami dėl jų darbų ir jiems bus skirta amžina bausmė ugnies ežere.

Kiti tikintieji tiki, jog visi trys teismai kalba apie tą patį galutinį teismą, o ne apie tris skirtingus. Kitaip tariant, didelio balto sosto teismo, aprašyto Apreiškimo 20:11-15, metu bus teisiami tikintieji ir netikintieji. Tie, kurių vardai bus rasti gyvenimo knygoje, bus teisiami dėl jų darbų ir gaus arba praras apdovanojimą. Tie, kurių vardų nebus gyvenimo knygoje, bus teisiami už jų darbus ir pagal tai jiems bus skirtos atitinkamos bausmės ugnies ežere. Tie, kurie laikosi šio požiūrio, tiki, kad Mato 25:31-46 apibūdina didelio balto sosto teismą. Jie pabrėžia faktą, kad to teismo rezultatai yra tokie patys kaip ir rezultatai po didelio balto sosto teismo, aprašyto Apreiškimo 20:11-15. Avys (tikintieji) gauna amžiną gyvenimą, o ožiai (netikintieji) yra įmetami į „amžinąjį kentėjimą“ (Mato 25:46).

Kurio požiūrio besilaikytume, svarbu nepamiršti faktų apie artėjančius teismus. Jėzus Kristus bus teisėjas, Jis teis visus netikinčius, ir jie visi bus nubausti pagal atliktus darbus. Biblijoje labai aiškiai mokoma, kad netikintieji kaupia sau rūstybę (Romiečiams 2:5), ir kad Dievas “kiekvienam apmokės pagal jo darbus“ (Romiečiams 2:6). Kristus taip pat teis tikinčiuosius, bet kadangi Kristaus teisumas buvo mums įskaitytas ir mūsų vardai yra įrašyti gyvenimo knygoje, mes gausime apdovanojimus, o ne bausmes už mūsų darbus. Romiečiams 14:10-12 parašyta, jog mes visi stovėsime prieš Kristaus teismo krasę ir kiekvienas iš mūsų atsakys prieš Dievą.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra didelio balto sosto teismas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries