Klausimai apie Dievą


Ar Dievas egzistuoja? Ar yra įrodymų, kad Dievas egzistuoja?

Ar Dievas realus? Iš kur man žinoti, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja?

Kokios savybės būdingos Dievui? Koks yra Dievas?

Ką Biblija moko apie Trejybę?

Ar Dievas sukūrė blogį?

Kodėl Dievas leidžia blogiems dalykams atsitikti geriems žmonėms?

Kodėl Dievas yra kitoks Senajame Testamente negu Jis yra Naujajame Testamente?

Kas sukūrė Dievą? Iš kur atsirado Dievas?

Ką reiškia, jog Dievas yra meilė?

Ar Dievas vis dar kalba šiandien?

Ar Dievas / Biblija yra šovinistiški?

Ar Dievas girdi / atsako nusidėjėlio / netikinčiojo maldas?

Ar Dievas myli kiekvieną žmogų ar tik krikščionis?

Ar Dievas persigalvoja?

Ar Dievas vis dar daro stebuklus?

Ar Dievas yra vyras ar moteris?

Ar įmanoma įrodyti monoteizmą?

Ar kas nors matė Dievą?

Ar yra blogai užduoti Dievui klausimus?

Ką reiškia dievobaimingumas?

Kodėl Dievas yra pavydus Dievas?

Kodėl Dievas leidžia įvykti stichinėms nelaimėms, pvz. žemės drebėjimams, uraganams ir cunamiams?


Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Klausimai apie Dievą