settings icon
share icon
Klausimas

Ar įmanoma įrodyti monoteizmą?

Atsakymas


Žodis „monoteizmas“ yra sudarytas iš dviejų žodžių: „mono“ reiškia „vienas“ ir „teizmas“ reiškia tikėjimas Dievu. Monoteizmas- tai tikėjimas vienu Dievu, kuris yra vienintelis kūrėjas, išlaikytojas ir visos kūrinijos teisėjas. Monoteizmas skiriasi nuo henoteizmo, kuriame tikima daugybe dievų su vienu aukštesniu už kitus Dievus valdžioje. Tai taip pat priešinga politeizmui, kuriame tikima, jog egzistuoja daugiau nei vienas dievas.

Yra daugybė argumentų, paremiančių monoteizmą, tarp jų yra ypatingas apreiškimas (Šventasis Raštas), natūralus apreiškimas (filosofija) ir taip pat istorinė antropologija. Šie argumentai bus trumpai aptariami šiame straipsnyje, tačiau šis sąrašas tikrai nėra pilnas.

Bibliniai argumentai, paremiantys monoteizmą: Pakartoto Įstatymo 4:35: „Jis tai parodė tau, kad žinotum, jog Viešpats yra Dievas ir kito nėra.“ Pakartoto Įstatymo 6:4: “Klausyk, Izraeli! Viešpats mūsų Dievas, yra vienintelis Dievas!” Malachijo 2:10a: „Argi visi nesame vieno tėvo vaikai? Argi ne tas pats Dievas mus sutvėrė?“ 1 Korintiečiams 8:6: „tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir Jame esame mes.” Efeziečiams 4:6: „Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.“ 1 Timotiejui 2:5: „Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas- žmogus Kristus Jėzus.“ Jokūbo 2:19: „Tu tiki, kad yra vienas Dievas? Gerai darai. Ir demonai tiki ir dreba!”

Savaime suprantame, daugeliui žmonių neužtektų pasakyti, jog yra tik vienas Dievas, nes taip parašyta Biblijoje. Be Dievo neįmanoma įrodyti, jog Biblija yra Jo Žodis. Tačiau galima ginčytis, jog, kadangi Biblija turi patikimiausius antgamtinius įrodymus, paremiančius jos mokymą, to užtenka patvirtinti monoteizmą. Panašus argumentas būtų apie Jėzaus Kristaus tikėjimą ir mokymą, nes Jis savo stebuklingu gimimu, gyvenimu ir prisikėlimu įrodė, kad Jis yra Dievas (mažų mažiausia Dievo patvirtintas). Taigi monoteizmas, kuriuo Jėzus tikėjo ir mokė, yra tikras. Šis argumentas galbūt nelabai įspūdingas tiems, kurie nėra susipažinę su antgamtiniais Šventojo Rašto ir Kristaus patvirtinimais, tačiau tai gera vieta pradėti tiems, kurie žino tų argumentų stiprumą.

Istoriniai argumentai, paremiantys monoteizmą: argumentai, paremti populiarumu, visiems kelia įtarimų, tačiau įdomu, kad monoteizmas padarė įtaką daugeliui pasaulio religijų. Populiari religinės evoliucijos teorija yra kilusi iš evoliucinio požiūrio į pasaulį ir antropologinės evoliucijos prielaidos, pasak kurios „primityvios“ kultūros atstovauja ansktyvuosius religijos vystimosi etapus. Bet yra kelios problemos su evoliucine teorija. 1) Vystimasis, kurį ši teorija apibūdina, niekada nebuvo stebimas, netgi nematoma jokio polinkio link monoteizmo kultūroje; priešingai-matome polinkį link politeizmo. 2) Antropologiniame metode žodžio „primityvus“ apibūdinimas yra lygus technologinio vystymosi apibūdinimui, tačiau toks kriterijus nėra pakankamas, nes tam tikroje kultūroje yra daug skirtingų sudedamųjų dalių. 3) Tariamos stadijos dažnai yra praleidžiamos arba trūkstamos. 4) Galiausiai, daugumos politeistinių kultūrų ankstyvuosiuose vytimosi etapuose randama monoteizmo pėdsakų.

Mes randame monoteistinį Dievą, kuris yra asmeninis, vyriškas, gyvena danguje, yra galingas bei daug žino, sukūrė pasaulį, yra moralės autorius, prieš kurį mes esame atsakingi, nuo kurio mes esame atskirti, bet kuris taip pat parūpino būdą susitaikymui. Beveik visos religijos vienoje ar kitoje stadijoje prieš tampant politeistinėmis religijomis turi šito Dievo variaciją. Taigi atrodo, kad dauguma religijų prasidėjo kaip monoteistinės, bet vėliau „išsivystė“ į politeistines, animizmą ar burtus- o ne priešingai. (Islamas yra labai retas atvejas, jame apėjus visą ratą buvo sugrįžta prie monoteizmo). Net ir su tokiu judėjimu politeizmas dažnai funkcionuoja kaip monoteizmas ar henoteizmas. Sunku rasti politestinę religiją, kuri nelaikytų vieno iš savo dievų aukščiau už visus kitus, ir kur menkesni dievai nefunkcionuoja tik kaip tarpininkai.

Filosofiniai/teologiniai argumentai, paremiantys monoteizmą: Yra daug filosofinių argumentų, kurie teigia, jog neįmanoma egzistuoti daugiau nei vienam Dievui. Daugelis tų argumentų priklauso nuo žmogaus pozicijos apie metafizinį realybės pobūdį. Deja, šiame trumpame straipsnyje būtų neįmanoma išdėstyti šių pagrindinių metafinių pozicijų ir tada parodyti, kaip jie susiję su monoteizmu, bet būkite ramūs, kad yra svarūs filosofiniai ir teologiniai pagrindai šioms tiesoms paremti (jie buvo jau prieš tūkstanmetį ir dauguma jų yra akivaizdūs). Trumpai aptarsim tris argumentus, kuriuos galite plačiau tyrinėti:

1. Jeigu būtų daugiau nei vienas Dievas, visata būtų chaose dėl daugybės kūrėjų ir autoritetų, bet to chaoso nėra. Taigi yra tik vienas Dievas.

2. Kadangi Dievas yra visiškai tobulas, negali būti antro Dievo, nes jie turėtų kažkaip skirtis, o skirtis nuo visiško tobulumo reikštų būti ne visai tobulam ir nebūti Dievu.

3. Kadangi Dievas neturi ribų savo egzistencijoje, Jis negali turėti dalių (nes dalys negali būti sudėtos, kad pasiektų begalybę). Jeigu Dievo egzistavimas nėra tik Jo dalis (kaip yra visiems dalykams, kurie gali egzistuoti arba neegzistuoti), tuomet Jis privalo turėti begalinę egzistenciją. Taigi negali būti dvi begalinės būtybės, nes viena iš jų turėtų skirtis nuo kitos.

Kai kurie gali bandyti ginčytis, jog šie argumentai nepašalina subkategorijos, kuriai priklauso dievai, ir tai nieko tokio. Nors mes žinome, kad tai nėra teisinga remiantis biblijai, tačiau nėra nieko blogo, kad tai yra teorijoje. Kitaip tariant, Dievas galėjo sukurti “dievų” subkategoriją, bet taip gavosi, kad Jis nesukūrė jų. Jeigu Jis būtų sukūręs, tie “dievai” būtų riboti, sukurti dalykai- tikriausiai panašūs į angelus (Psalmių 82). Tai nekenkia monoteizmui, nes monoteizmo teorija nesako, kad negali būti kitų dvasinių būtybių, tik tai, kad negali būti daugiau negu vienas Dievas.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar įmanoma įrodyti monoteizmą?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries