settings icon
share icon
Klausimas

Ką reiškia dievobaimingumas?

Atsakymas


Netikinčiajam bijoti Dievo reiškia bijoti Dievo teismo ir amžinos mirties, kuri yra amžinas atskyrimas nuo Dievo (Luko 12:5; Hebrajams 10:31). Tikinčiajam Dievo baimė yra visai kas kita. Tikinčiojo dievobaimingumas yra baimę kelianti pagarba Dievui. Hebrajams 12:28-29 gerai tai apibūdina: „Todėl, gaudami nesudrebinamą karalystę, tvirtai laikykimės malonės, kuria galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime, nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis.“ Tokia baimę kelianti pagarba ir yra Dievo baimė krikščionims. Ji mus motyvuoja atsiduoti Visatos Kūrėjui.

Patarlių 1:7 rašoma: „Viešpaties baimė yra išminties pradžia.“ Iki tol, tol mes nesuprantame, kas yra Dievas, ir neturime tos baimę keliančios pagarbos, mes neturime tikros išminties. Tikra išmintis ateina tik iš supratimo, kas yra Dievas, ir kad Jis yra šventas bei teisus. Pakartoto Įstatymo 10:12,20-21 parašyta: „O dabar, Izraeli, ko Viešpats, tavo Dievas, iš tavęs reikalauja? Tik kad bijotum Viešpaties, savo Dievo, vaikščiotum Jo keliais, Jį mylėtum ir Jam tarnautum visa savo širdimi ir visa savo siela; Bijok Viešpaties, savo Dievo, Jam vienam tarnauk, glauskis prie Jo ir Jo vardu prisiek. Jis yra tavo garbė ir tavo Dievas, kuris padarė visus šiuos didelius ir baisingus dalykus, kuriuos tu matei savo akimis.“ Dievo baimė yra mūsų vaikščiojimo Jo keliais, tarnavimo Jam ir, taip, meilės Jam pagrindas.

Kai kurie Dievo baimę apibūdina kaip tiesiog Dievo „gerbimą“. Nors Dievo gerbimas yra dievobaimigumo dalis, tačiau tai yra daugiau negu vien tik pagarba. Tikinčiajam biblinė Dievo baimė taip pat yra supratimas, kaip labai Dievas nekenčia nuodėmės, ir bijojimas Jo bausmės už nuodėmę- net ir tikinčiojo gyvenime. Hebrajams 12:5-11 aprašyta, kaip Dievas auklėja tikinčiuosius. Nors tai daroma meilėje (Hebrajams 12:6), tai vis tiek baimę keliantis dalykas. Kai buvome vaikai, mes bijojome tėvų disciplinos ir tai mus apsaugojo nuo piktų poelgių. Tas pats turėtų būti ir mūsų santykiuose su Dievu. Mes turėtume bijoti Jo disciplinos ir siekti gyventi tokius gyvenimus, kurie Jam patiktų.

Tikintiesiems nereikėtų bijoti ar išsigąsti Dievo. Mums nėra dėl ko Jo bijoti. Mes turime Jo pažadą, jog niekas negali mūsų atskirti nuo Jo meilės (Romiečiams 8:38-39). Mes turime Jo pažadą, kad Jis niekada mūsų nepaliks ir neapleis (Hebrajams 13:5). Dievobaimingumas tai tokia pagarba Dievui, kuri daro įtaką mūsų gyvenimams. Dievobaimingumas tai Dievo gerbimas, paklusnumas Jam, atsidavimas Jo disciplinai ir Jo garbinimas su nuostaba.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką reiškia dievobaimingumas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries