settings icon
share icon
Klausimas

Kokios savybės būdingos Dievui? Koks yra Dievas?

Atsakymas


Dievo Žodis, Biblija, mus moko, koks Dievas yra, ir koks Jis nėra. Labai svarbu remtis Biblijos autoritetu, nes be jos bet koks mūsų bandymas paaiškinti Dievo savybes būtų ne ką geresnis už žmogaus nuomonę, kuri dažnai yra neteisinga, ypač bandant suprasti Dievą (Jobo 42:7). Mums būtina žinoti, koks yra Dievas. Jeigu mes nežinosime, koks yra Dievas, mes susikursime, tarnausime ir garbinsime netikrus dievus, ir tai darydami nepaklusime Dievo įsakymams (Išėjimo 20:3-5).

Mums yra žinoma tik tiek, kiek pats Dievas nusprendė mums atskleisti apie save. Viena iš Dievo savybių yra šviesa, ir tai reiškia, kad Jis pats mums apsireiškia ir yra informacijos šaltinis (Izaijo 60:19; Jokūbo 1:17). Mums nevalia nepaisyti fakto, jog Dievas apreiškė save (Hebrajams 4:1). Kūrinija, Biblija ir įsikūnijęs Žodis (Jėzus Kristus) mums padės sužinoti, koks yra Dievas.

Visų pirma Dievas yra mūsų Kūrėjas, ir mes esame dalis Jo kūrinijos (Pradžios 1:1; Psalmių 24:1), sukūrti pagal Jo atvaizdą. Žmogus yra aukščiau už visus žemės kūrinius, ir jam skirta valdyti visa, kas yra žemėje (Pradžios 1:26-28). Nors nuodėmė sugadino kūriniją, mes vis tiek miglotai galime matyti Dievo darbą (Pradžios 3:17-18; Romiečiams 1:19-20). Stebėdami visatos neaprėpiamumą, kūrinijos sudėtingumą, grožį ir tvarką, mes galime matyti Dievo didybę.

Keleto hebrajiškų Dievo vardų, užrašytų Biblijoje, vertimai padės mums geriau suprasti, koks yra Dievas:

Elohim – Galingasis, Nuostabusis (Pradžios 1:1)
Adonai – Viešpats (nurodo Šeimininko ir tarno santykius) (Išėjimo 4:10,13)
El Elyon – Aukščiausiasis, Stipriausiasis (Pradžios 14:20)
El Roi – Stiprusis, Visa matantis (Pradžios 16:13)
El Shaddai – Visagalis Dievas (Pradžios 17:1)
El Olam – Amžinasis Dievas (Izaijo 40:28)
Yahveh – Viešpats „Aš Esu“, amžinas ir nuo nieko nepriklausantis Dievas (Išėjimo 3:13-14).

Biblijoje taip pat minimos ir šios Dievo savybės: Dievas yra amžinas – Jis neturi pradžios ir Jo egzistavimas niekada nesibaigs. Jis yra nemirtingas ir begalinis (Pakartoto Įstatymo 33:27; Psalmių 90:2; 1 Timotiejui 1:17). Dievas yra nesikeičiantis, Jis – pastovus, patikimas, vertas mūsų pasitikėjimo (Malachijo 3:6; Skaičių 23:19; Psalmių 102:26-27). Dievas yra neprilygstamas. Nėra kito tokio kaip Jis, ir niekas savo darbais negali Jam prilygti. Jis yra tobulas (2 Samuelio 7:22; Psalmių 86:8; Izaijo 40:25; Mato 5:48). Mums neįmanoma pilnai suprasti, koks yra Dievas, nes Jis- neištiriamas ir nepaaiškinamas (Izaijo 40:28; Psalmių 145:3; Romiečiams 11:33-34).

Dievas yra teisingas. Jis neatsižvelgia į asmenį ir nėra šališkas (Pakartoto Įstatymo 32:4; Psalmių 18:30). Jis yra Visagalis. Jis turi galią daryti viską, kas Jam patinka, bet Jo veiksmai niekada neprieštaraus Jo charakteriui (Apreiškimo 19:6; Jeremijo 32:17,27). Dievas yra visur esantis, tačiau tai nereiškia, kad Jis yra visuose dalykuose (Psalmių 139:7-13; Jeremijo 23:23). Dievas yra visažinis. Jis žino praeitį, dabartį ir ateitį. Jis netgi žino, ką mes mąstome bet kurią akimirką. Kadangi Jis viską žino, Jis visada įvykdys teisingumą sąžiningai ir teisingai (Psalmių 139:1-5; Patarlių 5:21).

Dievas yra vienas. Dievas ne tik yra vienintelis tikras Dievas, bet Jis taip pat yra vienintelis, galintis patenkinti giliausius mūsų širdžių poreikius ir troškimus. Tik Jis yra vertas mūsų garbinimo ir atsidavimo (Pakartoto Įstatymo 6:4). Dievas yra teisus. Jis negali būti abejingas nuodėmei. Dėl Dievo teisumo ir teisingumo, kai Jėzus prisiimė mūsų nuodėmes, Jis turėjo iškęsti Dievo rūstybę (Išėjimo 9:27; Mato 27:45-46; Romiečiams 3:21-26).

Dievas yra suverenus- nuo nieko nepriklausomas. Nei vienas iš Jo kūrinių, nei visi kartu, jie negali sugriauti Dievo planų (Psalmių 93:1; 95:3; Jeremijo 23:20). Dievas yra Dvasia, ir tai reiškia, kad Jis yra nematomas (Jono 1:18; 4:24). Dievas yra Trejybė. Jis yra vienas trijuose asmenyse, ir visi asmenys yra tokios pačios esmės ir lygūs savo valdžia bei šlove. Dievas yra tiesa. Jis yra nepaperkamas ir negali meluoti (Psalmių 117:2; 1 Samuelio 15:29).

Dievas yra šventas. Jis yra atsiskyręs nuo bet kokio moralės išniekinimo- nuodėmės- ir yra tam priešiškas. Dievas mato visą blogį, ir tai Jį piktina. Biblijoje Jis palyginamas su visa ryjančia ugnimi (Izaijo 6:3-4; Habakuko 1:13; Išėjimo 3:2,4-5; Hebrajams 12:29). Dievas yra maloningas. Jo malonė apima Jo gerumą, geranoriškumą, gailestingumą ir meilę. Jeigu Dievas nebūtų parodęs mums savo malonės, mes būtume amžiams atskirti nuo Jo, nes Jis yra šventas. Dėkui Dievui, kad Jis yra maloningas ir trokšta asmeninių santykių su kiekvienu iš mūsų (Išėjimo 34:6; Psalmių 31:19; 1 Petro 1:3; Jono 3:16; Jono 17:3).

Kadangi Dievas yra begalinis, joks žmogiškas atsakymas negali pilnai atsakyti į tokį neaprėpiamą klausimą. Tačiau Dievo Žodis mums padeda geriau suprasti, kas ir koks yra Dievas. Taigi nepaliaukime ieškoti ir geriau pažinti Dievą (Jeremijo 29:13).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kokios savybės būdingos Dievui? Koks yra Dievas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries