Jautājumi Kristīgu dzīvi


Kas ir kristietis?

Kā lai es uzzinu Dieva gribu manai dzīvei?

Kā lai es uzvaru grēku savā kristīgajā dzīvē?

Kā es varu piedot tiem, kas grēko pret mani?

Kā mēs varam atpazīt Dieva balsi?

Ko Bībele saka par garīgo karu/ cīņu?

Ko Bībele saka par Kristiešu gavēni?

Kā es varu evanģelizēt draugus un ģimeni neaizvainojot un neatgrūžot tos?

Kas ir garīgā augšana?

Kas ir miesīgs Kristietis?

Kā es varu izbaudīt prieku savā Kristīgajā dzīvē?

Ko saka Bībele par burta kalpību?

Kas ir Kristiešu meditācija?

Kas ir Kristīgais garīgums?

Kāpēc visi Kristieši ir liekuļi?

Kāpēc mums jāsūdz grēki, ja tie jau ir piedoti?

Kā Kristiešiem vajadzētu attiekties pret vainas sajūtu attiecībā uz pagātnes grēkiem, vai nu pirms, vai nu pēc pestīšanas?

Kad, kāpēc un kā Dievs mūs disciplinē ja grēkojam?

Ja esmu glābts un visi mani grēki piedoti, tad kāpēc gan lai neturpinātu grēkot?

Kas ir Dieva ieroči jeb pilns bruņojums?

Kas es esmu Kristū?


Jautājumi Kristīgu dzīvi