settings icon
share icon
Klausimas

Ar Dievas vis dar daro stebuklus?

Atsakymas


Daug žmonių nori, kad Dievas darytų stebuklus ir taip „įrodytų“ save. „Jeigu Dievas padarytų stebuklą ar duotų ženklą, tada aš patikėčiau!” Tačiau ši idėja prieštarauja Raštui. Kai Dievas darė nuostabą keliančius ir galingus stebuklus Izraelitams, ar tai padėjo jiems paklusti Dievui? Ne, nepaisant stebuklų, kuriuos jie matė, Izraelitai pastoviai buvo nepaklusnūs ir maištavo prieš Dievą. Tie patys žmonės, kurie matė, kaip Dievas perskyrė Raudonąją jūrą, vėliau dvejojo, ar Dievas gali nugalėti Pažadėtosios Žemės gyventojus. Ši tiesa yra paaiškinta Luko 16:19-31. Toje istorijoje vyras prašo Abraomo prikelti Lozorių ir nusiųsti jį į žemę, kad jis perspėtų to vyro brolius. Abraomas paaiškino tam vyrui: „Jeigu jie neklauso Mozės ir pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų“ (Luko 16:31).

Jėzus darė daugybę stebuklų, tačiau dauguma žmonių netikėjo Juo. Jeigu Dievas darytų tokius pačius stebuklus šiandien, rezultatas būtų toks pats. Žmonės būtų nustebę ir tikėtų Dievu, bet tik trumpam laikui. Tas tikėjimas būtų paviršutiniškas ir išnyktų susidūrus su kažkuo netikėtu ar grėsmingu. Tikėjimas paremtas stebuklais nėra brandus tikėjimas. Dievas padarė diždiausią visų laikų stebuklą ateidamas į žemę kaip Žmogus, Jėzus Kristus, ir mirdamas ant kryžiaus už mūsų nuodėmes (Romiečiams 5:8), kad mes būtume išgelbėti (Jono 3:16). Dievas vis dar daro stebuklus, tačiau dauguma jų lieka nepastebėti arba yra neigiami. Tačiau mums nereikia daugiau stebuklų. Mums reikia tikėti išgelbėjimo stebuklu- išgelbėjimu, kurį gauname per tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Stebuklų tikslas buvo įrodyti tikrumą to, kuris daro stebuklus. Apaštalų darbų 2:2 rašoma: „Izraelio vyrai! Klausykitės šitų žodžių: Jėzų iš Nazareto- vyrą, Dievo jums patvirtintą galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per Jį nuveikė Dievas tarp jūsų,- kaip ir patys žinote.“ Tas pats parašyta apie apaštalus: „Iš tiesų jūsų akyse pasitvirtino apaštalo ženklai: visokeriopa kantrybė, ženklai, stebuklai ir galingi darbai“ (2 Korintiečiams 12:12). Kalbant apie Evangeliją, Hebrajams 2:4 parašyta: „Dievui liudijant ženklais ir stebuklais, visokiais galingais darbais ir Šventosios Dvasios dovanomis, paskirstytomis Jo valia.“ Dabar mes turime Dievo tiesą užrašyta Šventajame Rašte. Mes turime apaštalų knygas užrašytas Šventajame Rašte. Biblijoje rašoma, jog Jėzus ir Jo apaštalai yra kertinis akmuo ir mūsų tikėjimo pagrindas (Efeziečiams 2:20). Taigi stebuklai nebėra reikalingi, nes Jėzaus ir apaštalų žinia jau buvo patvirtinta ir tiksliai aprašyta Rašte. Taip, Dievas vis dar daro stebuklus. Tačiau mes neturėtume tikėtis tokių pačių stebuklų, kokius Dievas darė Biblijos laikais.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Dievas vis dar daro stebuklus?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries