settings icon
share icon
Klausimas

Ar Dievas yra vyras ar moteris?

Atsakymas


Tyrinėjant Raštus du faktai tampa aiškūs. Pirma, Dievas yra Dvasia ir neturi žmogiškų savybių bei limitų. Antra, visi Rašte esantys įrodymai patvirtina, kad žmonijai Dievas save apreiškė vyro formoje. Visų pirma mes turime suprasti tikrąją Dievo prigimtį/natūrą. Dievas yra Asmuo, nes Jis turi asmenims būdingas savybes: Dievas turi protą, valią, intelektą ir emocijas. Dievas bendrauja ir palaiko santykius, Dievo kaip asmens veiksmai yra matomi Šventajame Rašte.

Jono 4:24 parašyta: „Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje.“ Kadangi Dievas yra dvasinė būtybė, Jis neturi fizinių žmogaus savybių. Tačiau, kad žmogui būtų lengviau suprasti Dievą, kartais Šventajame Rašte naudojamos meninės priemonės, priskiriančios Dievui žmogiškas savybes. Šis žmogiškų savybių priskyrimas Dievui vadinamas „antropomorfizmu“. Antropomorfizmas paprasčiausiai yra priemonė, su kuria Dievas (dvasinė būtybė) gali perduoti tiesą apie save žmonėms, fizinėms būtybėms. Kadangi žmonija yra fizinė, mes esame riboti savo supratime dalykų, kurie yra už fizinio pasaulio ribų. Taigi antropomorfizmas Šventajame Rašte mums padeda suprasti, kas yra Dievas.

Šiek tiek sunkumų iškyla tyrinėjant faktą, kad žmonija yra sukurta pagal Dievo atvaizdą. Pradžios 1:26-27 rašoma: „Dievas tarė: ‚Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie tevaldo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės!’ Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis.“

Vyras ir moteris yra sukurti pagal Dievo atvaizdą. Jie abu yra pranašesni už visą kūriniją, kaip Dievas jie turi protą, valią, intelektą, emocijas ir moralę. Gyvūnai neturi moralės ir neturi nematerialaus komponento, kurį turi žmonija. Dievo atvaizdas yra dvasinis komponentas, kurį turi tik žmonija. Dievas sukūrė žmoniją santykiams su Juo. Žmonija yra vienintelė kūrinijos dalis sukurta tam tikslui.

Taigi vyras ir moteris yra sukurti pagal Dievo atvaizdą, bet nėra mažos Dievo „kopijos“. Tai, kad yra vyrai ir moterys, dar nereiškia, kad Dievas turi turėti vyriškų ir moteriškų savybių. Nepamiršk, kad mūsų panašumas į Dievą neturi nieko bendro su fizinėmis savybėmis.

Mes žinome, kad Dievas yra dvasinė būtybė ir neturi fizinių savybių. Tai jokiu būtų neapriboja Dievo pasirinkimo, kaip apsireikšti žmonijai. Šventasis Raštas sudaro visą Dievo apreiškimą žmonijai ir yra vienintelis objektyvus šaltinis apie Dievą. Žvelgiant į tai, ką Raštas mums sako, mes pastebime kelis įrodymus apie pavidalą, kurį Dievas pasirinko apreikšti save žmonijai.

Rašte apie 170 kartų Dievas minimas kaip „Tėvas“. Neišvengiamai reikia būti vyru, kad galėtum būti tėvu. Jeigu Dievas būtų nusprendęs apreikšti save moters pavidalu, tuomet vietoje žodžio „tėvas“ būtų panaudotas žodis „motina“. Senajame ir Naujajame testamentuose kalbant apie Dievą nuolatos naudojami vyriškos giminės įvardžiais.

Jėzus Kristus kelis kartus kreipėsi į Dievą kaip į Tėvą ir kitose situacijose naudojo vyrišos giminės įvardžius kalbant apie Dievą. Vien tik evangelijose Kristus panaudojo žodį „Tėvas“ tiesiogiai kalbant apie Dievą beveik 160 kartų. Jono 10:30 yra ypatingai įdomus Kristaus teiginys: „Aš ir Tėvas esame viena.“ Savaime suprantama, kad Jėzus Kristus atėjo į žemę žmogaus pavidalu, kad mirtų ant kryžiaus kaip išpirka už pasaulio nuodėmes. Kaip Dievas Tėvas, Jėzus žmonijai buvo apreikštas vyriškame pavidale. Rašte yra daugybė vietų, kur Kristus naudoja vyriškos giminės daiktavardžius ir įvardžius kalbant apie Dievą.

Naujajame Testamente (nuo Apaštalų darbų iki Apreiškimo knygos) yra apie 900 eilučių su žodžiu theos (graikų kalbos vyriškos giminės daiktavardžiu), kuriose tiesiogiai kalbama apie Dievą. Daugybėje Rašto ištraukų pastoviai kalbama apie Dievą naudojant vyriškus titulus, daiktavardžius ir įvardžius. Nors Dievas nėra žmogus, apreikšdamas save žmonijai Jis pasirinko vyrišką pavidalą. Taip pat Jėzus Kristus, apie kurį kalbant visada naudojami vyriški titulai, daiktavardžiai ir įvardžiai, pasirinko vyrišką pavidalą, kol buvo žemėje. Senojo Testamento pranašai ir Naujojo Testamento apaštalai naudojo vyriškos giminės vardus ir titulus kalbant apie Dievą ir Jėzų Kristų. Dievas pasirinko save apreikšti tokiame pavidale, kad žmogui būtų lengviau suprasti, kas Jis yra. Nors Dievas ir padeda mums geriau suprasti, kas Jis yra, mums nereikėtų įdėti Jo į „rėmus“, kurie apribotų Jo prigimtį/natūrą.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Dievas yra vyras ar moteris?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries